کمپرسور روتاری که با نام کمپرسور دورانی پیستونی نیز شناخته می‌شود. این نام گذاری به این علت است که پره موجود در این کمپرسور شبیه به یک پیستون و پوسته کمپرسور روتاری به عنوان سیلندر عمل می‌کند. این پره فضای بین سیلندر و پیستون دوران کننده را به دو قسمت مکش و تخلیه تقسیم می‌کند. زمانی که پیستون می‌چرخد، حجم این دو قسمت مدام افزایش و کاهش می‌یابد و منجر به مکش و تراکم و نهایتا تخلیه مبرد می‌شود.

کمپرسور روتاری یا دورانی پیستونی

این کمپرسور ها بر اساس سرعت دوران (ثابت یا متغیر) و تعداد پره‌ها تقسیم بندی می‌شود. هر سیکل کاری شامل پنج مرحله می‌شود: شروع، مکش، تراکم، تخلیه، پایان. هر دوران میل لنگ می‌تواند این پنج مرحله را حاصل کند. ظرفیت این نوع کمپرسور ها می‌تواند با بایپس کردن سیلندر (خارج کردن از مدار) و یا تغییر دور میل لنگ، تغییر کند.

مزایای کمپرسور روتاری

کمپرسور های دورانی پیستونی در مقایسه با کمپرسور پیستونی دارای مزایای زیر است:

– بازدهی بالاتر به علت کمتر بودن اتلاف شیر تخلیه و اتلاف ناشی از فضای کلیرانس پیستون

– ابعاد کوچکتر و نسبت وزن به ظرفیت پایین‌تر (حدود 40% سبک‌تر و کم حجم‌تر هستند)

– لرزش کمتر، قطعات کمتر، قابلیت اطمینان بالاتر به علت نداشتن قطعاتی برای تبدیل حرکت دورانی به خطی

محدودیت‌

در مقایسه با سایر کمپرسورها، این نوع کمپرسور دارای محدودیت‌های زیر است:

– ظرفیت پایین‌تر، تا حداکثر 18 کیلووات به علت ساختار این نوع کمپرسور

– قابلیت اطمینان پایین به علت تعداد بالای قطعات (این محدودیت در مقابل نوع پیستونی صادق نیست)

– بازدهی انرژی پایین به علت وجود کلیرانس و مقاومت شیر تخلیه (این محدودیت در مقابل نوع پیستونی صادق نیست)

کاربردهای کمپرسور روتاری

– کاربرد در یخچال و فریزر خانگی

– تهویه خانگی و پمپ گرما تا 5 تن تبرید

برندهای کمپرسور روتاری در ایران

در ایران کمپرسور روتاری با برندهای زیر موجود است:

قیمت کمپرسور پاناسونیک

 قیمت کمپرسور کولترن