چیلرهای کمپرسوری رفت و برگشتی

چیلرهای کمپرسوری رفت و برگشتی مانند تمام سیستم‌های تبرید تراکمی از چهار قسمت اصلی کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط تشکیل شده‌اند که کنترل‌های مختلفی نیز به مدار آن افزوده شده است. این چیلرها در دو نوع آبی یا هوایی وجود دارند. در چیلرها ایجاد سرما بر اساس تبخیر مایع مبرد درون اواپراتور صورت می‌گیرد و لذا مایع مبرد در اواپراتور به گاز تبدیل می‌شود. سپس گاز در اثر مکش پیستون وارد سیلندر کمپرسور شده و متراکم می‌شود و در نتیجه دما و فشار آن بالا می‌رود و سپس وارد کندانسور شده و گرمای خود را به آب درون کندانسور و یا هوای جاری درون کویل کندانسور پس می‌دهد. و به مایع تبدیل می‌شود. این مایع به طرف شیر انبساط حرکت کرده و در آنجا به صورت ناگهانی دچار افت فشار می‌شود و سپس وارد اواپراتور شده و بدین ترتیب سیکل ادامه پیدا می‌کند.

یک وجه تمایز کمپرسورهای رفت و برگشتی نسبت به سایر کمپرسورها، مشخصه ظرفیت بر حسب فشار آنها است. تغییر مقدار گذر حجمی کمپرسور تاثیر ناچیزی بر افزایش فشار سیال توسط کمپرسور دارد و بنابراین یک چیلر رفت و برگشتی حتی در روزهایی که درجه حرارت مرطوب بیشتر از مقادیر در نظر گرفته شده در شرایط طرح باشد، نیز می‌تواند ظرفیت سرمایش کامل را تولید کند.

منبع: کتاب مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان مهندس وحید وکیل الرعایا

شماتیک این فرآیند در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://trentvalleyrefrig.com/index_files/image348.gif

مطالب مرتبط