شیر انبساط الکترونیکی

در این فیلم با نحوه عملکرد شیر انبساط الکترونیکی دانفوس آشنا می‌شوید.

توصیه می‌کنیم این مطالب را نیز بخوانید:

شیر انبساط آلکو

شیر انبساط دانفوس

شیر انبساط چگونه کار می‌کند؟ (فیلم)

مطالب مرتبط