شرکت دارویی البرز بالک ، تولید کننده مواد اولیه دارو است. نگهداری مواد اولیه دارویی در شرایط مناسب، یکی از الزامات تولیدکنندگان صنعت دارو به‌شمار می‌رود و بر کیفیت محصولات، رضایتمندی مشتریان و سوددهی اقتصادی شرکت تاثیر دارد. این موضوع سبب شد تا شرکت دارویی البرز بالک با همکاری دامون، یک واحد سردخانه بالای صفری جهت نگهداری دارو احداث کند.