کمپرسور پیستونی بیتزر

کمپرسور پیستونی بیتزر

کمپرسورهای پیستونی از جمله کمپرسورهای رفت و برگشتی هستند. کمپرسور پیستونی bitzer یا bitzer-reciprocating-compressor، گاز مبرد را به وسیله حرکت پیستون در سیلندر، فشرده و سپس به خط دهش تزریق می‌کند. شرکت آلمانی بیتزر این نوع از کمپرسور را در توان‌های متنوع و مدل‌های مختلف تولید و عرضه می‌کند. کمپرسورهای پیستونی آلمانی از با کیفیت ترین و مرقوم به صرفه ترین کمپرسورهای بازار سرمایش محسوب می‌شوند. این کمپرسورها رنج وسیعی از توان برودتی را از ۱٫۵ اسب بخار تا ۷۰ اسب بخار در برمی‌گیرند. همچنین قابلیت کار کردن با گازهای مبرد مختلفی نظیر گاز R22، R134a، R404A، R407C و …  را دارند.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز
مدلبرقتوان اسمی (اسب بخار)قیمت(تومان)استعلام
4HE-25Y سه فاز25
113,500,000 تومان تا 138,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-23Y سه فاز20
129,300,000 تومان تا 158,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-18Y سه فاز15
115,600,000 تومان تا 141,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NES-20Y سه فاز20
97,500,000 تومان تا 119,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NE-20Y سه فاز20
100,300,000 تومان تا 122,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-15Y سه فاز15
83,500,000 تومان تا 102,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-15Y سه فاز15
85,900,000 تومان تا 104,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-12Y سه فاز10
-
4PE-12Y سه فاز10
81,000,000 تومان تا 99,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VES-10Y سه فاز10
77,000,000 تومان تا 94,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-7Y سه فاز7
77,100,000 تومان تا 94,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-7 سه فاز7
87,200,000 تومان تا 106,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-10Y سه فاز10
73,000,000 تومان تا 89,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-10 سه فاز10
73,000,000 تومان تا 89,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4CES-6Y سه فاز7.5
58,900,000 تومان تا 72,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-7Y سه فاز7.5
55,900,000 تومان تا 68,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-6Y سه فاز6
48,000,000 تومان تا 58,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-5Y سه فاز5.5
52,900,000 تومان تا 64,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-5Y سه فاز5.5
44,500,000 تومان تا 54,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-4Y سه فاز4
42,400,000 تومان تا 51,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-4Y سه فاز4
40,800,000 تومان تا 49,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-3Y سه فاز3
39,100,000 تومان تا 47,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-3Y سه فاز3
39,300,000 تومان تا 48,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-3Y سه فاز3
41,500,000 تومان تا 50,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-2Y سه فاز2
-
2GES-2Y تک فاز تک فاز1.5
-
2GES-2Y سه فاز1.5
28,300,000 تومان تا 34,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2FES-3Y سه فاز2
30,500,000 تومان تا 37,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-12 سه فاز10
-
4NES-20 سه فاز20
97,500,000 تومان تا 119,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-15 سه فاز15
83,500,000 تومان تا 102,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VES-10 سه فاز10
77,000,000 تومان تا 94,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-12 سه فاز10
98,100,000 تومان تا 119,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4CES-6 سه فاز7.5
57,800,000 تومان تا 70,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-18 سه فاز15
122,200,000 تومان تا 149,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-6 سه فاز6
48,000,000 تومان تا 58,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-5 سه فاز5.5
52,800,000 تومان تا 64,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-23 سه فاز20
135,800,000 تومان تا 165,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6HE-28 سه فاز25
155,900,000 تومان تا 190,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-4 سه فاز4
41,200,000 تومان تا 50,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-3 سه فاز3
39,200,000 تومان تا 47,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6GE-34 سه فاز30
174,900,000 تومان تا 213,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-3 سه فاز3
40,200,000 تومان تا 49,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6FE-44 سه فاز40
227,200,000 تومان تا 277,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-2 سه فاز2
37,100,000 تومان تا 45,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-25 سه فاز25
109,500,000 تومان تا 133,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NE-20 سه فاز20
93,800,000 تومان تا 114,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-30 سه فاز30
122,000,000 تومان تا 149,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-15 سه فاز15
81,700,000 تومان تا 99,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6HE-35 سه فاز35
152,500,000 تومان تا 186,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-7 سه فاز7.5
54,800,000 تومان تا 66,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-5 سه فاز5.5
44,500,000 تومان تا 54,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-4 سه فاز4
40,800,000 تومان تا 49,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6GE-40 سه فاز40
162,500,000 تومان تا 198,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-3 سه فاز3
39,300,000 تومان تا 48,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6FE-50 سه فاز50
202,000,000 تومان تا 246,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2FES-3 سه فاز2
30,500,000 تومان تا 37,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
8GE-60 سه فاز60
255,700,000 تومان تا 312,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2GES-2 تک فاز تک فاز1.5
29,100,000 تومان تا 35,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
8FE-70 سه فاز70
283,300,000 تومان تا 346,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2GES-2 سه فاز1.5
28,300,000 تومان تا 34,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول

اجزای کمپرسور پیستونی بیتزر

تراکم گاز در کمپرسورهای پیستونی به وسیله کارکرد اجزایی انجام می‌گیرد که در ادامه شرح خواهیم داد:

پیستون

پیستون قطعه‌ای است که داخل سیلندر قرار گرفته و با حرکت رفت و برگشتی خود مبرد را متراکم می‌کند. پیستون به نوعی کار اصلی و نهایی را در کمپرسور انجام می‌دهد.

سوپاپ

سوپاپ دریچه‌ای است که گاز پس از فشرده شدن از آن خارج شده و به خط دهش وارد می‌شود. سوپاپ‌ها در انتهای هر یک از پیستون ها وجود دارند. نکته مهم درباره سوپاپ‌ها این است که شیرهای یک طرفه هستند. یعنی تنها از یک طرف اجازه حرکت جریان را می‌دهند. در نتیجه احتمال ایجاد جریان برعکس وجود نخواهد داشت.

سیلندر

سیلندر، محفظه‌ای است که پیستون را در خود جای می‌دهد و عمل کمپرسینگ داخل آن انجام می‌شود. سیلندرها باید مقاومت بالایی در برابر ساییدگی داشته باشند زیرا آسیب دیدن سیلندر باعث کاهش عملکرد کمپرسور خواهد شد؛ در نتیجه لایه داخلی سیلندر، از جنسی با مقاومت بالا به سایش ساخته می‌شود.

اجزای کمپرسور پیستونی

محل نصب کمپرسور بیتزر در سیکل تبرید

کمپرسور، حد فاصل دو لاین دهش و مکش است. این تجهیز بعد از اوپراتور و قبل از کندانسور نصب می‌شود.

سری های کمپرسور پیستونی بیتزر

کمپرسورهای پیستونی بیتزر در دو سری عرضه می‌شوند؛ سری Y دار و سری بدون Y. تفاوت این دو سری کمپرسور بیتزر در روغن مصرفی و مبرد آن‌هاست. سری Y دار حاوی روغن BSE32 است و مبرد هایی مانند R134a, R404, R410  و R407 سازگار است. در مقابل سری کمپرسور پیستونی بدون Y حاوی روغن B5.2 است و گاز R22 کار می‌کند.

کاربرد کمپرسور پیستونی بیتزر در سردخانه

کمپرسورهای پیستونی بیتزر محدوده وسیعی از توان برودتی را پوشش می‌دهند. این موضوع باعث شده تا این نوع از کمپرسور در انواع سیستم های تهویه و تبرید اعم از چیلر، سردخانه های زیر صفری و بالا صفری، یخساز، تونل انجماد و … مورد استفاده قرار بگیرد.

جدول قدرت کمپرسورهای رفت و برگشتی بیتزر

متداول ترین نوع کمپرسور های رفت و برگشتی bitzer در سیستم های برودتی کشور استفاده می‌شود، کمپرسور پیستونی بیتزر است. جدول قدرت انواع کمپرسور بیتزر در مدل های مختلف را می توانید در زیر مشاهده نمایید. همچنین با کلیک روی هر مدل در ابتدای صفحه می توانید اطلاعات کامل‌تری از هر کدام کسب نمایید. مهندسان برودت دامون آماده ارائه توضیحات تکمیلی‌تر هستند.

مدل توان (اسب بخار)
2GES-2 1.5
2FES-3 2
4FES-3 3
2CES-4 4
4FES-5 5.5
4EES-6 6
4DES-7 7
4CES-6 7.5
4VE-10 10
4TE-12 13
4PE-15 15
4NE-20 20
4JE-22 22
4HE-25 25
4GE-30 30
6HE-35 35
6GE-40 40
6FE-50 50
8GE-60 60
8FE-70 70

نحوه انتخاب صحیح کمپرسور بیتزر

کمپرسور پیستونی bitzer بر اساس توان برودتی مورد نیاز برای کاربری مشخص شده انتخاب می شود. خواه این انتخاب برای شرایط تهویه مطبوعی باشد(بالای صفر)، خواه برای سردخانه (بالاصفری و زیر صفری) باشد و یا حتی برای شرایط انجماد (حوالی ۴۰- درجه سلسیوس). کمپرسور بر اساس دمای اواپراتور و کندانسور و کیلووات برودتی مورد نیاز از کاتالوگ و یا نرم افزار انتخاب محصول شرکت بیتزر انتخاب می شود. برای آشنایی با روش انتخاب توسط نرم افزار بیتزر به این مطلب مراجعه کنید.

قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر

اطلاع از قیمت دقیق کمپرسور، با توجه به تغییرات مکرر معمولا نیاز به حضور و استعلام از بازار دارد. با این حال ما بازه قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر را در وبسایت دامون ذکر کرده‌ایم تا آسودگی بیشتری برای شما ایجاد کنیم. علاوه بر بیتزر، با بازدید صفحات دیگر می‌توانید از بازه قیمت کمپرسور پیستونی کوپلند نیز اطلاع پیدا کنید.

گارانتی کمپرسورهای بیتزر

می توانید تا ۶ ماه بعد از خرید، کمپرسورهای سمی هرمتیک را در صورت خرابی، برای تعمیر به دامون برگردانید. دستورالعمل کامل راه اندازی، تست و گارانتی کمپرسورهای بیتزر در این مطلب قابل مطالعه است. همچنین بر روی کمپرسورهای عرضه شده توسط دامون هولوگرام مخصوصی قرار گرفته که با اسکن QR حک شده روی آن می توانید این دستورالعمل را دریافت نمایید. علاوه بر این تا یک هفته در صورت انصراف می‌توانید کمپرسور را به دامون عودت دهید و تمام وجه خود را دریافت کنید.

نمایندگی کمپرسورهای پیستونی بیتزر

دامون یکی از عرضه کنندگان کالاهای اورجینال کمپانی بیتزر است. در ایران می‌توانید کمپرسورهای رفت و برگشتی bitzer را با ضمانت اصل بودن، گارانتی تعمیر ۶ ماهه (برای کمپرسورهای سمی هرمتیک) و عودت ۷ روزه به طور رسمی از دامون تهیه کنید.

کاتالوگ کمپرسورهای پیستونی بیتزر

در این کاتالوگ مهم‌ترین ویژگی‌های فنی انواع کمپرسور سیلندر پیستونی بیتزر شرح داده شده تا انتخاب دقیق‌تری صورت بگیرد. با کلیک روی لینک زیرمی‌توانید این کاتالوگ را دانلود و مطالعه کنید.

دانلود کاتالوگ کمپرسور پیستونی بیتزر