شیر برقی کستل ـ معمولا بسته برای مبرد دی اکسید کربن

Normally Closed Solenoid Valves For R744 RefrigerationNormally closed Solenoid Valve R744 Refrigerant

تصویر شیر برقی بسته برای مبردهای R744

ویژگی های شیر برقی بسته برای مبرد R744 (Normally Closed Solenoid Valves For R744 Refrigeration )

قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه  مطبوع که  با مبرد R744 کار می کنند. 

ماکزیمم فشار مجاز مبرد(PS) : bar 60

محدوده دمای  مجاز مبرد(TS)  130 - -40 

محدوده دمای محیط(TA) 50  -   -40 

نحوه عملکرد شیرها برحسب مدل به دو صورت تک سویه  و پیستونی می باشد.

محدوده سایز: ¼” – 7/8”

مطالب مرتبط