کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی در اغلب سیستم‌های سرمایشی قابل استفاده است. این کمپرسور -که از آن با عنوان کمپرسور رفت و برگشتی نیز یاد می‌شود- با کمک رفت و برگشت پیستون‌ها در داخل سیلندر، گاز ورودی به سیستم کمپرسور را فشرده می‌کند و کاربردهای عمده‌ای در زمینه تبرید و تهویه مطبوع خانگی و صنعتی دارد. کمپرسورهای پیستونی با برندهای بیتزر، دانفوس، کوپلند، بوک دورین، فراسکولد و رفکامپ در بازار ایران عرضه می‌شوند؛ شما می‌توانید کمپرسور موردنظر خود را در بین برندهای مختلف با ضمانت اصالت از دامون تهیه کنید.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز
مدلتوان اسمی (اسب بخار)قیمت(تومان)استعلام
HA6/1240-4 25
159,000,000 تومان تا 194,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HAX5/945-4 20
126,300,000 تومان تا 154,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HA5/945-4 20
138,900,000 تومان تا 169,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HAX5/830-4 15
114,600,000 تومان تا 140,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HA5/830-4 15
126,000,000 تومان تا 154,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HAX4/555-4 10
91,700,000 تومان تا 112,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HA4/555-4 10
100,800,000 تومان تا 123,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HAX34E/380-4 7.5
50,100,000 تومان تا 61,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HA34E/380-4 7.5
55,100,000 تومان تا 67,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX6/1410-4 S 40
152,600,000 تومان تا 186,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG6/1410-4 S 40
152,600,000 تومان تا 186,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX56E/1155-4 S 35
143,200,000 تومان تا 175,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG56E/1155-4 S 35
143,200,000 تومان تا 175,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX56E/995-4 S 30
114,000,000 تومان تا 139,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG56E/995-4 S 30
114,000,000 تومان تا 139,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX56E/850-4 S 25
102,800,000 تومان تا 125,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG56E/850-4 S 25
102,800,000 تومان تا 125,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX44E/665-4 S 20
88,100,000 تومان تا 107,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG44E/665-4 S 20
88,100,000 تومان تا 107,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX44E/565-4 S 15
76,700,000 تومان تا 93,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG44E/565-4 S 15
76,700,000 تومان تا 93,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX34E/380-4 S 10
69,200,000 تومان تا 84,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG34E/380-4 S 10
69,200,000 تومان تا 84,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX34E/315-4 S 7.5
52,200,000 تومان تا 63,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG34E/315-4 S 7.5
50,300,000 تومان تا 61,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX34E/215-4 S 5.5
42,600,000 تومان تا 52,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG34E/215-4 S 5.5
44,600,000 تومان تا 54,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX22E/190-4 S 4
38,700,000 تومان تا 47,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG22E/190-4 S 4
40,500,000 تومان تا 49,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX22E/160-4 S 3
37,300,000 تومان تا 45,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG22E/160-4 S 3
39,000,000 تومان تا 47,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX12P/110-4 S 2
29,200,000 تومان تا 35,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG12P/110-4 S 2
30,600,000 تومان تا 37,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HGX12P/90-4 S 1.5
23,200,000 تومان تا 28,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HG12P/90-4 S 1.5
24,300,000 تومان تا 29,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-25Y 25
113,500,000 تومان تا 138,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-23Y 20
129,300,000 تومان تا 158,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-18Y 15
115,600,000 تومان تا 141,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NES-20Y 20
97,500,000 تومان تا 119,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NE-20Y 20
100,300,000 تومان تا 122,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-15Y 15
83,500,000 تومان تا 102,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-15Y 15
85,900,000 تومان تا 104,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-12Y 10
-
4PE-12Y 10
81,000,000 تومان تا 99,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VES-10Y 10
77,000,000 تومان تا 94,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-7Y 7
77,100,000 تومان تا 94,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-7 7
87,200,000 تومان تا 106,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-10Y 10
73,000,000 تومان تا 89,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-10 10
73,000,000 تومان تا 89,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4CES-6Y 7.5
58,900,000 تومان تا 72,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-7Y 7.5
55,900,000 تومان تا 68,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-6Y 6
48,000,000 تومان تا 58,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-5Y 5.5
52,900,000 تومان تا 64,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-5Y 5.5
44,500,000 تومان تا 54,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-4Y 4
42,400,000 تومان تا 51,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-4Y 4
40,800,000 تومان تا 49,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-3Y 3
39,100,000 تومان تا 47,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-3Y 3
39,300,000 تومان تا 48,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-3Y 3
41,500,000 تومان تا 50,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-2Y 2
-
2GES-2Y تک فاز 1.5
-
2GES-2Y 1.5
28,300,000 تومان تا 34,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2FES-3Y 2
30,500,000 تومان تا 37,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S6H-20.2 20
181,900,000 تومان تا 222,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S6G-25.2 25
207,400,000 تومان تا 253,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S6J-16.2 15
177,400,000 تومان تا 216,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S4G-12.2 12
163,200,000 تومان تا 199,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S6F-30.2 30
252,200,000 تومان تا 308,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ068 2
19,400,000 تومان تا 23,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ068 تک فاز 2
19,400,000 تومان تا 23,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ048 2
18,500,000 تومان تا 22,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ136 4
32,800,000 تومان تا 40,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ215 7.5
55,800,000 تومان تا 68,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ048 تک فاز 2
18,500,000 تومان تا 22,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ56 4.6
23,100,000 تومان تا 28,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ36 3
17,300,000 تومان تا 21,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ36 تک فاز 3
17,300,000 تومان تا 21,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ125 10
50,300,000 تومان تا 61,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ32 2.6
16,700,000 تومان تا 20,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ22 تک فاز 1.8
15,700,000 تومان تا 19,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ18 1.5
15,200,000 تومان تا 18,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ144 12
56,200,000 تومان تا 68,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ32 تک فاز 2.6
16,700,000 تومان تا 20,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ100 8.3
53,300,000 تومان تا 65,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ28 2.3
16,300,000 تومان تا 19,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ28 تک فاز 2.3
16,300,000 تومان تا 19,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ160 13.3
59,900,000 تومان تا 73,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT72 6
26,200,000 تومان تا 32,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT80 6.6
29,300,000 تومان تا 35,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT56 4.6
22,000,000 تومان تا 26,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT100 8.3
43,600,000 تومان تا 53,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT50 4.1
21,000,000 تومان تا 25,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT125 10
48,400,000 تومان تا 59,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT144 12
54,000,000 تومان تا 66,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT36 3
16,500,000 تومان تا 20,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT36 تک فاز 3
16,500,000 تومان تا 20,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT32 2.6
15,900,000 تومان تا 19,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT32 تک فاز 2.6
15,900,000 تومان تا 19,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT28 2.3
15,500,000 تومان تا 18,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT28 تک فاز 2.3
15,500,000 تومان تا 18,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT160 13.3
57,700,000 تومان تا 70,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT22 تک فاز 1.8
14,900,000 تومان تا 18,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT18 1.5
14,500,000 تومان تا 17,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT18 تک فاز 1.5
14,500,000 تومان تا 17,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-12 10
-
4NES-20 20
97,500,000 تومان تا 119,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-15 15
83,500,000 تومان تا 102,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VES-10 10
77,000,000 تومان تا 94,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-12 10
98,100,000 تومان تا 119,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4CES-6 7.5
57,800,000 تومان تا 70,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-18 15
122,200,000 تومان تا 149,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-6 6
48,000,000 تومان تا 58,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-5 5.5
52,800,000 تومان تا 64,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-23 20
135,800,000 تومان تا 165,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6HE-28 25
155,900,000 تومان تا 190,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-4 4
41,200,000 تومان تا 50,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-3 3
39,200,000 تومان تا 47,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6GE-34 30
174,900,000 تومان تا 213,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-3 3
40,200,000 تومان تا 49,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6FE-44 40
227,200,000 تومان تا 277,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-2 2
37,100,000 تومان تا 45,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-25 25
109,500,000 تومان تا 133,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NE-20 20
93,800,000 تومان تا 114,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-30 30
122,000,000 تومان تا 149,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-15 15
81,700,000 تومان تا 99,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6HE-35 35
152,500,000 تومان تا 186,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-7 7.5
54,800,000 تومان تا 66,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-5 5.5
44,500,000 تومان تا 54,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-4 4
40,800,000 تومان تا 49,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6GE-40 40
162,500,000 تومان تا 198,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-3 3
39,300,000 تومان تا 48,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6FE-50 50
202,000,000 تومان تا 246,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2FES-3 2
30,500,000 تومان تا 37,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
8GE-60 60
255,700,000 تومان تا 312,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2GES-2 تک فاز 1.5
29,100,000 تومان تا 35,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
8FE-70 70
283,300,000 تومان تا 346,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2GES-2 1.5
28,300,000 تومان تا 34,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DB-750 7.5
52,900,000 تومان تا 64,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
3DA-750 7.5
-
3SA-750 7.5
-
3SC-1000 10
-
2DL-750 7.5
47,600,000 تومان تا 58,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
3DC-1000 10
-
3SS-1500 15
-
2SC-550 5.5
-
3DS-1500 15
-
2SA-550 5.5
-
4SA-2000 20
-
2DD-500 5
-
4DA-2000 20
-
4DH-2500 25
-
4SH-2500 25
-
4SJ-3000 30
-
4DJ-3000 30
-
LSG-401 4
35,700,000 تومان تا 43,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6SH-3500 35
-
LLE-401 4
32,000,000 تومان تا 39,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6DH-3500 35
-
LJE-301 3
33,800,000 تومان تا 41,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6SJ-4000 40
-
LLE-301 3
33,800,000 تومان تا 41,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6DJ-4000 40
-
LFE-201 2
30,500,000 تومان تا 37,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
LEE-201 2
26,200,000 تومان تا 32,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
KSJ-150 1.5
20,200,000 تومان تا 24,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
8SH-5000 50
-
KSJ-150 تک فاز 1.5
23,700,000 تومان تا 28,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
KL-150 1.5
20,200,000 تومان تا 24,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
8SJ-6000 60
-
KL-150 تک فاز 1.5
23,700,000 تومان تا 28,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول

برندهای کمپرسور پیستونی

برندهای متعددی کمپرسور رفت و برگشتی را تولید می‌کنند؛ از بین این شرکت‌ها می‌توان به برندهای محبوب بیتزر، دانفوس، رفکامپ، دورین، فراسکولد و کوپلند اشاره کرد.

کمپرسور رفت و برگشتی بیتزر

برند بیتزر از مشهورترین تولیدکنندگان کمپرسور در دنیا محسوب می‌شود. این شرکت انواع کمپرسور پیستونی سمی هرمتیک و اوپن را تولید می‌کند.

کمپرسور رفت و برگشتی دانفوس

کمپانی دانمارکی دانفوس، کمپرسورهای پیستونی هرمتیک خود را با نام منیروپ تولید می‌کند؛ سری NTZ منیروپ، از نوع هرمتیک و دو سری MT و MTZ از نوع سمی‌هرمتیک هستند.

کمپرسور رفت و برگشتی کوپلند

این کمپانی نیز هر دو نوع کمپرسور پیستونی هرمتیک و سمی هرمتیک را تولید می‌کند. سری‌های دیسکاس و استاندارد که هر دو از نوع سمی هرمتیک هستند، شهرت بیشتری نسبت به دیگر کمپرسورهای رفت و برگشتی این برند دارند.

کمپرسور رفت و برگشتی رفکامپ

کمپانی ایتالیایی رفکامپ، کمپرسورهای سمی هرمتیک خود را در دو سری SP و SB تولید می‌کند.

در میان کمپرسورهای یاد شده، کمپرسور پیستونی بیتزر آلمان به‌دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسبش همچنان پرطرفدارترین برند در میان تولیدکنندگان کمپرسور پیستونی است، پس از بیتزر، سری منیروپ دانفوس و پس از آن‌ها کمپرسور پیستونی کوپلند امریکا و کمپرسور سیلندر پیستونی رفکامپ  در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

انواع کمپرسور پیستونی؛ از باز تا بسته

کمپرسورهای پیستونی در سه نوع باز (تسمه‌ای)، نیمه‌باز (سمی هرمتیک) و بسته (هرمتیک) دسته بندی می‌شوند. در ادامه به شرح انواع این کمپرسور می‌پردازیم.

هرمتیک؛ جمع و جور اما غیرقابل تعمیر

کمپرسورهای هرمتیک یا بسته نسبت به دیگر انواع کمپرسور پیستونی، اندازه کمتری دارند. در این نوع از کمپرسور ساختمان سیستم کاملا بسته است؛ به نوعی که نمی‌توانید برای تعمیر یا هر هدف دیگری آن را بگشایید و دوباره ببندید. اتصالات بدنه کمپرسور جوش داده می‌شود و به همین دلیل قابل باز کردن نیست. در نتیجه اگر اجزای داخلی آن آسیب ببیند باید برای خرید یک کمپرسور دیگر اقدام کنید. از جمله این کمپرسورها می‌توانیم به سری منیروپ دانفوس، سری های CR و QR کوپلند و کلتورن تایلند اشاره کنیم.

سمی هرمتیک؛ ظرفیت بیشتر با عمر بالا

کمپرسور نیمه‌باز در واقع شباهت زیادی به کمپرسور هرمتیک دارد اما اتصالات آن با مهره بسته می‌شود در نتیجه اگر اتفاقی برای قطعاتش بیفتد می‌توانید پس از باز کردن کمپرسور و تعمیر یا تعویض قطعه مورد نظر مجددا کمپرسور را راه اندازی کنید. این نوع از کمپرسور در توان‌های بالاتری نسبت به کمپرسورهای بسته تولید می‌شوند و می‌توانند از سیستم‌هایی با ظرفیت بالاتر پشتیبانی کنند.

باز؛ بسیار قدرتمند

کمپرسور پیستونی باز به کمپرسوری گفته می‌شود که تمام قطعات آن در پوسته کمپرسور قرار ندارد و موتور و سایر اجزا به‌شکل مجزا نصب شده‌اند اما به کمک اتصالاتی به یکدیگر متصل هستند. کمپرسورهای باز قابل تعمیر هستند و معمولا در توان‌های بالا و کاربردهایی مانند تونل انجماد به کار گرفته می‌شوند.

اجزای کمپرسور پیستونی

قطعات پرشماری در کمپرسور پیستونی نصب می‌شوند اما مهم‌ترین آن‌ها پنج قطعه است که در ادامه معرفی و شرح داده می‌شوند.

  • سوپاپ مکش: این مسیر برای ورود گاز مبرد به کمپرسور تعبیه شده است. این سوپاپ فقط به سمت داخل باز می‌شود و گاز نمی‌تواند عکس مسیر تعبیه شده را بپیماید و از کمپرسور خارج شود.
  • پیستون: قطعه‌ای که با حرکت رفت و برگشتی خود مبرد را فشرده می‌کند، پیستون نام دارد. پیستون پس از فشرده سازی، گاز را به سمت مسیر خروجی هدایت می‌کند.
  • میل‌لنگ: یکی دیگر از اجزای کمپرسور پیستونی، میل‌لنگ است؛ این قطعه با حرکت دورانی خود باعث ایجاد حرکت خطی (به‌سمت بالا و پایین) در پیستون‌ها می‌شود. میل‌لنگ موتور اصلی محرک پیستون‌ها و یکی از مهم‌ترین اجزای کمپرسور رفت و برگشتی محسوب می‌شود.
  • سوپاپ دهش: این سوپاپ در مقابل سوپاپ مکش قرار دارد؛ سوپاپ دهش محل خروج مبرد فشرده شده از کمپرسور است. این سوپاپ نیز مسیری یک طرفه محسوب می‌شود و عکس این راه، یعنی مسیر ورود مبرد به کمپرسور، مسدود است.
  • سیلندر: محفظه‌ای است که سوپاپ‌ها و پیستون در آن نصب می‌شوند.

اجزای کمپرسور پیستونی

مزایا و معایب کمپرسور پیستونی؛ پرقدرت ولی لرزان

کمپرسور سیلندر پیستونی نسبت به سایر کمپرسورها چند مزیت دارد؛ از مهم‌ترین مزیت‌های کمپرسور رفت و برگشتی می‌توان به قابلیت تعمیر مدل‌های باز و سمی‌هرمتیک آن اشاره کرد. شرکت دامون مدل‌های سمی‌هرمتیک را تا شش ماه گارانتی می‌کند و در صورت ایجاد مشکل کمپرسور را از شما تحویل می‌گیرد و تعمیر می‌کند. به‌عنوان دیگر مزیت این کمپرسور می‌توان به دوام بالای آن اشاره داشت. البته کمپرسور پیستونی باید به‌خوبی روغن‌کاری شود تا به‌درستی کار کند.

یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های کمپرسورهای پیستونی طیف گسترده توان آن‌هاست؛ این ویژگی علاوه بر امکان به‌کارگیری در کاربردهای مختلف، به کاربر امکان انتخاب مناسب‌ترین کمپرسور را می‌دهد، کمپرسورهای پیستونی در دماهایی که معمولا کمپرسور اسکرال کارایی ندارد به‌راحتی فعالیت می‌کنند و حتی در بخشی از  بازه کاری کمپرسورهای اسکرو نیز می‌توانند به کار گرفته شوند. همچنین از مزیت‌های دیگر کمپرسور پیستونی می‌توان به طول عمر بالا (مخصوصا در نسخه‌های قابل تعمیر) اشاره کرد.

کارکرد کمپرسور پیستونی با رفت و برگشت‌های مداوم و قدرتمند همراه است؛ این عامل سبب لرزش بالای این نوع از کمپرسور است. طبیعتا، لرزش زیاد اجزا، صدای بالایی نیز ایجاد می‌کند و در نتیجه انتخاب این سیستم برای محیط‌هایی که آرامش و سکوت در آن‌ها بسیار اهمیت دارد، تصمیم مناسبی نیست.

محل نصب کمپرسور سیلندر پیستونی

این کمپرسور مانند سایر اقسام کمپرسور میان خط مکش و دهش یعنی پس از اواپراتور و پیش از کمپرسور نصب می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید محل دقیق نصب این کمپرسور در سیکل تبرید را مشاهده کنید.

قیمت کمپرسور پیستونی

مهم‌ترین متغیر درباره تعیین قیمت یک کمپرسور، توان آن است، مشخصا ارتباط مستقیمی بین توان کمپرسور و قیمت آن وجود دارد. در مرحله بعدی، برند یک محصول تعیین کننده خواهد بود. البته ما در صفحه هر محصول قیمت حدودی آن را ذکر کرده‌ایم تا تغییر لحظه‌ای قیمت کمپرسور را پوشش دهیم. علاوه بر این می‌توانید طی تماس با کارشناسان ما از طریق پیامرسان‌ها یا تلفن، قیمت دقیق هر مدل را جویا شوید.

خرید انواع کمپرسور رفت و برگشتی

برای خرید انواع کمپرسورهای پیستونی، می‌توانید از راه‌های مختلف با دامون در ارتباط باشید. با توجه به زمان و هزینه مورد نیاز برای خرید این کمپرسور، دامون اطلاعات کامل را در اختیار شما قرار می‌دهد تا انتخاب دقیقی داشته باشید.

نمایندگی فروش انواع کمپرسور سیلندر پیستونی

شرکت مهندسی دامون، تامین کننده تمامی برندهای نامبرده در ایران است؛ ما در دامون کمپرسورهای سیلندر پیستونی را با ضمانت بازگشت یک هفته‌ای و ضمانت شش ماهه تعمیر (برای تعمیر کمپرسورهای سمی هرمتیک) عرضه می‌کنیم. برای خرید از ما با شرایط مذکور با تماس ارتباط بگیرید.

کاتالوگ کمپرسور رفت و برگشتی

برای کسب اطلاعات فنی بیشتر می‌توانید به کاتالوگ کمپرسورهای رفت و برگشتی در برندهای مختلف مراجعه کنید، در این قسمت ما کاتالوگ سازندگان مختلف کمپرسور سیلندر پیستونی را قرار داده‌ایم. این کاتالوگ‌ها از طریق لینک‌های زیر قابل دانلود هستند.

کاتالوگ کمپرسورهای پیستونی بیتزر

دانلود کاتالوگ کمپرسور منیروپ دانفوس

دانلود کاتالوگ پیستونی رفکامپ

 

ســــوالــــات مــــتــدوال

01تفاوت اصلی بین کمپرسور روتاری و کمپرسور پیستونی در چیست؟

مکانیزم این دو کمپرسور همانطور که از نامشان نیز پیداست با یکدیگر تفاوت دارد. کمپرسورهای روتاری عمدتا برای سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شوند. کمپرسورهای پیستونی علاوه بر سیستم های تهویه مطبوع در سیستم های تبرید مانند سردخانه‌ها نیر مورد استفاده قرار می گیرند.

02معمولا چند وقت یک بار باید کمپرسور پیستونی را سرویس کنم؟

نیاز است که بازدید و نگهداری کمپرسور پیستونی بصورت مداوم و مرتب صورت پذیرد. و چک لیست نگهداری کمپرسور تکمیل گردد. همچنین سازندگان کمپرسور برای تعویض روغن و نظافت فیلتر روغن ساعات کاری خاصی را اعلام می کنند.

03مهم ترین کاربرد کمپرسورهای پیستونی چیست؟

کمپرسورهای پیستونی در تمامی موارد تهویه و تبرید قابل استفاده هستند. از جمله مهم ترین کاربردهای استفاده ی این کمپرسورها می توان به سردخانه های زیر صفر و سردخانه بالای صفر و چیلر اشاره کرد.

04چه عواملی در بازدهی کمپرسور پیستونی تاثیر منفی می گذارند؟

عواملی مانند فشار تقطیر بالا، برگشت مبرد به صورت مایع، برگشت ناصحیح یا کم روغن، داغ شدن بیش از حد خط دهش، تنظیم نبودن شیر انبساط، استفاده از روغن و گاز بی کیفیت و ولتاژ برق خارج از بازه تعریف شده تاثیر گذار هستند.