کمپرسور اسکرو چیست؟

در این فیلم با نحوه عملکرد کمپرسور اسکرو آشنا می‌شوید. قطعات داخلی کمپرسور اسکرو و نحوه حرکت گاز درون روتورهای کمپرسور اسکرو و به تله افتادن گاز در محفظه‌های تشکیل شده در این انیمیشن به خوبی قابل مشاهده است.

 

مطالب مرتبط