شیر برقی کستل ـ معمولا بسته پالسی

Normally Closed Pulse Solenoid ValvesSolenoid Valve Pulse Normally closed

ویژگی های شیر برقی بسته پالسی  (Normally Closed Pulse Solenoid Valves)

قابلیت کاربرد در سیکل هایی که در فرکانس بالا برای دوره کوتاه نیاز به حفظ دمای تنظیم شده مایع مبرد دارد.  

 قابلیت کاربرد در سیستم هایی که مبرد آن به صورت زیر می باشند.

R134a, R404A, R407C,R410A,R507

HFC

R123ze,R448A,R449A,R450A,R452A

HFO& HFO/HFC

ماکزیمم فشار مجاز مبرد(PS) : bar 45

محدوده دمای  مجاز مبرد(TS)  150 - -40 

محدوده دمای محیط(TA) 50  -   -40 

نحوه عملکرد شیرها برحسب مدل به سه صورت تک سویه و پیستونی می باشد.

محدوده سایز: ¼” – 1/2”

مطالب مرتبط