کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو با استفاده از دو عضو دوار برای تراکم و رساندن حجم بالایی از گاز به دما و فشار بالا کاربرد دارد. به کمک دو مارپیچ دورانی نر و ماده، گاز در عین چرخش متراکم نیز می‌شود. بخار سرد مبرد در ورودی مکیده شده و بین رزوه‌های مارپیچ محبوس شده و در عین چرخش با دما و فشار بالا در خروجی، تخلیه می‌شود.

کمپرسور اسکرو بر اساس تعداد مارپیچ (تکی و دوقلو و چندتایی) تقسیم بندی می‌شود. همچنین کنترل ظرفیت در نوع اسکرو به کمک تغییر دور حاصل می‌شود.

کمپرسور اسکرو

قطعات کمپرسور اسکرو

مزایای کمپرسور اسکرو

در مقایسه با کمپرسورهای پیستونی و اسکرال و روتاری، مزایای زیر برای کمپرسور اسکرو وجود دارد:

- ساختار ساده تر، قطعات کمتر، ظرفیت بالاتر، بازدهی بیشتر
- لرزش کمتر ناشی از حرکت مداوم و یکنواخت گاز همزمان با حرکت دورانی
- تنظیم بهتر ظرفیت بدون ایجاد شرایط ناپایدار که در مورد کمپرسورهای گریز از مرکز در برخی مواررد مشکل ساز است.
- حساسیت پایین به ورود مبرد به صورت مایع در کوتاه مدت. ( ولی ورود مایع در بلند مدت، قابلیت اطمینان را کاهش می‌دهد.)

محدودیت‌های کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو برای ظرفیت های کمتر از 70 کیلووات (20 تن تبرید) غیر قابل طراحی و ساخت است.

کاربرد کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو با کمپرسورهای بزرگ پیستونی و کمپرسورهای کوچک گریز از مرکز در بازار تهویه و سردخانه رقابت می‌کند و در تهویه و تبرید برای ظرفیت‌های 70 تا 2600 کیلووات (20 تا750 تن تبرید) کاربرد داشته و در بازار موجود است.

برندهای کمپرسور اسکرو موجود در ایران

در ایران کمپرسور اسکرو با برندهای زیر موجود است:

- بیتزر
- رفکامپ

مطالب مرتبط