طرح توجیهی ساخت سردخانه

طرح های توجیهی موجود صرفا برای برآورد هزینه بوده و شرکت دامون خدمات تدوین طرح توجیهی ارائه نمی دهد.

طرح توجیهی ساخت سردخانه صنعتی، تمام فاکتورهای دخیل در  پروژه ساخت سردخانه صنعتی را بررسی می‌کند تا توانایی و احتمال موفقیت پروژه را مشخص نماید. طرح توجیهی ساخت سردخانه باید تمام فاکتورهایی که پروژه را در ابعاد اقتصادی، فناوری و قانونی تحت تاثیر قرار می‌دهند در نظر بگیرد. هزینه تجهیزات و تاسیسات سردخانه بالای صفر یا زیر صفر، هزینه زمین و سوله و هزینه نیروی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی طرح توجیهی ساخت سردخانه صنعتی هستند. مدیران پروژه قبل از سرمایه گذاری قابل توجه مالی و زمانی در یک پروژه ساخت سردخانه، برای تعیین نتایج احتمالی مثبت و منفی، از طرح توجیهی ساخت سردخانه استفاده می‌کنند.

طرح توجیهی سردخانه صنعتی بالای صفر و زیر صفر

سردخانه بالای صفر برای نگهداری مواد غذایی در دمایی بالاتر از دمای انجماد استفاده می‌شوند. دمای معمول این سردخانه ها معمولا بین 0 تا 4 درجه سانتیگراد است. سردخانه میوه و سبزی و لبنیات تازه مانند شیر، دوغ و ماست و همچنین سردخانه نگهداری گوشت تازه از این قبیل هستند. سردخانه پایین صفر برای نگهداری مواد به صورت منجمد می‌باشد. دمای این نوع سردخانه حدود 18- درجه بوده و مناسب نگهداری گوشت، بستنی و … می‌باشد.

طرح توجیهی سردخانه 1000 تنی

برای ساخت سردخانه 1000 تنی بالای صفر، 11765 میلیون ریال سرمایه لازم است. طراحی انجام گرفته برای این سردخانه به صورت 2 اتاق 500 تنی است. هر اتاق از دو مدار 25 اسب بخاری استفاده می‌کند.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 1000 تنی بالای صفر

ساخت سردخانه 1000 تنی زیر صفر نیازمند 10594 میلیون ریال سرمایه است. تعداد اتاق و تناژ هر اتاق مثل سردخانه بالای صفر است ولی از دو مدار 40 اسب بخاری در هر اتاق استفاده خواهد شد.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 1000 تنی زیر صفر

طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی

در تدوین طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی بالای صفر، 4 اتاق 500 تنی در نظر گرفته شده است که برای هر اتاق دو مدار سرمایشی 25 اسب بخار فریونی انتخاب شده است.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی بالای صفر

برای ساخت سردخانه 2000 تنی زیر صفر بایستی  19720 میلیون ریال سرمایه گذاری شود. تعداد اتاق ها دو برابر سردخانه 1000 تنی بوده و 4 اتاق است. توان مورد نیاز هر اتاق نیز همانند سردخانه 1000 تن زیر صفر دو مدار 40 اسب بخار است.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی زیر صفر

طرح توجیهی سردخانه 3000 تنی

ساخت سردخانه 3000 تن بالای صفر طبق طرح توجیهی تدوین شده نیازمند 3288 متر مربع زمین و 35192 میلیون ریال سرمایه است. تعداد اتاق 6 اتاق با تناژ 500 است. هر اتاق دارای دو مدار سرمایشی است. هر مدار نصب شده دارای توان 25 اسب بخار است.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 3000 تنی بالای صفر

برای ساخت سردخانه 3000 تنی زیر صفر، میزان تسهیلات بانک 21127 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. تعداد اتاق، 6 عدد 500 تنی بوده و توان هم دو سیستم 40 اسب بخار برای هر اتاق می‌باشد.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 3000 تنی زیر صفر

طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی

در تدوین طرح توجیهی ساخت سردخانه 5000 تن بالای صفر، سرمایه کل 56583 میلیون ریال محاسبه شده است. میزان اشتغال زایی 14 نفر می‌باشد. تعداد اتاق 10 بوده که هر کدام ظرفیت 500 تن را دارند. هر اتاق نیازمند دو سیستم 25 اسب بخاری است.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر

طبق طرح توجیهی تدوین شده برای ساخت سردخانه 5000 تنی زیر صفر، متقاضی بایستی 14286 میلیون ریال آورده داشته باشد. در این سردخانه، 10 اتاق طراحی شده و 2 سیستم با توان 40 اسب بخار در هر کدام باید نصب شود.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی زیر صفر

طرح توجیهی سردخانه 10000 تنی

بر اساس طرح توجیهی مطالعه شده، سردخانه 10000 تنی بالای صفر، سرمایه کل 112276 میلیون ریال را لازم داشته و می‌تواند برای 19 نفر اشتغال زایی کند. در تدوین این طرح، 20 اتاق 500 تنی در نظر گرفته شده است که برای هر اتاق دو مدار سرمایشی 25 اسب بخار فریونی انتخاب شده است.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 10000 تنی بالای صفر

سردخانه 10000 تنی زیر صفر برای تعداد افراد بیشتری اشتغال زایی کرده و درصورت فراهم بودن بازار مناسب، برگشت سرمایه سریع تری دارد. تعداد اتاق 20، تناژ 500 تن و توان، دو سیستم 40 اسب بخار در هر اتاق می‌باشد.

دانلود طرح توجیهی سردخانه 10000 تنی زیر صفر