شیر انبساط حرارتی آلکو (اکسپنشن ولو حرارتی) سری T

شیر انبساط حرارتی (اکسپنشن ولو حرارتی) سری T در پمپ های حرارتی (heat pump)، تهویه مطبوع و تبرید کاربرد دارد.

Alco Expansion Valve T Series

تصویر شیر انبساط حرارتی سری T آلکو

ویژگی های شیر انبساط حرارتی آلکو (اکسپنشن ولو حرارتی) سریT

ساختار ساده جهت انجام مونتاژ، سرویس و تعمیرات

قابلیت تنظیم سوپرهیت خارجی

قابلیت تعویض پوسته، بدنه و فلنج

لوله مویین بای فلو (Bi-Flow)

ماکزیمم فشار کارکرد  450Psi

طول لوله مویین از 1.5 متر برای مدل های TCLEو TJRE تا 3 متر برای مدل های TERE، TRIEو THRE می باشد.

دمای کارکرد ℃ 45- تا ℃ 65+

 رنج تناژ 0.25 تا 100 تن

انتخاب مدل مناسب شیر انبساط حرارتی آلکو (اکسپنشن ولو حرارتی) سری T

1- مطابق با جدول زیر با توجه به نوع مبرد و ظرفیت سرمایشی، مدل(Valve Series)، اورفیس شیر انبساطی ، کد ظرفیت و کد مبرد مشخص می شود

اورفیس

R407C

R404A/R507

R22

R134a

مدل

ظرفیت اسمی (kW)

نوع

ظرفیت اسمی (kW)

نوع

ظرفیت اسمی (kW)

نوع

ظرفیت اسمی (kW)

نوع

X 22440-B1B

2.1

50 NW

1.3

25 SW

1.9

50 HW

1.5

25 MW

TCLE

X 22440-B2B

4

100 NW

2.6

75 SW

3.7

100 HW

2.9

75 MW

X 22440-B3B

8.5

200NW

5.6

150 SW

7.9

200HW

6.1

150 MW

X 22440-B3,5B

12.9

300NW

8.4

200 SW

11.9

250HW

9.3

200MW

X 22440-B4B

18.7

400NW

12.2

250 SW

17.3

300HW

13.5

250MW

X 22440-B5B

24

550NW

15.7

400 SW

22.2

500 HW

17.3

350MW

X 22440-B6B

32.9

750NW

21.5

600 SW

30.4

750HW

23.6

550MW

X 22440-B7B

44.4

1000NW

29

850 SW

41.1

1000HW

32.0

750MW

X 22440-B8B

51.7

1150NW

33.8

1000 SW

47.8

1200 HW

37.2

900MW

X 11873-B4B

62

14 NW

40

12 SW

58

14 HW

45

11 MW

TJRE

X 11873-B5B

80

1& NW

51

14 SW

74

18 HW

57

13 MW

X 9117-B6B

99

21 NW

63

 18 SW

91

22 HW

71

16 MW

TERE

X 9117-B7B

112

25 NW

72

18 SW

104

26 HW

81

19 MW

X 9117-B8B

155

33 NW

99

18 SW

143

35 HW

112

25 MW

X 9117-B9B

188

42 NW

120

18 SW

174

45 HW

135

31 MW

X 9166-B10B

241

52 NW

154

47 SW

223

55 HW

174

45 MW

TIRE

X 9144-B11B

273

71 NW

174

61 SW

253

75 HW

197

55 MW

THRE

X 9144-B13B

327

94 NW

209

77 SW

302

100 HW

236

68 MW

2- در جدول زیر کد MOP با توجه به نوع مبرد، فشار اواپراتور و رنج دمایی آن مشخص می شود

رنج دمایی اواپراتور

MOP

R507

SW

R407C

NW

R404A

SW

R22

HW

R134a

MW

فشار اواپراتور بر حسب

(bar)

کد

 

 

 

15- ..45 -

0..45-

2.4

35

18 - .. 45 -

 

18 - ..45 -

 

 

2.8

40

10 - .. 45 -

 

10- .. 45 -

 

11 .. 45 -

3.8

55

 

 

 

0 .. 45 -

 

4.5

65

2 - .. 45 -

 

2- .. 45 -

 

 

5.2

75

0 .. 45 -

 

0 .. 45 -

 

 

5.5

80

 

14 .. 45 -

 

13 .. 45 -

 

6.9

100

3- با توجه به اورفیس مشخص شده در مرحله 1 ، نوع اتصال و ابعاد آن با استفاده از جدول ذیل تعیین می شود

نوع اتصال

Standard-Flange, Angle/ Solder/ODF

اورفیس

 

 

C 501 – 5

3/8 x 5/8

 

 

C 501 - 5 mm

10 x 16

X 22440-B1B

X 22440-B2B

X 22440-B3B

X 22440-B3,5B

X 22440-B4B

C 501 – 7

1/2 x 5/8

C 501 - 7 mm

12 x 16

X 22440-B5B

X 22440-B6B

A 576

5/8 x 7/8 (7/8 x 1 1/8 ODM)

A 576 mm

16 x 22 (22 x 28 ODM)

X 22440-B7B

X 22440-B8B

10331

7/8 x 7/8 (1 1/8 x 1 1/8 ODM)

10331

22 x 22

X 11873-B4B

X 11873-B5B

 

9153

7/8 x 7/8

(1 1/8 x 1 1/8 ODM)

 

9153 mm

22 x 22

X 9117-B6B

X 9117-B7B

X 9117-B8B

X 9117-B9B

X 9166-B10B

9149

7/8 x 7/8 (1 1/8 x 1 1/8 ODM)

9149

22 x 22

X 9144-B11B

X 9144-B13B

4- نحوه نام گذاری شیر انبساطی از الگوی زیر پیروی می کند

Alco Expansion Valve T Series Naming

مطالب مرتبط