معادل سازی روغن کمپرسور

روغن کمپرسور های برودتی با تنوع بالایی در بازار وجود دارند. انواع روغن کمپرسور دارای کاربرد مشخص و سازگاری با گازهای مشخصی هستند.  به طور مثال روغن کمپرسور اسکرو بیتزر با برند بیتزر تولید شده و کد آن B100 مناسب برای گاز R22 و با کد BSE170 مناسب برای سایر گازهای جدید است. این روغن ها می توانند با روغن سانیسو و روغن شل جایگزین شوند.

روغن کمپرسور

این روغن‌ های کمپرسور برای گازهای CFC ,HCFC ,NH3 کاربرد دارند و برندهایی که روغن کمپرسور مربوطه را تولید می‌کنند به این شرح می‌باشند. به طور معمول در ایران برای گاز R22 از روغن مینرال و برای گازهای جدید مانند گاز R134a و گاز R404 و R407 و R410 از روغن های POE استفاده می‌شود.

نوع روغن کمپرسور

معادل

دسته گاز

معدنی

عرضه کننده روغن کمپرسور

نام برند روغن کمپرسور

نفتنیک

سانیسو 3GS

بیتزر

B 5.2

CFC – HCFC – NH3

گالف

G32

شل

S4 FR V32 جایگزین Clavus G32

شل

S4 FR V32 جایگزین   SD 2212

دانفوس

160P

سانیسو 4GS

شل

S4 FR V68 جایگزین Clavus G68

CFC – HCFC – NH3

گالف

G68

سانیسو 5G

بیتزر

B100

CFC – HCFC – NH3

شل

S4 FR V100 جایگزین Clavus G100

پلی‌ال‌استر

سانیسو SL 32

بیتزر

BSE 32

HFC

شل

Clavus R 32

سانیسو SL 46

بیتزر

BSE 55

HFC

شل

Clavus R 46

سانیسو SL 68

شل

Clavus R 68

HFC

سانیسو SL 100

شل

Clavus R 100

HFC

سانیسو SL 170

بیتزر

BSE 150

HFC

بیتزر

BSE 170

دسته بندی گازها

 برای اطلاع از دسته بندی انواع گاز می‌توانید از جدول زیر استفاده نمایید.

دسته

گاز

CFC  (کلرو فلرو کربن)

R11,R12,R13,R131b1,R113,R114,R500,R502,R503

HCFC (هیدرو کلرو فلرو کربن)

R22,R123,R124,R401a,R402a,R402b,R403b,R406a,R408a,R409a

 (هیدرو فلرو کربن)HFC

R23,R134a,R234fa,R404a,R407a,R407b,R407c,R410a,R507,R508

 (آمونیاک)NH3

R717

 (دی اکسید کربن)CO2

R744

ایزوبوتان

R600a

پروپان

R290

 

مطالب مرتبط