طرح توجیهی سردخانه 10000 تنی

طرح های توجیهی موجود صرفا برای برآورد هزینه بوده و شرکت دامون خدمات تدوین طرح توجیهی ارائه نمی دهد.

طرح توجیهی ساخت سردخانه صنعتی 10000 تنی با هدف مطالعات فنی و مالی برای اجرای پروژه به صورت زیر ارائه می‌شود. مطالعات مالی شامل سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش و هزینه لازم برای راه اندازی این طرح می‌باشد.

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه صنعتی 10000 تنی بالای صفر

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه 10000 تنی صنعتی بالای صفر شامل مطالعات فنی و اقتصادی پروژه است. در این طرح توجیهی، هزینه ساخت یک سردخانه 10000 تنی بالای صفر به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سردخانه برای نگهداری مواد غذایی در دمایی بالاتر از دمای انجماد استفاده می‌شود.

این سردخانه به صورت  20اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. مشخصات کلی این سردخانه بدین صورت می‌باشد.

تعداد اتاق 20
ظرفیت هر اتاق (تن) 500
توان مورد نیاز هر اتاق (اسب بخار) 50
ارتفاع هر اتاق (متر) 8
مساحت هر اتاق (متر مربع) 250
مساحت کل سردخانه (متر مربع) 5000

 سرمایه گذاری لازم برای ساخت این نوع سردخانه به شکل خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات کامل‌تر در طرح توجیهی سردخانه صنعتی 10000 تنی بالای صفر بیان شده است.

زمین مورد نیاز (متر مربع) 10,958
سرمایه گذاری کل (میلیون ریال) 112,276
تسهیلات (میلیون ریال) 89,821
آورده متقاضی (میلیون ریال) 22,455
اشتغال‌زایی (نفر) 19

دوره بازگشت سرمایه برای این واحد صنعتی 10000 تنی سه سال و چهار ماه می‌باشد.

دانلود فایل PDF طرح توجیه سردخانه 10000 تنی بالای صفر

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه صنعتی 10000 تنی زیر صفر

ساخت سردخانه زیر صفر با هدف نگهداری مواد در دمایی پایین‌تر از دمای انجماد انجام می‌گیرد. طرح توجیهی ساخت سردخانه زیر صفر با ظرفیت 10000 تن به این صورت می‎باشد.

این سردخانه به صورت 20 اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. مشخصات کلی این سردخانه بدین صورت می‌باشد.

تعداد اتاق 20
ظرفیت هر اتاق (تن) 500
توان مورد نیاز هر اتاق (اسب بخار) 80
ارتفاع هر اتاق (متر) 8
مساحت هر اتاق (متر مربع) 169
مساحت کل سردخانه (متر مربع) 3,380

 سرمایه گذاری لازم برای ساخت این نوع سردخانه به شکل خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات کامل‌تر در طرح توجیهی سردخانه صنعتی 10000 تنی بالای صفر بیان شده است.

زمین مورد نیاز (متر مربع) 7,408
سرمایه گذاری کل (میلیون ریال) 96,554
تسهیلات (میلیون ریال) 67,588
آورده متقاضی (میلیون ریال) 28,966
اشتغال‌زایی (نفر) 16

دوره بازگشت سرمایه برای این واحد صنعتی 10000 تنی سه سال و سه ماه می‌باشد.

دانلود فایل PDF طرح توجیه سردخانه 10000 تنی زیر صفر