مقایسه کمپرسورهای بیتزر، کوپلند، بوک و دورین

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های طراحان و سرمایه گذاران برای احداث سردخانه و چیلر انتخاب تجهیزات مناسب است. کمپرسور در کنار اواپراتور و کندانسور مهم‌ترین قطعات یک سیستم سرمایشی (سردخانه یا چیلر) را تشکیل می‌دهد. کمپرسور قلب یک سیستم سرمایشی است و برندهای مختلفی از جمله بیتزر، دانفوس، کوپلند، بوک و دورین در سطح جهانی با تولید انواع کمپرسورهای اسکرال، اسکرو، روتاری، پیستونی، هرمتیک و سمی هرمتیک با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در یک دسته‌بندی دیگر کمپرسورها را می‌توان از نظر نوع کاربرد (سردخانه ای، یخچالی، کولری و ...) نیز دسته‌بندی نمود.

در این صفحه ضمن معرفی مشخصات فنی کمپرسورهای سمی هرمتیک برندهای اصلی بازار ایران، مقایسه مشخصات فنی آنها با یکدیگر ارائه شده است.

طراحان، سازندگان تجهیزات سرمایشی، نصابان سردخانه و سردخانه داران کشور می‌توانند با بهره گیری از این جداول نیاز خود درباره انتخاب کمپرسور، تعویض و یا معدل سازی انواع کمپرسور سیستم‌های برودتی را مرتفع نمایند.

در ادامه جداول مقایسه‌ای این کمپرسورها با معیار قرار دادن حجم جابجایی ارائه شده است. در هر یک از جداول، توان مصرفی، ظرفیت، آمپر مصرفی، COP، حجم روغن و وزن هر یک از این کمپرسورها در مقایسه با یکدیگر ارائه شده است.

مقایسه کمپرسورهای 1.5 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 7.5 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 1.5 اسب بخار بالای صفر - 37 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 10 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 1.5 تن و چیلر 2 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای بیتزر، کوپلند، بوک و دورین

کمپرسور 1.5 اسب بخار پیستونی

جابجایی در

1450 rpm

(مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

2GES-2

DKSJ-150

HG12P/90-4 S

H181CC

7.58

توان مصرفی(کیلووات)

1.8

1.5

1.72

1.8

ظرفیت(کیلووات)

3.61

3.07

3.62

3.59

COP

2.01

2.05

2.1

1.99

آمپر مصرفی

3.56

2.81

3.65

3.3

حجم روغن(لیتر)

1

0.65

0.8

0.9

وزن(kg)

45

40

49

39

مقایسه کمپرسورهای 2 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 9.5 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 2 اسب بخار بالای صفر - 50 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 12 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 2 تن تبرید

کمپرسور 2 اسب بخار پیستونی

جابجایی در rpm1450(مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

2FES-3

DLE-201

HG12P/110-4 S

H221CC

9.54

توان مصرفی(کیلووات)

2.19

2.23

2.03

2.36

ظرفیت(کیلووات)

4.40

4.49

4.25

4.73

COP

2.01

2.02

2.09

2

آمپر مصرفی

4.2

4.52

3.98

4.3

حجم روغن(لیتر)

1

2

0.8

0.9

وزن(kg)

47

78

49

41

مقایسه کمپرسورهای 3 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 13 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 3 اسب بخار بالای صفر - 75 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 18 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 3 تن تبرید

کمپرسور 3 اسب بخار پیستونی

جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

2DES-3

DLJ-301

HG22e/160-4 S

H300CC

13.4

توان مصرفی(کیلووات)

3.02

3.38

2.96

 3.45

ظرفیت(کیلووات)

6.63

7.26

6.73

 6.88

COP

2.19

2.14

2.27

 1.99

آمپر مصرفی

5.74

6.12

5.58

 6.7

حجم روغن(لیتر)

1.5

2

0.9

 1

وزن(kg)

70.5

83

75

 40

مقایسه کمپرسورهای 4 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 16 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 4 اسب بخار بالای صفر - 100 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 25 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 3.8 تن تبرید

کمپرسور 4 اسب بخار پیستونی

جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند**

بوک

دورین*

2CES-4

DLL-401

HG22e/190-4 S

H350CC

16,24

توان مصرفی(کیلووات)

3.73

 4.16

3.56

3.73

ظرفیت(کیلووات)

8.20

 9.2

8.1

7.43

COP

2.2

 2.21

2.21

1.99

آمپر مصرفی

6.79

 7.19

6.35

6.7

حجم روغن(لیتر)

1.5

 2

0.9

1.4

وزن(kg)

70

 87

75

54

*توان نامی کمپرسور دورین 3.5 اسب است

**جابجایی کمپرسور کوپلند حدود 18 متر مکعب بر ساعت است.

مقایسه کمپرسورهای 5 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 18 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 5 اسب بخار بالای صفر - 125 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 30 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 4 تن و چیلر 5 تن تبرید

کمپرسور 5 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

4FES-5

D2DD-500

HG34e/215-4 S

H451CC

18,05

توان مصرفی(کیلووات)

3.87

3.86

4.06

4.38

ظرفیت(کیلووات)

8.63

9.18

9.25

9.6

COP

2.23

2.38

2.28

2.19

آمپر مصرفی

7.38

7.42

8.06

8

حجم روغن(لیتر)

2

2.3

1.1

2

وزن(kg)

86

132

97

91

مقایسه کمپرسورهای 7.5 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 27 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 7.5 اسب بخار بالای صفر - 185 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 46 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 5 تن و چیلر 6 تن تبرید

کمپرسور 7.5 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

4DES-7

D2DB-750

HG34e/315-4 S

H701CC

26,84

توان مصرفی(کیلووات)

5.90

5.92

5.91

6.11

ظرفیت(کیلووات)

13.20

14.25

13.5

13.29

COP

2.24

2.41

2.28

2.17

آمپر مصرفی

10.69

11.23

10.5

11.6

حجم روغن(لیتر)

2

2.3

1.1

1.8

وزن(kg)

88.5

136

96

91

مقایسه کمپرسورهای 10 اسب بخار بیتزر، بوک و 7.5 اسب بخار کوپلند و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 35 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 7.5 و 10 اسب بخار بالای صفر - 250 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 60 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 8 تن تبرید

کمپرسور 10 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

4VE-10

D3SA-750

HG34e/380-4 S

H1002CC

34.73

توان مصرفی(کیلووات)

7.21

6.96

7.15

8.98

ظرفیت(کیلووات)

17.44

14.60

16.3

19.17

COP

2.42

2.1

2.28

2.13

آمپر مصرفی

13.15

13.21

12.2

15.7

حجم روغن(لیتر)

2.6

3.7

1.1

2

وزن(kg)

141

159

96

91

مقایسه کمپرسورهای 15 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 48 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 15 اسب بخار بالای صفر - 375 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 90 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 10 تن و چیلر 12 تن تبرید

کمپرسور 15 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

4PE-15

D3SS-1500

HG44e/565-4 S

H1501CC

48.50

توان مصرفی(کیلووات)

10.01

11.75

10.40

11.27

ظرفیت(کیلووات)

24.0

24.30

25.60

25.35

COP

2.4

2.07

2.46

2.25

آمپر مصرفی

18.34

20.95

19.30

22.8

حجم روغن(لیتر)

2.6

3.7

2.3

2.25

وزن(kg)

150

159

173

131

مقایسه کمپرسورهای 20 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 56 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 20 اسب بخار بالای صفر - 500 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 125 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 14 تن تبرید

کمپرسور 20 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

4NE-20

D4SA-2000

HG44e/665-4 S

H2001CC

56,25

توان مصرفی(کیلووات)

11.82

12.2

12.2

12.94

ظرفیت(کیلووات)

28.5

27.6

29.4

29.38

COP

2.41

2.26

2.41

2.27

آمپر مصرفی

20.9

23.03

21.6

24.1

حجم روغن(لیتر)

2.6

3.3

2.3

2.25

وزن(kg)

153

183

171

131

مقایسه کمپرسورهای 25 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 73 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 25 اسب بخار بالای صفر - 600 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 150 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 18 تن تبرید

کمپرسور 25 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

4HE-25

D4SH-2500

HG56e/850-4 S

H2500CC

73,7

توان مصرفی(کیلووات)

15.96

15.55

15.6

14.84

ظرفیت(کیلووات)

38.2

35.60

38.1

38.05

COP

2.4

2.29

2.44

2.56

آمپر مصرفی

28.4

27.96

27.9

29.3

حجم روغن(لیتر)

4.5

3.3

2.7

3.15

وزن(kg)

203

194

211

185

مقایسه کمپرسورهای 30 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 84 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 30 اسب بخار بالای صفر - 750 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 180 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 20 تن تبرید

کمپرسور 30 اسب بخار پیستونی

جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

4GE-30

D4SJ-3000

HG56e/995-4 S

H3000CC

84,5

توان مصرفی(کیلووات)

18.46

18.4

18.30

16.65

ظرفیت(کیلووات)

44.5

41.3

44.0

42.65

COP

2.41

2.24

2.40

2.56

آمپر مصرفی

33.6

33.12

33.1

33

حجم روغن(لیتر)

4.5

210

2.7

3.15

وزن(kg)

206

3.3

211

199

مقایسه کمپرسورهای 35 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 110 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 35 اسب بخار بالای صفر - 850 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 200 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 27 تن تبرید

کمپرسور 35 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

6HE-35

D6SH-3500

HG6/1240-4 S

H3500CC

110,5

توان مصرفی(کیلووات)

24.1

24.0

24.10

22.30

ظرفیت(کیلووات)

57.3

51.2

56.60

57.03

COP

2.38

2.13

2.35

2.56

آمپر مصرفی

43.4

43.92

49.0

42.3

حجم روغن(لیتر)

4.75

3.3

3.6

3.15

وزن(kg)

235

224

224

246

مقایسه کمپرسورهای 40 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 126 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 40 اسب بخار بالای صفر - 1000 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 250 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 30 تن تبرید

کمپرسور 40 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

6GE-40

D6SJ-4000

HG6/1410-4 S

H4000CC

126.8

توان مصرفی(کیلووات)

27.6

28.10

27.40

25.43

ظرفیت(کیلووات)

65.8

59.60

64.40

64.37

COP

2.39

2.12

2.35

2.53

آمپر مصرفی

51.7

50.49

53.3

44.5

حجم روغن(لیتر)

4.75

6.8

3.6

3.15

وزن(kg)

238

252

222

249

مقایسه کمپرسورهای 50 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 151 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 50 اسب بخار بالای صفر - 1250 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 300 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 40 تن تبرید

کمپرسور 50 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

6FE-50

D8SH-5000

HG7/1860-4 S

H5000CC

151,6

توان مصرفی(کیلووات)

33.6

33.70

37.0

33.44

ظرفیت(کیلووات)

79.5

73.60

80.0

77.18

COP

2.37

2.19

2.16

2.31

آمپر مصرفی

71.0

66.63

70.10

57.5

حجم روغن(لیتر)

4.75

7.6

4.5

3.15

وزن(kg)

241

326

292

253

مقایسه کمپرسورهای 60 اسب بخار کوپلند، بیتزر، بوک و دورین

- حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 185 متر مکعب بر ساعت است.

- مناسب برای سردخانه 60 اسب بخار بالای صفر - 1500 متر مکعب حجم داخلی سردخانه

- مناسب برای سردخانه 350 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 43 تن تبرید

کمپرسور 60 اسب بخار پیستونی


جابجایی در rpm1450 (مترمکعب بر ساعت)

مشخصات در دمای کندانسور 50 و اواپراتور 8- درجه

بیتزر

کوپلند

بوک

دورین

8GE-60

D8SJ-6000

HG7/2110-4 S

H6000CC

185

توان مصرفی(کیلووات)

41.7

39.90

42.2

40.85

ظرفیت(کیلووات)

93.7

88.00

91.0

92.04

COP

2.24

2.20

2.16

2.25

آمپر مصرفی

81.8

71.06

81.4

77.8

حجم روغن(لیتر)

5.0

7.6

4.5

7.65

وزن(kg)

350

346

297

355