گاز مبرد

گاز مبرد

گاز مبرد در سیستم تبرید نقشی بسیار حیاتی دارد؛ سیکل تبرید بدون گاز مبرد هیچ عملکرد مثبتی نخواهد داشت. مبردها در دو گروه طبیعی (مانند CO2 و آمونیاک) و فریونی یا غیرطبیعی عرضه می‌شوند؛ گاز مبرد فریونی –به دلیل برخی ویژگی‌هایش از قبیل غیر قابل اشتعال بودن و ایمنی بالا- گزینه محبوب در صنعت سرمایش به عنوان گاز مبرد سردخانه و همچنین گاز مبرد چیلر است. در صفحه حاضر اطلاعات کاملی درباره انواع گازهای مبرد، موارد فنی، قیمت و شرایط گارانتی مطرح شده است.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز
گاز R134
گاز R134
آخرین بروزرسانی1402-10-26
مدلبرند گاز مبردکشور سازندهقیمت(تومان)استعلام
R134a-JH JHچین
3,300,000 تومان تا 4,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-westron وسترونامارات
-
R134a-floron فلورونهند
-
R134a-maxron مکسرونچین
-
R134a-refron رفرونهند
-
R134a-MA MAچین
-
R134a-icecon آیسکونچین
2,200,000 تومان تا 2,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-coolib کولیبچین
3,500,000 تومان تا 4,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-DY DYچین
3,500,000 تومان تا 4,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-isecon ایسکونچین
2,200,000 تومان تا 2,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-honeywell هانیولآمریکا
9,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-alfa آلفاچین
3,600,000 تومان تا 4,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
گاز R22
گاز R22
آخرین بروزرسانی1402-10-26
مدلبرند گاز مبردکشور سازندهقیمت(تومان)استعلام
R22-JH JHچین
5,400,000 تومان تا 6,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R22-danus دانوسچین
3,600,000 تومان تا 4,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R22-maxron مکسرونچین
3,300,000 تومان تا 4,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R22-floron فلورونهند
3,500,000 تومان تا 4,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R22-westron وسترونامارات
-
R22-MA MAهند
-
R22-alfa آلفاهند
-
R22-refron رفرونهند
3,400,000 تومان تا 4,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R22-DY DYچین
4,000,000 تومان تا 4,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R22-isecon ایسکونچین
3,900,000 تومان تا 4,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R22-coolib کولیبچین
8,400,000 تومان تا 10,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R22-honeywell هانیولآمریکا
8,600,000 تومان تا 10,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
گاز R404A
گاز R404A
آخرین بروزرسانی1402-10-26
مدلبرند گاز مبردکشور سازندهقیمت(تومان)استعلام
R404A-floron وسترونهند
-
R404A-maxron وسترونچین
-
R404A-westron وسترونامارات
-
R404A-MA MAهند
-
R404A-icecon آیسکونهند
2,400,000 تومان تا 2,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R404-alfa آلفاهند
3,600,000 تومان تا 4,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R404-coolib کولیبهند
3,900,000 تومان تا 4,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R404-refron رفرونهند
-
R404A-isecon ایسکونچین
2,400,000 تومان تا 2,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R404A-DY DYچین
-
R404A-honeywell هانیولآمریکا
12,200,000 تومان تا 14,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
گاز R410A
گاز R410A
آخرین بروزرسانی1402-10-26
مدلبرند گاز مبردکشور سازندهقیمت(تومان)استعلام
R410A-floron فلورونهند
-
R410A-maxron مکسرونچین
-
R410A-westron وسترونامارات
-
R410A-MA MAچین
-
R410A-icecon آیسکونچین
2,200,000 تومان تا 2,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R410A-refron رفرونهند
-
R410a-coolib کولیبچین
3,900,000 تومان تا 4,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R410A-isecon ایسکونچین
2,200,000 تومان تا 2,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R410A-DY DYچین
-
R410A-honeywell هانیولآمریکا
-
R410A-alfa آلفاچین
3,600,000 تومان تا 4,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
گاز کولر
گاز کولر
آخرین بروزرسانی1402-10-26
مدلبرند گاز مبردکشور سازندهقیمت(تومان)استعلام
R134a-JH JHچین
3,300,000 تومان تا 4,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R410A-floron فلورونهند
-
R410A-maxron مکسرونچین
-
R410A-westron وسترونامارات
-
R134a-westron وسترونامارات
-
R134a-floron فلورونهند
-
R134a-maxron مکسرونچین
-
R410A-MA MAچین
-
R134a-refron رفرونهند
-
R410A-icecon آیسکونچین
2,200,000 تومان تا 2,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-MA MAچین
-
R134a-icecon آیسکونچین
2,200,000 تومان تا 2,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-coolib کولیبچین
3,500,000 تومان تا 4,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R410A-refron رفرونهند
-
R410a-coolib کولیبچین
3,900,000 تومان تا 4,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R410A-isecon ایسکونچین
2,200,000 تومان تا 2,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-DY DYچین
3,500,000 تومان تا 4,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-isecon ایسکونچین
2,200,000 تومان تا 2,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R410A-DY DYچین
-
R410A-honeywell هانیولآمریکا
-
R134a-honeywell هانیولآمریکا
9,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R410A-alfa آلفاچین
3,600,000 تومان تا 4,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
R134a-alfa آلفاچین
3,600,000 تومان تا 4,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول

مبرد فریونی چه ویژگی هایی دارد؟

گاز فریونی، مبردی غیرسمی و غیرقابل اشتعال است. این ويژگی مهم در کنار بازدهی مناسبش در سیستم‌های تبریدیِ کوچک و بزرگ باعث شده است تا به صورت گسترده تولید و مصرف شود گاز فریون را می‌توان براساس ترکیب‌های شیمایی به سه دسته کلی تقسیم کرد:

 • کلروفلوئوروکربن (CFC)
 • هیدروکلروفلوئوروکربن (HCFC)
 • هیدروفلوئوروکربن (HFC)

ترکیب شیمایی متفاوت گاز‌های مبرد در نام‌گذاری تجاری آن‌ها نیز کم‌و‌بیش مشخص است. تمام مدل‌های آن با حرف R شروع می‌شود اما عددهایی که در کنار این حرف قرار می‌گیرد، براساس ترکیب شیمیایی است و با یکدیگر تفاوت دارند.

هر کدام از این سه دسته گاز فریونی تاثیرات متفاوتی بر محیط زیست دارند و با دو شاخص ODP (پتانسیل تخریب لایه اوزن) و GWP (پتانسیل گرمایش جهانی) سنجیده می‌شوند. دغدغه‌های محیط زیستی و ضرورت توسعه پایدار، صنایع را به سوی استفاده کم‌تر از مبردهای حاوی کلر کشانده است. بنابراین مدل‌های مختلف هیدروفلوئوروکربن (HFC) به دلیل فقدان کلر مورد تایید فعالان محیط زیست است و به دلیل ویژگی‌های مشترکش با دو دسته دیگر، محبوب اهل صنعت هم هست.

ویژگی های گاز مبرد فریونی چیست

مهم ترین گاز های مبرد فریونی

گاز مبرد سردخانه

در سردخانه ها معمولا از مبردهای فریونی استفاده می‌شود. این مبردها در سردخانه هایی که ظرفیت پایین تا متوسط دارند (سردخانه های تا ۲۰۰۰۰ تن) قابل به‌کارگیری هستند؛ در حالی که در سردخانه های بسیار بزرگ معمولا آمونیاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گارانتی و ضمانت اصالت

شما با خرید از دامون می‌توانید گاز مورد نظر را با ضمانت بازگشت هفت روزه (در صورت عدم استفاده) تهیه کنید.

قیمت گاز مبرد

قیمت هر کپسول گاز به دو عامل برند و مدل گاز بستگی دارد. برای آگاهی از تازه‌ترین قیمت انواع گاز مبرد، می‌توانید علاوه بر تماس تلفنی و پیام از طریق واتس‌اپ، با کانال اطلاع‌رسانی دامون نیز همراه باشید.

جدول گاز های مبرد فریونی

در بین گازهای موجود، چند مبرد مصرف بیشتری دارند که در ادامه به معرفی کاربردهای آن ها می‌پردازیم. در جدول زیر به کاربردها و طبقه بندی گازهای مبرد فریونی مورد استفاده در چیلر و سردخانه اشاره کرده ایم.

نام مبرد دسته بندی شیمیایی کاربردهای معمول
R11 CFC استفاده در چیلرهای گریز از مرکز برای کاربردهای بزرگ (امروزه این گاز بندرت استفاده می شود.)
R12 CFC کاربرد وسیع در سیستم‌های پیستونی و دورانی در مصارف خانگی و صنعتی (امروزه این گاز بندرت استفاده می شود.)
R22 HCFC کاربرد وسیع در سیستم‌های خانگی، فروشگاهی و صنعتی
R134a HFC مبرد دما متوسط و بالا، مورد استفاده در صنعت خودروسازی و کاربردهای تهویه و تبرید خانگی، فروشگاهی و صنعتی
R404A HCFC کاربردهای دما متوسط و دما پایین
R407C HFC جایگزین R22 در کاربردهای دما متوسط
R410A HFC مبرد جایگزین برای سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی
R502 CFC مورد استفاده در یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاهی
R507A HFC مبرد جایگزین برای سیستم‌های دما پایین تجاری

برندهای گاز مبرد در بازار ایران

برندهای متعددی در جهان وجود دارند که گاز مبرد تولید می‌کنند؛ هانیول آمریکا، فروژن انگلیس، کولیب، DY ،MA، ایسکن و آلفا از چین همگی از برندهای مشهور و باکیفیتی هستند که سهم قابل توجهی از بازار مبرد را در دست دارند. همچنین برند ایسکن یکی از برندهای شناخته شده ای در جهان است که سالیان طولانی جزو برندهای معتبر سازنده ی گاز فریون در جهان بود. شما می‌توانید بعد از استعلام موجودی این برند ها از دامون، جهت خرید گاز مبرد اقدام کنید.

نحوه انتخاب گاز مبرد مناسب

در انتخاب دقیق گاز برای سردخانه و چیلر باید به موارد مختلفی توجه کرد:

 • روغن سازگار با مبرد: روغن کمپرسور با همه مبردها سازگار نیست، برخی از مبردها با روغن‌های معدنی ، و برخی دیگر با روغن‌های سنتتیک سازگارند. در زمان انتخاب باید به سازگاری آن با روغن کمپرسور توجه داشت.
 • بازه دمایی مبرد: دمای کاری هر مبرد در بازه خاصی قرار دارد؛ با توجه به دمای موردنظر سیستم سرمایشی مربوطه، از گازهای خاصی می‌توان استفاده کرد.
 • کاربرد: متاثر از دمای کاری مبرد، هر گاز کاربرد مشخصی پیدا می‌کند؛ برای مثال برخی از گازها برای موارد تهویه مطبوع و برخی برای استفاده‌ در سردخانه‌های زیرصفری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمایندگی فروش گاز مبرد در ایران

شرکت مهندسی طرح و ساخت دامون، با تامین گازهای اصلی ساخت برندهای معتبر جهان، آن‌ها را در کشور عرضه می‌کند.

نحوه نام گذاری گازها چگونه است؟

هر گاز با توجه به ترکیبات شیمیایی خود نامگذاری می‌شود؛ حروف تشکیل دهنده نام گاز به ویژگی های شیمیایی خاص اشاره می‌کنند که به طور مفصل در صفحه نحوه نام گذاری گاز مبرد شرح داده شده است.

معتبرترین برند گاز مبرد ساخت کجاست؟

در حال حاضر برندهای متعددی در حوزه تولید و عرضه آن فعالیت می‌کنند از مشهورترین برندهای موجود در بازار ایران می‌توان به برندهای کولیب، ایسکون، MA, JH و  DY (همه ساخت چین)، هانیول (امریکا) و فروژن (انگلیس) اشاره کرد.

تمامی این برندها از کیفیت کافی برای استفاده در سیکل تبرید برخوردارند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه هر یک از این برندها مراجعه کنید یا از کارشناسان ما بپرسید.

تفاوت کیفیت برندهای مختلف چقدر است؟

مهم ترین شاخص متمایز کننده ی گازهای مبرد، شاخص خلوص گاز است. این مقدرا عددی بالای 99% است. از لحاظ کیفیت تقریبا تفاوت خاصی بین برندهای یاد شده نیست؛ اما تفاوت قیمت مشهودی میان آن‌ها وجود دارد. برای مثال برند هانیول ساخت امریکا تقریبا دو برابر برند DY ساخت چین هزینه بر می‌دارد. به‌همین دلیل در خریدهای تعداد بالا برندهای چینی کاملا صرفه اقتصادی دارند.

کپسول گاز مبرد در چه رنگی تولید می شود؟

هر یک از این گازها با رنگ مشخصی تولید می‌شوند؛ برای مثال رنگ کپسول R22 سبز، رنگ R134 آبی و R404 نارنجی است.

ســــوالــــات مــــتــدوال

01میزان گاز مورد نیاز برای سیستم سرمایشی چکونه محاسبه می شود؟ (مثال: سردخانه بالای صفر ۱۰ اسب چند کپسول گاز ۲۲ نیاز دارد؟)

عوامل گاز گیری یک سیستم سرمایشی به شرح زیر است:

 • حجم رسیور
 • حجم لوله های کندانسور
 • طول لوله کشی
 • سایز اواپراتور
 • سایز کمپرسور

برای سیستم هایی که به صورت انبوه تولید نمی شوند بهترین معیار برای میزان شارژ گاز استفاده از سیت گلس خط مایع است و باید به قدری گاز در سیستم شارژ شود که در هیچ حالتی حباب داخل سایت گلس مشاهده نشود.

به طور تجربی برای یک سردخانه بالای صفر با توان کمپرسور ۲۰ اسب بین ۱.۵ تا ۲ کپسول گاز ۱۳ کیلویی مورد نیاز است.

02تفاوت برندهای مختلف گاز در چیست؟

مهم‌ترین جزء در یک سیکل تبرید، سیال مبرد آن است. این سیال باید دارای مشخصه‌های مناسبی برای طراحی یک سیکل تبریدی باشد. برای مثال باید دارای دمای جوش پایینی باشد و در مقابل تجزیۀ حرارتی از خودش مقاومت خوبی نشان دهد.

همچنین امروزه با توجه به آثار مخربی که این سیال‌ها روی محیط زیست دارند. یکی از ملاک‌های انتخاب گاز مبرد، سازگاری آن با محیط زیست است.

درصد خلوص گاز یکی دیگر از عوامل مهم و تعیین کننده در انتخاب برند گاز میباشد. هرچه درصد خلوص گاز به ۱۰۰ نزدیک تر باشد گاز کیفیت مناسب تری خواهد داشت. به طور خلاصه دمای جوش پایین درصد خلوص بالا.