شیر برقی کستل - معمولا بسته برای مبردهای HC

Normally Closed Solenoid Valves For HC RefrigerationNormally closed Solenoid Valve For HC Refrigerant

تصویر شیر برقی بسته برای مبردهای HC

ویژگی های شیر برقی بسته برای مبردهای HC (Normally Closed Solenoid Valves For HC Refrigeration )

قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه  مطبوع که  با مبرد HC کار می کنند. 

R290, R600, R600a

HC

ماکزیمم فشار مجاز مبرد(PS) : bar 45

محدوده دمای  مجاز مبرد(TS)  130 - -40 

محدوده دمای محیط(TA) 50  -   -40 

نحوه عملکرد شیرها برحسب مدل به سه صورت تک سویه، دیافراگمی و پیستونی می باشد.

محدوده سایز: ¼” – 1.3/8”

مطالب مرتبط