کستل

Castel
شرکت ایتالیایی کستل بیش از 50 سال است که تولیدکننده محصولات متنوعی جهت کاربرد در سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع است.