شیر انبساط حرارتی آلکو (اکسپنشن ولو حرارتی) سری LCL

شیر انبساط حرارتی آلکو (اکسپنشن ولو حرارتی) سری LCL در سیستم های تبرید برای جلوگیری از مکش اضافی در خط سوپر هیت به کار می رود. همچنین این شیرها برای خنک کن میانی در سیستم های مرکب به کار می رود.

Alco Expansion Valve LCL

تصویر شیر انبساط حرارتی سریLCL آلکو

ویژگی های شیر انبساط حرارتی (اکسپنشن ولو حرارتی) سری LCL

جنس بدنه استنلس استیل

قابلیت تنظیم سوپرهیت

دارای اکولایزر خارجی استاندارد

ماکزیمم فشار کارکرد450psi

اتصال ODF و SAE

قابلیت مونتاژ و دمونتاژ قطعات

مطالب مرتبط