کندانسور نوین

کندانسور نوین

کندانسور نوین که به‌عنوان کندانسور سردخانه و چیلر کاربرد دارد، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و دمای اواپراتور برای سردخانه یا چیلر، باید انتخاب شود.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز

کندانسور هوایی از برند نوین

انواع کندانسور نوین

در اینجا، ابتدا مدل‌های کندانسور نوین آورده شده و سپس روش انتخاب کندانسور نوین با توجه به ظرفیت مورد نیاز شرح داده شده است.

مدل‌ها و ابعاد کندانسور سری NCS استاندارد

مدل‌ها و ابعاد کندانسور نوین سری NCS استاندارد

فاصله فین 3.2 میلیمتر
فن حجم مدار (لیتر) مساحت کویل‌ها (m2) ظرفیت (kW) سری NCS
اختلاف
دبی هوا (m3/h) تعداد فاز و ولتاژ آمپراژ توان (W) تعداد و قطر(cm)
16 11 6
4225 1-220 0.95 200 1*40 2.2 9.5 6.4 4.5 2.5 NCS-140-1
4200 3-380 0.6 200 1*40 3.3 14.2 9.3 6.4 3.6 NCS-140-2
4200 3-380 0.6 200 1*40 4.3 18.9 13.1 8.3 4.5 NCS-140-3
4200 3-380 0.6 200 1*40 5.6 24.8 16.7 11.6 6.4 NCS-140-4
6240 3-380 0.95 450 1*50 6.6 27.1 21.1 13.8 7.5 NCS-150-5
4200 3-380 0.6 200 2*40 6.3 26.9 22.2 14.5 7.9 NCS-240-5
4200 3-380 0.6 200 2*40 9.8 41.4 25.7 17.6 9.7 NCS-240-7
6240 3-380 0.95 450 2*50 12.4 52.7 31.5 21.8 12 NCS-250-10
6240 3-380 0.95 450 2*50 15.6 69.2 43.5 30 16.4 NCS-250-15
6240 3-380 0.95 450 3*50 19.5 85.8 55.7 38.3 21 NCS-350-20
6240 3-380 0.95 450 3*50 23.3 102.9 63.4 43.2 23 NCS-350-25
6240 3-380 0.95 450 4*50 32.8 136.6 72.7 53.1 29 NCS-450-30
6240 3-380 0.95 450 4*50 41.3 179.6 87.3 60.1 32.8 NCS-450-35
6240 3-380 0.95 450 6*50 37.6 160.2 87.3 60.1 32.8 NCS-650-35
6240 3-380 0.95 450 6*50 40.9 177.3 101 69.4 37.8 NCS-650-40

ابعاد کندانسور نوین سری NCS

حجم رسیور( لیتر) ابعاد (سانتیمتر) خروجی (اینچ) ورودی (اینچ) سری NCS
H W L
1.5 70 70 70 5/8 5/8 NCS-140-1
4 70 75 70 5/8 7/8 NCS-140-2
4 70 75 70 5/8 7/8 NCS-140-3
5.5 70 75 90 5/8 7/8 NCS-140-4
5.5 75 80 90 5/8 7/8 NCS-150-5
5.5 65 80 115 5/8 7/8 NCS-240-5
6.3 75 80 130 5/8 1 1/8 NCS-240-7
14.3 95 100 130 7/8 1 1/8 NCS-250-10
18.8 95 100 170 7/8 1 1/8 NCS-250-15
22.5 95 100 205 1 1/8 1 3/8 NCS-350-20
26 110 100 205 1 1/8 1 3/8 NCS-350-25
26 115 100 255 1 1/8 1 5/8 NCS-450-30
33.5 120 100 255 1 1/8 1 5/8 NCS-450-35
30 165 100 205 1 1/8 1 5/8 NCS-650-35
33.5 175 100 205 1 1/8 1 5/8 NCS-650-40

مدل‌ها و ابعاد کندانسور سری NCH افقی

کندانسور نوین سری NCH

فاصله فین 3.2 میلیمتر
فن حجم مدار (لیتر) مساحت کویل‌ها (m2) ظرفیت (kW) سری NCH
اختلاف
دبی هوا (m3/h) تعداد فاز و ولتاژ آمپراژ توان (W) تعداد و قطر(cm)
16 11 6
4200 3-380 0.6 200 2*40 6.3 27 22.2 14.5 7.9 NCH-240-5
4200 3-380 0.6 200 2*40 9.7 41 25.7 17.6 9.7 NCH-240-7
6240 3-380 0.95 450 2*50 12.1 52 31.5 21.8 12 NCH-250-10
6240 3-380 0.95 450 2*50 15.6 69.2 43.5 30 16.4 NCH-250-15
6240 3-380 0.95 450 3*50 19.5 85.8 55.7 38.4 21.1 NCH-350-20
6240 3-380 0.95 450 3*50 23.3 102.9 63.4 43.2 23 NCH-350-25
6240 3-380 0.95 450 4*50 32.8 136.6 77.2 53 29 NCH-450-30
6240 3-380 0.95 450 4*50 41.3 179.6 87.3 60 32.8 NCH-450-35
6240 3-380 0.95 450 6*50 37.6 160.2 87.3 60 32.8 NCH-650-35
6240 3-380 0.95 450 6*50 41.1 178.9 101 69.5 37.8 NCH-650-40

ابعاد کندانسور نوین سری NCH

حجم رسیور( لیتر) ابعاد (سانتیمتر) خروجی (اینچ) ورودی (اینچ) سری NCH
H W L
5.5 115 70 140 5/8 7/8 NCH-240-5
6.3 115 75 180 5/8 1 1/8 NCH-240-7
14.3 115 85 200 7/8 1 1/8 NCH-250-10
18.8 115 85 200 7/8 1 1/8 NCH-250-15
22.5 115 85 230 1 1/8 1 3/8 NCH-350-20
26 115 100 230 1 1/8 1 3/8 NCH-350-25
26 115 105 285 1 1/8 1 5/8 NCH-450-30
33.5 115 110 285 1 1/8 1 5/8 NCH-450-35
30 115 155 235 1 1/8 1 5/8 NCH-650-35
33.5 115 145 275 1 1/8 1 5/8 NCH-650-40

مدل‌ها و ابعاد کندانسور سری NCP پکیج

ابعاد کندانسور نوین سری NCP

فاصله فین 3.2 میلیمتر
فن حجم مدار (لیتر) مساحت کویل‌ها (m2) ظرفیت (kW) سری NCP
اختلاف
دبی هوا (m3/h) تعداد فاز و ولتاژ آمپر توان (W) تعداد و قطر(cm)
16 11 6
4200 3-380 0.6 200 2*40 6.4 27.8 22.2 14.5 7.9 NCP-240-5
4200 3-380 0.6 200 2*40 9.7 41 25.4 17.5 9.6 NCP-240-7
6240 3-380 0.95 450 2*50 12.1 52 31.2 21.5 11.9 NCP-250-10
6240 3-380 0.95 450 2*50 15.6 69.2 43.5 30 17.5 NCP-250-15
6240 3-380 0.95 450 3*50 19.6 86.2 56.1 38.5 21.2 NCP-350-20
6240 3-380 0.95 450 3*50 23.2 102.4 63.4 43.2 23 NCP-350-25
13000 3-380 1.8 800 3*63 32.5 135.2 77.2 52.6 28.5 NCP-363-30
13000 3-380 1.8 800 3*63 37.1 157.1 86.3 59.5 32.7 NCP-363-35
13000 3-380 1.8 800 4*63 41 178.9 100 69 37.6 NCP-463-40

ابعاد کندانسور نوین سری NCP

حجم رسیور( لیتر) ابعاد (سانتیمتر) خروجی (اینچ) ورودی (اینچ) سری NCP
H W L
5.5 115 65 125 5/8 7/8 NCP-240-5
6.3 115 65 140 5/8 1 1/8 NCP-240-7
14.3 130 75 155 7/8 1 1/8 NCP-250-10
18.8 130 90 175 7/8 1 1/8 NCP-250-15
22.5 130 90 210 1 1/8 1 3/8 NCP-350-20
26 130 100 210 1 1/8 1 3/8 NCP-350-25
26 130 110 250 1 1/8 1 5/8 NCP-363-30
30 130 135 250 1 3/8 1 5/8 NCP-363-35
33.5 130 135 290 1 3/8 1 5/8 NCP-463-40

مدل‌ها و ابعاد کندانسور سری NCV وی‌شکل

ابعاد کندانسور نوین سری NCV

فاصله فین 3.2 میلیمتر
فن حجم مدار (لیتر) مساحت کویل‌ها (m2) ظرفیت (kW) سری NCV
اختلاف
دبی هوا (m3/h) تعداد فاز و ولتاژ آمپر توان (W) تعداد و قطر(cm)
16 11 6
6240 3-380 0.95 450 4*50 31.1 138.4 76.4 52 28.5 NCV-450-30
6240 3-380 0.95 450 6*50 39.1 171.6 101 69.2 37.7 NCV-650-40
6240 3-380 0.95 450 6*50 46.7 205.9 120 82.1 44.8 NCV-650-50
6240 3-380 0.95 450 8*50 64.8 269.8 138 97.8 57.8 NCV-850-60

ابعاد کندانسور نوین سری NCV

حجم رسیور( لیتر) ابعاد (سانتیمتر) خروجی (اینچ) ورودی (اینچ) سری NCV
H W L
37.6 170 130 195 7/8 1 1/8 NCV-450-30
45 170 130 230 1 1/8 1 3/8 NCV-650-40
52.2 170 130 230 1 1/8 1 3/8 NCV-650-50
52.2 180 135 280 1 3/8 1 5/8 NCV-850-60

مشخصات کلی کندانسور نوین

کویل‌های کندانسور نوین با لوله مسی به قطر 3/8 اینچ ساخته شده و دارای فین آلومینیومی موج‌دار است. ورق بدنه کندانسور نوین از جنس گالوانیزه بوده و دارای پوشش رنگ الکترواستاتیک است. همچنین شاسی کندانسور طوری طراحی شده که کمپرسور و سایر تجهیزات مرتبط به‌راحتی بر روی ان سوار شوند.

انتخاب کندانسور نوین

ظرفیت کندانسور از مجموع توان مصرفی کمپرسور و ظرفیت اواپراتور(بار برودتی) به‌دست می‌آید. پس از بدست آوردن ظرفیت مورد نیاز، باید 4 ضریب را به‌دست آوریم تا به‌کمک آنها ظرفیت نامی و مدل کندانسور را استخراج کنیم.

دقت شود که در تمامی مدل‌ها ظرفیت نامی ذکر شده که در دمای مشخص شده برای کندانسور و دمای محیط 32 درجه سانتیگراد و برای مبرد R22 اندازه‌گیری شده است.

ضریب C1 برای اصلاح اختلاف دمای محیط و کندانسور در حالت واقعی و نامی کاربرد دارد.

ضریب اصلاح اختلاف دمای تقطیر و دمای محیط C1:
20 17 15 12 10 8 6 Dt1
0.75 0.88 1.00 1.25 1.49 1.89 2.50 C1

ضریب C2 برای اصلاح ظرفیت به‌علت تغییر مبرد کاربرد دارد.

ضریب اصلاح نوع مبرد C2:
R 404A R 22 R 134a Refrigerant
0.98 1.00 1.03 C2

ضریب C3 برای اصلاح تغییر ظرفیت ناشی‌از ارتفاع از سطح دریاست.

ضریب اصلاح ارتفاع محیط از سطح دریا C3
2500 2000 1500 1000 500 0 ارتفاع از سطح دریا (متر)
1.28 1.20 1.15 1.09 1.04 1.00 C3

ضریب C4 برای اصلاح ظرفیت ناشی‌از تغییر دمای محیط است.

ضریب اصلاح دمای محیط C4
46 42 38 32 27 Ta
1.06 1.04 1.02 1.00 0.98 C4

پس از به‌دست آوردن این ضرایب، با ضرب آنها در ظرفیت مورد نیاز، ظرفیت نامی به‌دست آمده و با توجه به آن کندانسور انتخاب می‌گردد.

به مثال زیر توجه کنید:

Evaporating Capacity: Qe = 20kW

Compressor Power Input: Pc = 8 kW

Ambient Temprature: Ta = 42 °C

Condensing Temperature: Tc = 52 °C

Refrigeration: R404A

Altitude: 1000m

Qr = Qe + Pc = 20 + 8 = 28kW

Dt1 = Tc – Ta = 52 – 42 = 10 °C

C1 = 1.49

C2 = 0.98

C3 = 1.09

C4 = 1.04

Capacity = Qr * C1 * C2 * C3 * C4 = 28 * 1.49 * 0.98 * 1.09 * 1.04 = 46.4 kW

نامگذاری کندانسور نوین

نحوه نامگذاری کندانسور نوین