طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی

طرح های توجیهی موجود صرفا برای برآورد هزینه بوده و شرکت دامون خدمات تدوین طرح توجیهی ارائه نمی دهد.

طرح توجیهی ساخت سردخانه صنعتی 2000 تنی، با بررسی هزینه های موثر بر ساخت سردخانه، چشم اندازی از سرمایه لازم برای اجرای این طرح ارائه می‌کند. سردخانه بالای صفر برای نگهداری میوه وسبزی و لبنیات مناسب بوده و سردخانه زیر صفر برای نگهداری گوشت، بستنیو غیره کاربرد دارد.

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه صنعتی 2000 تنی بالای صفر

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه 2000 تنی صنعتی بالای صفر شامل مطالعات فنی و اقتصادی پروژه است. در این طرح توجیهی، هزینه ساخت یک سردخانه 2000 تنی بالای صفر به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سردخانه برای نگهداری مواد غذایی در دمایی بالاتر از دمای انجماد استفاده می‌شود.

این سردخانه به صورت 4 اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. مشخصات کلی این سردخانه بدین صورت می‌باشد.

تعداد اتاق 4
ظرفیت هر اتاق (تن) 500
توان مورد نیاز هر اتاق (اسب بخار) 50
ارتفاع هر اتاق (متر) 8
مساحت هر اتاق (متر مربع) 250
مساحت کل سردخانه (متر مربع) 1,000

 سرمایه گذاری لازم برای ساخت این نوع سردخانه به شکل خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات کامل‌تر در طرح توجیهی سردخانه صنعتی 2000 تنی بالای صفر بیان شده است.

زمین مورد نیاز (متر مربع) 2,192
سرمایه گذاری کل (میلیون ریال) 23,720
تسهیلات (میلیون ریال) 18,976
آورده متقاضی (میلیون ریال) 4,744
اشتغال‌زایی (نفر) 9

دوره بازگشت سرمایه برای این واحد صنعتی 2000 تنی چهار سال و یک ماه می‌باشد.

دانلود فایل PDF طرح توجیه سردخانه 2000 تنی بالای صفر

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه صنعتی 2000 تنی زیر صفر

طرح توجیهی ارائه شده برای ساخت سردخانه 2000 تنی صنعتی زیر صفر به صورت 4 اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. مشخصات کلی این سردخانه بدین صورت می‌باشد.

تعداد اتاق 4
ظرفیت هر اتاق (تن) 500
توان مورد نیاز هر اتاق (اسب بخار) 80
ارتفاع هر اتاق (متر) 8
مساحت هر اتاق (متر مربع) 169
مساحت کل سردخانه (متر مربع) 676

 سرمایه گذاری لازم برای ساخت این نوع سردخانه به شکل خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات کامل‌تر در طرح توجیهی سردخانه صنعتی 2000 تنی بالای صفر بیان شده است.

زمین مورد نیاز (متر مربع) 1,482
سرمایه گذاری کل (میلیون ریال) 19,720
تسهیلات (میلیون ریال) 13,804
آورده متقاضی (میلیون ریال) 5,916
اشتغال‌زایی (نفر) 4

دوره بازگشت سرمایه برای این واحد صنعتی 2000 تنی چهار سال و ده ماه می‌باشد.

دانلود فایل PDF طرح توجیه سردخانه 2000 تنی زیر صفر