شیر برقی صنعتی کستل

Normally closed Solenoid Valve For Industrial Application

تصویر شیر برقی بسته با کاربردهای صنعتی

ویژگی های شیر برقی بسته با کاربردهای صنعتی (Normally Closed Solenoid Valves For Industrial Application)

قابلیت کاربرد در پلنت های صنعتی ای است که در سیال آن آب، هوا، خنک کن ثانویه (محلول گلایکول و آب)، روغن های سبک (سوخت فسیلی) می باشد. 

محدوده ماکزیمم فشار مجاز مبرد(PS) : 15 – 30 bar

محدوده دمای  مجاز مبرد(TS)  130 - -15 

محدوده دمای محیط(TA) 50  -   -15 

نحوه عملکرد شیرها برحسب مدل به دو صورت تک سویه،دیافراگمی می باشد.

محدوده سایز: 1/8” – 1.1/2”

مطالب مرتبط