طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی

طرح های توجیهی موجود صرفا برای برآورد هزینه بوده و شرکت دامون خدمات تدوین طرح توجیهی ارائه نمی دهد.

برای ساخت سردخانه صنعتی در هر تناژی از جمله 5000 تن، نیاز به مطالعات اولیه بر روی هزینه ها هستیم. طرح توجیهی ساخت سردخانه صنعتی 5000 تن این امکان را برای متقاضیان سردخانه فراهم می‌آورد که بتوانند دید کاملی از شرایط مالی و فنی اجرای پروژه داشته باشند.

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه صنعتی 5000 تنی بالای صفر

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه 5000 تنی صنعتی بالای صفر شامل مطالعات فنی و اقتصادی پروژه است. در این طرح توجیهی، هزینه ساخت یک سردخانه 5000 تنی بالای صفر به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سردخانه برای نگهداری مواد غذایی در دمایی بالاتر از دمای انجماد استفاده می‌شود.

این سردخانه به صورت 10 اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. مشخصات کلی این سردخانه بدین صورت می‌باشد.

تعداد اتاق 10
ظرفیت هر اتاق (تن) 500
توان مورد نیاز هر اتاق (اسب بخار) 50
ارتفاع هر اتاق (متر) 8
مساحت هر اتاق (متر مربع) 250
مساحت کل سردخانه (متر مربع) 2500

 سرمایه گذاری لازم برای ساخت این نوع سردخانه به شکل خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات کامل‌تر در طرح توجیهی سردخانه صنعتی 5000 تنی بالای صفر بیان شده است.

زمین مورد نیاز (متر مربع) 5,479
سرمایه گذاری کل (میلیون ریال) 56,583
تسهیلات (میلیون ریال) 45,266
آورده متقاضی (میلیون ریال) 11,317
اشتغال‌زایی (نفر) 14

دوره بازگشت سرمایه برای این واحد صنعتی 5000 تنی سه سال و دو ماه می‌باشد.

دانلود فایل PDF طرح توجیه سردخانه 5000 تنی بالای صفر

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه صنعتی 5000 تنی زیر صفر

برای نگهداری محصولات فاسد شدنی نیاز به سردخانه زیر صفر وجود دارد. طرح توجیهی ساخت سردخانه زیر صفر 5000 تنی با بررسی کامل هزینه های این پروژه نوشته شده است.

این سردخانه به صورت 10 اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. مشخصات کلی این سردخانه بدین صورت می‌باشد.

تعداد اتاق 10
ظرفیت هر اتاق (تن) 500
توان مورد نیاز هر اتاق (اسب بخار) 80
ارتفاع هر اتاق (متر) 8
مساحت هر اتاق (متر مربع) 169
مساحت کل سردخانه (متر مربع) 1,690

 سرمایه گذاری لازم برای ساخت این نوع سردخانه به شکل خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات کامل‌تر در طرح توجیهی سردخانه صنعتی 5000 تنی بالای صفر بیان شده است.

زمین مورد نیاز (متر مربع) 3,704
سرمایه گذاری کل (میلیون ریال) 47,619
تسهیلات (میلیون ریال) 33,333
آورده متقاضی (میلیون ریال) 14,286
اشتغال‌زایی (نفر) 9

دوره بازگشت سرمایه برای این واحد صنعتی 5000 تنی چهار سال و سه ماه می‌باشد.

دانلود فایل PDF طرح توجیه سردخانه 5000 تنی زیر صفر