شیر دستی دانفوس

BML شیر قطع و وصل دستی است که در خطوط مایع، مکش و گاز داغ سیستم های برودتی نصب می شود. این شیرها با اتصال مهره ای، جوشی و یا جوشی  کشیده شده تولید می شوند. در همین رده شیر قطع و وصل BMT  دستی سه راهه با خصوصیات مشابه است.

Damoon Valvs Danfoss BM Shutoff

شیردستی BM دانفوس

شیر دیافراگمی دستی (قطع و وصل دیافراگمی) BML، اتصال مهره ای، هندویل

شیر قطع و وصل خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی: -55 - +100°C
رنج کاری: -1 - 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 bar

جدول مشخصات فنی BML، اتصال مهره ای، هندویل دانفوس

کد قطعه

مدل

سایز ورودی  [in]

سایز خروجی  [in]

مقدارKv
 [m³/h]

009G0101

BML 6

1/4 in

1/4 in

0,300 m3/h

009G0127

BML 10

3/8 in

3/8 in

0,840 m3/h

009G0141

BML 12

1/2 in

1/2 in

1,500 m3/h

009G0168

BML 15

5/8 in

5/8 in

2,200 m3/h

009G0183

BML 18

3/4 in

3/4 in

2,900 m3/h

شیر دیافراگمی قطع و وصل  BML دانفوس، اتصال جوشی ODF، هندویل

شیر قطع و وصل  خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی:  -55 - +100°C
رنج کاری: -1 - 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 barbar / 508 psig

جدول مشخصات فنی شیر دیافراگمی قطع و وصل  BML دانفوس، اتصال جوشی ODF، هندویل

کد قطعه

مدل

مبرد

سایز ورودی  [mm]

سایز ورودی  [in]

سایز خروجی  [mm]

سایز خروجی   [in]

مقدارKv
 [m³/h]

009G0102

BML 6s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

-

1/4 in

-

1/4 in

0,300 m3/h

009G0108

BML 6s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

6,00 mm

-

6,00 mm

-

0,300 m3/h

009G0122

BML 10s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

-

3/8 in

-

3/8 in

0,840 m3/h

009G0128

BML 10s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

10,00 mm

-

10,00 mm

-

0,840 m3/h

009G0142

BML 12s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

-

1/2 in

-

1/2 in

1,500 m3/h

009G0148

BML 12s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

12,00 mm

-

12,00 mm

-

1,500 m3/h

009G0162

BML 15s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

-

5/8 in

-

5/8 in

2,200 m3/h

009G0170

BML 15s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

16,00 mm

-

16,00 mm

-

2,200 m3/h

009G0181

BML 18s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

-

3/4 in

-

3/4 in

2,900 m3/h

009G0184

BML 18s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

18,00 mm

-

18,00 mm

-

2,900 m3/h

009G0191

BML 22s

R1234yf R1234ze R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R450A R513A R600 R600a

-

7/8 in

-

7/8 in

2,900 m3/h

 

مطالب مرتبط