شیر برقی کستل ـ معمولا بسته دما بالا

High Temperature Normally Closed Solenoid Valves High Temperature Normally closed Solenoid Valve

ویژگی های شیر برقی بسته دما بالا کستل (High Temperature Normally Closed Solenoid Valves)

قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه  مطبوع که در دمای بالا کار می کنند. 

 قابلیت کاربرد در سیستم هایی که مبرد آن به صورت زیر می باشند.

R134a, R404A, R407C,R410A,R507

HFC

R123ze,R448A,R449A,R450A,R452A

HFO& HFO/HFC

ماکزیمم فشار مجاز مبرد(PS) : 45 bar

محدوده دمای  مجاز مبرد(TS) : 130 - -40 

محدوده دمای محیط(TA) : 50  -   -30 

نحوه عملکرد شیرها برحسب مدل به سه صورت تک سویه، دیافراگمی و پیستونی می باشد.

محدوده سایز: ¼” – 5/8”

مطالب مرتبط