اواپراتور آرشه

اواپراتور آرشه

اواپراتور آرشه محصول شرکت آرشه کار است. این شرکت در زمینه ساخت مبدل‌های حرارتی و برخی از دیگر تجهیزات سیستم‌های برودتی فعالیت می‌کند. اواپراتور آرشه از جمله محصولات باکیفیت در میان اواپراتورهای موجود در بازار است که در ظرفیت‌های گوناگون تولید و عرضه شده‌اند. آرشه هر دو نوع اواپراتور آبی (پوسته و لوله) و هوایی را تولید و عرضه می‌کند.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز
مدلتوان اسمی (اسب بخار)برندقیمت(تومان)استعلام
HCA-6411 - آرشه
606,300,000 تومان تا 741,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-6410 50آرشه
531,200,000 تومان تا 649,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-6311 50آرشه
454,800,000 تومان تا 555,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-6310 35آرشه
400,300,000 تومان تا 489,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-6211 30آرشه
316,800,000 تومان تا 387,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-6210 25آرشه
277,900,000 تومان تا 339,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-6111 15آرشه
183,400,000 تومان تا 224,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-6110 - آرشه
154,500,000 تومان تا 188,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-549 35آرشه
306,200,000 تومان تا 374,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-548 - آرشه
257,400,000 تومان تا 314,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-539 25آرشه
233,100,000 تومان تا 284,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-538 20آرشه
202,800,000 تومان تا 247,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-535 - آرشه
180,100,000 تومان تا 220,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-529 15آرشه
167,100,000 تومان تا 204,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-528 10آرشه
134,400,000 تومان تا 164,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-527 7آرشه
102,800,000 تومان تا 125,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-519 7آرشه
85,500,000 تومان تا 104,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-518 5آرشه
76,500,000 تومان تا 93,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-435 10آرشه
127,100,000 تومان تا 155,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-434 7آرشه
108,500,000 تومان تا 132,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-425 - آرشه
87,800,000 تومان تا 107,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-424 4آرشه
76,900,000 تومان تا 94,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-423 3آرشه
69,000,000 تومان تا 84,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-415 2آرشه
48,900,000 تومان تا 59,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-414 2آرشه
43,400,000 تومان تا 53,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-413 1.5آرشه
38,300,000 تومان تا 46,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-331 4آرشه
74,300,000 تومان تا 90,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-330 3آرشه
66,300,000 تومان تا 81,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-321 2آرشه
53,300,000 تومان تا 65,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-320 1.5آرشه
49,800,000 تومان تا 60,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCA-311 1.5آرشه
31,900,000 تومان تا 38,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-6310 30آرشه
417,700,000 تومان تا 510,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-6211 25آرشه
332,600,000 تومان تا 406,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-6210 20آرشه
288,900,000 تومان تا 353,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-6111 12آرشه
191,400,000 تومان تا 233,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-6110 12آرشه
161,300,000 تومان تا 197,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-549 30آرشه
319,500,000 تومان تا 390,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-548 20, 25آرشه
270,200,000 تومان تا 330,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-539 20آرشه
244,700,000 تومان تا 299,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-538 20, 16آرشه
213,000,000 تومان تا 260,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-535 16آرشه
188,300,000 تومان تا 230,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCT-528 12آرشه
139,200,000 تومان تا 170,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-6310 44آرشه
369,900,000 تومان تا 452,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-6211 34آرشه
293,200,000 تومان تا 358,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-6210 28آرشه
256,100,000 تومان تا 313,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-6111 18آرشه
169,100,000 تومان تا 206,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-6110 12آرشه
142,800,000 تومان تا 174,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-549 34آرشه
279,900,000 تومان تا 342,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-548 28آرشه
235,700,000 تومان تا 288,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-539 28آرشه
212,500,000 تومان تا 259,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-538 23آرشه
185,100,000 تومان تا 226,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-535 18آرشه
165,100,000 تومان تا 201,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-529 18آرشه
152,700,000 تومان تا 186,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-528 12آرشه
122,000,000 تومان تا 149,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-527 7آرشه
93,900,000 تومان تا 114,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-519 6آرشه
78,500,000 تومان تا 95,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-518 5آرشه
70,100,000 تومان تا 85,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-435 - آرشه
115,600,000 تومان تا 141,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-434 5آرشه
99,000,000 تومان تا 121,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-425 5آرشه
80,200,000 تومان تا 98,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-424 4آرشه
69,200,000 تومان تا 84,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-423 3آرشه
63,700,000 تومان تا 77,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-415 - آرشه
45,100,000 تومان تا 55,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-414 3آرشه
39,000,000 تومان تا 47,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCF-413 1.5آرشه
34,700,000 تومان تا 42,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-6410 50آرشه
513,400,000 تومان تا 627,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-6311 50آرشه
438,800,000 تومان تا 536,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-6211 35آرشه
306,500,000 تومان تا 374,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-6310 40آرشه
386,700,000 تومان تا 472,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-6210 30آرشه
268,200,000 تومان تا 327,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-6111 25آرشه
176,600,000 تومان تا 215,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-6110 20آرشه
149,000,000 تومان تا 182,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-549 40آرشه
296,500,000 تومان تا 362,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-548 - آرشه
249,700,000 تومان تا 305,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-539 30آرشه
225,200,000 تومان تا 275,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-538 25آرشه
196,700,000 تومان تا 240,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-535 25آرشه
175,000,000 تومان تا 213,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-529 20آرشه
161,300,000 تومان تا 197,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-528 15آرشه
130,000,000 تومان تا 158,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-527 - آرشه
100,100,000 تومان تا 122,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-519 10آرشه
82,200,000 تومان تا 100,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-518 7.5آرشه
74,100,000 تومان تا 90,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-435 15آرشه
121,500,000 تومان تا 148,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-434 10آرشه
103,400,000 تومان تا 126,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-425 7.5آرشه
84,000,000 تومان تا 102,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-424 5.5آرشه
73,200,000 تومان تا 89,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-423 4آرشه
66,100,000 تومان تا 80,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-415 3آرشه
46,700,000 تومان تا 57,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-414 2آرشه
41,200,000 تومان تا 50,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-413 1.5آرشه
36,500,000 تومان تا 44,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-331 4آرشه
70,700,000 تومان تا 86,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-330 4آرشه
63,200,000 تومان تا 77,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-321 3آرشه
50,900,000 تومان تا 62,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-320 2آرشه
47,600,000 تومان تا 58,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HCE-311 1.5آرشه
30,300,000 تومان تا 37,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول

اواپراتور هوایی آرشه

اواپراتور هوایی آرشه با فن‌هایی در ۴ سایز تولید می‌شوند که تا ۱۱۴ کیلو وات ظرفیت نامی دارند. این اواپراتور ویژگی‌هایی دارد که آن را تبدیل به یکی از بهترین‌ها در بازار می‌کند. در پایین به ویژگی اجزای تشکیل دهنده این اواپراتور اشاره می‌کنیم.

اواپراتور هوایی آرشه

اواپراتور هوا خنک آرشه

اجزای اواپراتور آرشه

کویل

کویل‌های این اواپراتور از لوله‌های شیارداخل بهره می‌برند که تا حد ممکن با ضخامت پایین طراحی شده است. این امر موجب می‌شود تا انتقال حرارت به نحو بهینه صورت بگیرد. فین‌ها نیز از جنس آلومینیوم و طراحی شده با شیارهای توربولانس هستند که بازدهی بسیار مناسبی دارند و زمان یخ زدایی را کاهش می‌دهند؛ فاصله میان فین‌ها نیز تا ۱۲ میلی متر، مختلف است.

کویل‌ها آرایش مثلثی دارند؛ این آرایش سبب می‌شود تا سطح انتقال حرارت بیشتری به‌وجود بیاید.

فن

فن‌های این اواپراتور مجهز به سیستم محافظ حرارت و over load هستند. همچنین میزان مقاومت محافظ جعبه برق در این اواپراتور در سطح بالایی قرار دارد. فن‌های اواپراتور آرشه از برندهای ebm-papst و زیلابگ در سایزهای ۳۵، ۴۲، ۵۰ و ۶۳ سانتی متر هستند. پروانه‌‌های فن از جنس آلومینیوم سبک هستند و زاویه مناسبی به جهت پرتاب باد دارند؛ این اتفاق توان مصرفی و صدا را به پایین‌ترین حد ممکن و بازدهی را به بالاترین اندازه می‌رساند.

بدنه

جنس بدنه این اواپراتور از جنس فولاد گالوانیزه یا آلمینیوم است در نتیجه مقاومت مناسبی در برابر آسیب‌هایی از قبیل خوردگی و ساییدگی دارد. همچنین با طراحی مناسبی که دارد از لحاظ ظاهری زیباست. اواپراتورهای آرشه در نسل‌های جدید خود از درب لولایی و اتصالات استیل بهره می‌برد.

دیفراست

دیفراست (یخ‌زدایی) در اواپراتور هوایی آرشه، به چهار روش آبی، هوایی، گاز داغ و الکتریکی انجام می‌شود.

  • دیفراست آبی: به‌وسیله نازل‌های مخصوص دیفراست با آب داغ به‌شکل یکنواخت صورت می‌گیرد.
  • دیفراست هوایی: این روش به‌طور خاص در سردخانه‌های بالاصفری به‌کار گرفته می‌شود.
  • دیفراست گاز داغ: به‌کمک گاز داغ خارج شده از کمپرسور، دیفراست صورت می‌گیرد.
  • دیفراست الکتریکی: به‌وسیله المنت‌های استیل دیفراست صورت می‌گیرد.

جدول مشخصات اواپراتور آرشه

مدل اواپراتور کمپرسور پیشنهادی تعداد و اندازه فن
HCE-310 35cm×1
HCE-311 GES-22 35cm×1
HCE-320 FES-32 35cm×2
HCE-321 DES-32 35cm×2
HCE-330 CES-42 35cm×3
HCE-331 EES-44 35cm×3
HCE-413 GES-22 42cm×1
HCE-414 FES-32 42cm×1
HCE-415 DES-32 42cm×1
HCE-423 CES-42 42cm×2
HCE-424 FES-54 42cm×2
HCE-425 DES-74 42cm×2
HCE-434 VE-104 42cm×3
HCE-435 PE-154 42cm×3
HCE-518 DES-74 50cm×1
HCE-519 VE-104 50cm×1
HCE-527 VE-104 50cm×2
HCE-528 PE-154 50cm×2

نحوه انتخاب اواپراتور

اواپراتور مناسب سیستم را می‌توان از دو روش انتخاب کرد؛ در روش اول که می‌توانیم آن را روش سریع بنامیم، اواپراتور را یک پله بالاتر از توان کمپرسور برای سیستم‌های بالا صفری و هم‌توان با کمپرسور در سیستم‌های زیرصفری در نظر می‌گیریم. در روش دوم که می‌تواند روش مهندسی لقب گیرد؛ پس از محاسبات لازم، بار برودتی مشخص شده و اواپراتور مناسب برای این سیستم در کاتالوگ مربوط به برند انتخاب می‌شود.

علاوه بر این دو روش؛ برندهای آرتک و آرشه امکان انتخاب اواپراتور را از برنامه “بومرنگ” فراهم کرده‌اند. از لینک زیر می‌توانید این برنامه را دریافت کنید.

دانلود بررنامه انتخاب اواپراتور آرشه و آرتک

نحوه نامگذاری

بخش‌های مختلفی که در نام هر مدل اواپراتور بیان می‌شود، یک ویژگی خاص را شرح می‌دهد. در تصویر زیر، نام یکی از مدل‌های این اواپراتور شرح داده شده است.

نحوه ی نام گذاری اواپراتور آرشه

تشریح قسمت‌های نامگذاری این اواپراتور

قیمت اواپراتور آرشه

قیمت اواپراتور آرشه در مدل‌های مختلف متفاوت است. با توجه به نوسانات مکرر قیمت‌ها، لطفا برای اطلاع از قیمت مدل‌های مختلف اواپراتور آرشه، با بخش فروش دامون تماس بگیرید.

نمایندگی فروش آرشه

پیش از اقدام برای خرید اواپراتور آرشه، اطلاع از مدل مناسب سیستم ضروری است. بهتر است با توجه به ظرفیت برودتی کندانسور (با مطالعه کاتالوگ) یا با محاسبه بار برودتی اواپراتور، اقدام به خرید کنید. دامون انواع اواپراتور آرشه را تامین و عرضه می‌کند. کارشناسان فروش دامون هنگام خرید، راهنمایی لازم را جهت انتخاب مناسب‌ترین مدل اواپراتور خواهند داشت.

گارانتی و خدمات پس از فروش

اواپراتورهای آرشه کار توسط سازنده به مدت یک سال گارانتی می‌شوند؛ علاوه بر این می‌توانید تا یک هفته محصول را به دامون بازگردانید و مبلغ پرداختی را باز پس بگیرید.

کاتالوگ اواپراتور آرشه

از طریق لینک دانلود زیر می‌توانید کاتالوگ اواپراتورهای آرشه را دریافت کنید و اطلاعات فنی آن را ملاحظه نمایید.

کاتالوگ اواپراتورهای آرشه