قیمت سردخانه

هزینه ساخت سردخانه از هزینه نساختن آن کم‌تر است! بنابراین اهل صنعت و تجارت برای کسب سود بیشتر و مطمئن‌تر به خرید سردخانه فکر می‌کنند و طبیعی است که اولین سوالشان هم درباره‌ی هزینه و قیمت نهایی سردخانه باشد. اما قیمت سردخانه نتیجه و برآیند چندین تصمیم است و برای پاسخ به این سوال باید ابتدا این فرآیند را بشناسیم. در ادامه، عوامل موثر بر قیمت سردخانه توضیح داده می‌شود تا خوانندگان بتوانند تصمیم‌های بهتری برای خرید سردخانه بگیرند و از هزینه‌های غیرضروری نجات پیدا کنند. علاوه بر این، قیمت روز پرکاربردترین سردخانه‌‌‌ها نیز مشخص شده است تا در وقت خوانندگان صرفه‌جویی شود.

جدول قیمت انواع سردخانه زیر صفری

سردخانه ۳ تنی زیر صفر
قیمت کلی ۱۸۴ تا ۲۱۴ میلیون تومان
توان کمپرسور ۲ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۳
عرض ۲
ارتفاع ۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۱۲۴ تا ۱۴۴
عایق‌کاری ۴۹ تا ۵۷
اجرت نصب ۱۱ تا ۱۲
۳ تن گوشت ۳ تن مرغ ۳ تن ماهی
سردخانه ۵ تنی زیر صفر
قیمت کلی ۲۱۶ تا ۲۵۰ میلیون تومان
توان کمپرسور ۳ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۳
عرض ۳.۵
ارتفاع ۲.۴
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۱۳۸ تا ۱۶۰
عایق‌کاری ۶۴ تا ۷۴
اجرت نصب ۱۴ تا ۱۶
۵ تن گوشت ۵ تن مرغ ۵ تن ماهی
سردخانه ۱۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی ۲۸۰ تا ۳۲۷ میلیون تومان
توان کمپرسور ۵.۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۵
عرض ۳.۵
ارتفاع ۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۱۷۴ تا ۲۰۳
عایق‌کاری ۹۰ تا ۱۰۵
اجرت نصب ۱۶ تا ۱۹
۱۰ تن گوشت ۱۰ تن مرغ ۱۰ تن ماهی
سردخانه ۱۵ تنی زیر صفر
قیمت کلی ۳۱۱ تا ۳۶۱ میلیون تومان
توان کمپرسور ۷.۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۶
عرض ۴
ارتفاع ۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۲۰۵ تا ۲۳۸
عایق‌کاری ۸۹ تا ۱۰۳
اجرت نصب ۱۷ تا ۲۰
۱۵ تن گوشت ۱۵ تن مرغ ۱۵ تن ماهی
سردخانه ۲۵ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۴۱۳ تا ۴۸۱ میلیون تومان
توان کمپرسور ۱۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۸
عرض ۵
ارتفاع ۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۲۶۰ تا ۳۰۳
عایق‌کاری ۱۳۰ تا ۱۵۱
اجرت نصب ۲۳ تا ۲۷
۲۵ تن گوشت ۲۵ تن مرغ ۲۵ تن ماهی
سردخانه ۴۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۴۹۵ تا ۵۷۶ میلیون تومان
توان کمپرسور ۱۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۸
عرض ۶
ارتفاع ۳
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۳۲۰ تا ۳۷۲
عایق‌کاری ۱۴۷ تا ۱۷۱
اجرت نصب ۲۸ تا ۳۳
۴۰ تن گوشت ۴۰ تن مرغ ۴۰ تن ماهی
سردخانه ۵۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۶۱۸ تا ۷۱۷ میلیون تومان
توان کمپرسور ۲۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۸
عرض ۸
ارتفاع ۳
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۳۷۹ تا ۴۴۱
عایق‌کاری ۲۲۳ تا ۲۵۹
اجرت نصب ۳۴ تا ۴۰
سردخانه 50 تنی گوشت زیر صفر سردخانه 50 تنی زیر صفر مرغ سردخانه 50 تنی ماهی زیر صفر
۵۰ تن گوشت ۵۰ تن مرغ  ۵۰ تن ماهی
سردخانه ۱۰۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۱۰۰۳ تا ۱۱۶۷ میلیون تومان
توان کمپرسور ۳۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۱۰
عرض ۸
ارتفاع ۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۶۴۴ تا ۷۴۹
عایق‌کاری ۳۰۸ تا ۳۵۸
اجرت نصب ۵۱ تا ۶۰
سردخانه 100 تنی زیر صفر سردخانه 100 تنی زیر صفر مرغ سردخانه 100 تنی زیر صفر ماهی
۱۰۰ تن گوشت ۱۰۰ تن مرغ  ۱۰۰ تن ماهی
سردخانه ۱۲۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی   ۱۱۴۷ تا ۱۳۳۳ میلیون تومان
توان کمپرسور ۴۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۱۰
عرض ۱۰
ارتفاع ۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۷۳۹ تا ۸۵۹
عایق‌کاری ۳۵۲ تا ۴۰۹
اجرت نصب ۵۶ تا ۶۵
سردخانه 120 تنی گوشت زیر صفر سردخانه 120 تنی مرغ زیر صفر سردخانه 120 تنی ماهی زیر صفر
۱۲۰ تن گوشت ۱۲۰ تن مرغ  ۱۲۰ تن ماهی
3 تن
120 تن
برای مشاهده تمام جداول، نشانگر را جابجا کنید.

سردخانه زیر صفری مانند سرد خانه گوشت، سردخانه مرغ، سردخانه بستنی و سردخانه شیلات در ابعاد مختلف ساخته می‌شود. محصولات معمولاً به صورت منجمد وارد سردخانه زیر صفری می‌شود اما برخی نیز از آن به جای تونل انجماد استفاده می‌کنند. بخش عمده‌ای از قیمت سردخانه زیر صفری متعلق به تجهیزات آن مانند کمپرسور و درب سردخانه و … است. لیست قیمت کمپرسور سردخانه و سایر تجهیزات را می‌توانید در سایت دامون ببینید. هزینه‌هایی مانند کابل و لوله اتصالات که با توجه به شرایط اجرایی هر پروژه متفاوت است به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

جدول قیمت انواع سردخانه بالای صفری

سردخانه ۷.۵ تنی بالای صفر
قیمت کلی    ۲۰۸ تا ۲۴۲ میلیون تومان
توان کمپرسور ۱.۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۵
عرض ۳
ارتفاع ۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۱۱۰ تا ۱۲۸
عایق‌کاری ۸۴ تا ۹۸
اجرت نصب ۱۴ تا ۱۶
7 تن میوه سردخانه 10 تنی لبنیات سردخانه 5 تنی خشکبار
۷ تن میوه ۱۰ تن لبنیات ۵ تن خشکبار
سردخانه ۱۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۲۳۸ تا ۲۷۷ میلیون تومان
توان کمپرسور ۲ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۵
عرض ۴
ارتفاع ۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۱۲۳ تا ۱۴۳
عایق‌کاری ۱۰۱ تا ۱۱۸
اجرت نصب ۱۴ تا ۱۶
سردخانه 10 تنی میوه بالای صفری سردخانه 15 تنی لبنیات بالای صفری سردخانه 7 تنی خشکبار
۱۰ تن میوه ۱۵ تن لبنیات ۷ تن خشکبار
سردخانه ۱۵ تنی بالای صفر
قیمت کلی  ۳۰۶ تا ۳۵۶ میلیون تومان
توان کمپرسور ۳ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۶
عرض ۵
ارتفاع ۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۱۵۷ تا ۱۸۳
عایق‌کاری ۱۳۱ تا ۱۵۲
اجرت نصب ۱۸ تا ۲۱
سردخانه 15 تنی میوه بالای صفری سردخانه 25 تنی لبنیات بالای صفر سردخانه 10 تنی خشکبار
۱۵ تن میوه ۲۵ تن لبنیات ۱۰ تن خشکبار
سردخانه ۲۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی  ۳۵۵ تا ۴۱۳ میلیون تومان
توان کمپرسور 4 اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۸
عرض ۵
ارتفاع ۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۱۶۸ تا ۱۹۵
عایق‌کاری ۱۶۶ تا ۱۹۳
اجرت نصب ۲۱ تا ۲۵
سردخانه 20 تنی بالای صفر میوه سردخانه 30 تنی لبنیات بالای صفر سردخانه 15 تنی خشکبار
۲۰ تن میوه ۳۰ تن لبنیات ۱۵ تن خشکبار
سردخانه ۵۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۵۶۰ تا ۶۵۱  میلیون تومان
توان کمپرسور ۱۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۱۰
عرض ۸
ارتفاع ۳
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۳۰۷ تا ۳۵۷
عایق‌کاری ۲۲۳ تا ۲۵۹
اجرت نصب ۳۰ تا ۳۵
سردخانه 60 تنی میوه سردخانه 80 تنی لبنیات بالای صفر سردخانه 35 تنی خشکبار
۶۰ تن میوه ۸۰ تن لبنیات ۳۵ تن خشکبار
سردخانه ۸۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۷۳۰ تا ۸۴۹ میلیون تومان
توان کمپرسور ۱۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۱۳
عرض ۸٫۵
ارتفاع ۳٫۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۳۷۴ تا ۴۳۵
عایق‌کاری ۳۱۴ تا ۳۶۵
اجرت نصب ۴۲ تا ۴۹
سردخانه 80 تنی میوه بالای صفر سردخانه 125 تنی لبنیات بالای صفر سردخانه 50 تنی خشکبار بالای صفر
۸۰ تن میوه ۱۲۵ تن لبنیات ۵۰ تن خشکبار
سردخانه ۱۰۰ تنی بالا صفر
قیمت کلی ۸۹۹ تا ۱۰۴۴ میلیون تومان
توان کمپرسور ۲۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۱۵
عرض ۱۰
ارتفاع ۴
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۴۵۰ تا ۵۲۳
عایق‌کاری ۳۹۹ تا ۴۶۳
اجرت نصب ۵۰ تا ۵۸
سردخانه 100 تنی میوه سردخانه 200 تنی لبنیات بالای صفر سردخانه 80 تنی خشکبار
۱۰۰ تن میوه ۲۰۰ تن لبنیات ۸۰ تن خشکبار
سردخانه ۲۰۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی 1508 تا 1752 میلیون تومان
توان کمپرسور ۳۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۲۰
عرض ۱۰
ارتفاع ۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۸۶۳ تا ۱۰۰۳
عایق‌کاری ۵۷۲ تا ۶۶۴
اجرت نصب ۷۳ تا ۸۵
سردخانه 200 تنی میوه سردخانه 350 تنی لبنیات سردخانه 150 تنی خشکبار
۲۰۰ تن میوه ۳۵۰ تن لبنیات ۱۵۰ تن خشکبار
سردخانه ۲۵۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۱۷۱۹ تا ۱۹۹۸ میلیون تومان
توان کمپرسور ۴۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول ۲۰
عرض ۱۲
ارتفاع ۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات ۱۰۰۱ تا ۱۱۶۴
عایق‌کاری ۶۳۷ تا ۷۴۰
اجرت نصب ۸۱ تا ۹۴
سردخانه 250 تنی میوه بالای صفر سردخانه 250 تنی لبنیات بالای صفر سردخانه 250 تنی بالای صفر خشکبار و آجیل
۲۵۰ تن میوه ۴۰۰ تن لبنیات ۱۷۰ تن خشکبار
7.5 تن
250 تن
برای مشاهده تمام جداول، نشانگر را جابجا کنید.

سردخانه میوه و سبزیجات، سردخانه خشکبار، سردخانه گل و سردخانه لبنیات از جمله انواع سردخانه بالا صفری هستند. دمای کاری سرد خانه بالا صفری بین ۰ تا ۱۵ درجه است اما برای تعیین دقیق دما و رطوبت باید به نوع و حجم محصول توجه کرد. برخی از تولیدکنندگان، انبار را جایگزین سردخانه بالا صفری می‌کنند اما چون در این روش نمی‌توانیم متغیرهای دیگری مانند رطوبت و پایایی دمای را کنترل کنیم، با افت کیفیت محصولات مواجه می‌شویم.

مشاوره رایگان طراحی و ساخت سردخانه

ما در دامون از اولین قدم ساخت یک سردخانه یعنی انجام مشاوره فنی همراه شما هستیم. به شما کمک می‌کنیم بهترین پاسخ به نیاز خودتان را پیدا کنید. ما این کار را برای بیش از 2000 مجموعه صنعتی کشور انجام داده‌ایم و بیش از 300 سردخانه در سراسر کشور احداث کرده‌ایم. مهندسان دامون در تمام مسیر طراحی و احداث سردخانه همراه شما هستند. ارتباط با ما آسان خواهد بود!

مشاوره رایگان تلفنی
سردخانه‌های دامون برای صنایع ایران

برآورد هزینه صفر تا صد احداث سردخانه

قیمت دقیق سردخانه را زمانی می‌توانیم تعیین کنیم که پاسخ روشنی به ۱۰ عامل زیر بدهیم:

ابعاد سردخانه

کوچک - متوسط - بزرگ

دمای اتاق

سردخانه زیر صفری - سردخانه بالا صفری - تونل انجماد

محصولات

دمای محصولات ورودی - حجم محصولات ورودی

موتور سردخانه

برند کمپرسور - توان کمپرسور

برند تجهیزات سرمایشی

بیتزر - دانفوس - کوپلند - ...

ساندویچ پانل

ضخامت ساندویچ پانل - نوع ساندویچ پانل

درب سردخانه

اندازه درب - نوع درب (ریلی، کشویی، ...)

تابلو برق

تعداد قطعات - برند قطعات

برند شیرآلات

دانفوس - کستل - آلکو

نظرات مشتریان
مدیر عامل آرمن گوشت

از همکاری با شرکت دامون رضایت داریم و کیفیت طراحی و ساخت سردخانه خوب بوده است. در موارد نیاز به خدمات پس از فروش، دامون در کنار ما بود.

واحد پروژه جنرال مکانیک

تحویل پروژه زودتر از زمان توافق شده بود و تا به حال ایراد فنی در استفاده از سردخانه مشاهده نشده است. کارشناسان دامون بعد از راه‌اندازی پیگیر وضعیت کارکرد سردخانه بودند.

واحد بازرگانی سازه پویش

با توجه به سابقه و تجاربی که در همکاری با شرکت‌های مختلف داشتیم، همکاری با دامون را خیلی خوب ارزیابی می‌کنیم. زمان‌بندی انجام پروژه و قیمت پیشنهادی رضایت بخش بود.

مدیر پروژه قارچ نمونه

دامون پرژوه را کاملا مطابق زمان‌بندی انجام شده تحویل داد. سردخانه در اصل برای کاربرد بالای صفر طراحی شده بود ولی با همکاری دامون توانستیم با تغییراتی آن را برای زیر صفر هم استفاده کنیم.

تیم مشاوره و فروش
مصلحی کارشناس مشاوره و فروش ساخت سردخانه دامون
سجاد مصلحی
مهندس طراح سیستم‌های برودتی
روزبهانی کارشناس طراحی و ساخت سردخانه دامون
ویدا روزبهانی
مدیر واحد مشاوره و فروش
سبحانی کارشناس فروش و مشاوره سردخانه دامون
سارونه سبحانی
مهندس طراح سیستم‌های برودتی

قیمت سردخانه کانکسی

سردخانه کانکسی در ۳ نوع زیر صفر، بالاصفر و دومنظوره طراحی می‌شود. قیمت سردخانه کانکسی براساس نوع و ابعاد آن تعیین می‌شود. اگر فضای کافی برای احداث سردخانه ثابت دارید، باید بدانید که هزینه تمام شده آن کم‌تر از قیمت احداث سردخانه کانکسی در همان اندازه است. یکی از نکاتی که باید در محاسبه قیمت سردخانه کانکسی لحاظ شود، هزینه سازه و اسکلت است. دامون، سردخانه کانکسی را در سریع‌ترین زمان به خریداران تحویل می‌دهد.

 

قیمت سردخانه کانکسی

مقایسه سردخانه نو و دست دوم

برای کاهش هزینه‌ها، برخی خریداران گزینه سردخانه دست دوم را انتخاب می‌کنند. در ویدیو زیر تمام نکات مربوط به این تصمیم را توضیح داده‌ایم:

تا به حال نکات مهم تاثیر گذار بر قیمت سردخانه را مطالعه کردید. در ادامه، این نکات بیشتر توضیح داده می‌شود. 

عوامل موثر بر قیمت تمام شده سردخانه

«ابعاد» و «دما» مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت سردخانه هستند. به صورت خلاصه، هر قدر سردخانه بزرگ تر و دمای آن پایین‌تر باشد، گران‌تر است.

تاثیر ابعاد بر قیمت

  • سردخانه کوچک
  • سردخانه متوسط
  • سردخانه بزرگ

اگر عرض سردخانه کم‌تر از ۶ متر درنظر گرفته شده باشد، نیازی به اسکلت آهنی نداریم و در نتیجه هزینه ساخت سردخانه نیز کم‌تر می‌شود اما برای راه اندازی سردخانه با ابعاد بزرگ‌تر باید از سازه آهنی استفاده شود. خریداران با عایق‌بندی اصولی می‌توانند انواع سردخانه کوچک و سردخانه متوسط را در نزدیکی محل تولید یا عرضه محصولاتشان بسازند و حتی یک اتاق معمولی را نیز به سردخانه ای کارآمد تبدیل کنند.

قابل حمل بودن سردخانه نیز امکانی است که با خرید سردخانه قابل حمل به‌دست می‌آید و خریدارن می‌توانند به‌راحتی سردخانه را جا‌به‌جا کنند. راه اندازی سردخانه بزرگ مستلزم طراحی دقیق و چیدمان اصولی است. اگر ساخت سردخانه صنعتی یا طراحی سردخانه بزرگ مناسب نباشد و مسیرهای عبور و مرور آن به‌خوبی درنظر گرفته نشده باشد، فرآیند حمل‌ونقل مختل می‌شود. طراحی اصولی راهروها، سالن‌ها و باراندازهای سردخانه صنعتی از تصادف و بروز خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری می‌کند.

تاثیر نصب بر قیمت

نصب سردخانه آخرین مرحله در بهره برداری سردخانه است اما کم‌اهمیت‌ترین آن نیست. نصب مناسب تجهیزات سردخانه، عملکرد و بهره‌وری آن‌ها را تضمین و از بروز آسیب و خسارت جلوگیری می‌کند. این مرحله دارای حساسیت‌های و ظرافت‌های خاصی است و باید توسط تیمی متخصص انجام شود. مثلاً اگر جوشکاری اصولی و دقیق نباشد یا با مواد کم کیفیت انجام شود باید منتظر بروز نشتی و مشکلات جدی باشیم. مهندسان دامون، جوشکاری سردخانه را براساس استانداردهای دقیق انجام می‌دهند و از سیم جوش نقره درصد بالا استفاده می‌کنند تا احتمال بروز نشتی و آسیب‌های بعدی را به حداقل برسانند. این مسئله درباره لوازم مصرفی سردخانه نیز صادق است و نصب اصولی آن‌ها ضروری است. مثلاً اگر نصب موتور سردخانه اصولی نباشد، عمر مفید آن به شدت کاهش پیدا می‌کند. مهندسان دامون هنگام نصب سردخانه، دانش فنی و اطلاعات کاربردی را نیز به خریداران منتقل می‌کنند.

تاثیر تجهیزات سردخانه بر قیمت

کمپرسور سردخانه

کمپرسور یا همان موتور سردخانه یکی از مهم‌ترین اجزای سردخانه است و از آن به عنوان قلب سیستم برودتی یاد می‌شود. توان کمپرسور سردخانه باید براساس بار برودتی و توسط مهندسان تعیین شود. تولیدات برندهای متنوع کمپرسور برودتی در بازار ایران موجود است. در سردخانه‌های دامون معمولاً از کمپرسور برند اثبات شده‌ی بیتزر استفاده می‌شود اما براساس ترجیح خریدار می‌توان از دیگر برندهای کمپرسور برودتی مانند دانفوس، رفکامپ، بوک، پاناسونیک، کوپلند و دورین استفاده کرد.

نکته اصلی در خرید کمپرسور سردخانه، بررسی اصالت آن است. خرید کمپرسور دست دوم یا تقلبی ممکن است باعث بروز خسارات جدی شود. به همین دلیل نیز توصیه می‌شود برای خرید کمپرسور به فروشندگان معتبر مراجعه شود. کمپرسورهای دامون با ضمانت اصالت کالا به دست مشتریان می‌رسد و آن‌ها می‌توانند با بررسی بارکد از صحت این ادعا مطمئن شوند. همچنین نصب کمپرسور نیز به مشتریان آموزش داده می‌شود.

اواپراتور و کندانسور سردخانه

خریداران برای انتخاب اواپراتور و کندانسور سردخانه معمولاً به برند «آرشه» و «آرتک» اعتماد می‌کنند. این دو برند متعلق به شرکت «آرشه کار» است و هر دو از کیفیت خوبی برخوردار هستند اما تفاوت قیمت میان این دو برند کاملاً محسوس است. به صورت کلی می‌توان گفت محصولات آرشه گران‌تر از آرتک است. دلیل اصلی آن نیز جنس اتصالات و بدنه است.

شیرآلات کنترلی سردخانه

برای ارزیابی عملکرد سیستم برودتی باید از تجهیزات کنترلی استفاده کرد. این تجهیزات باعث می‌شود تا سردخانه‌داران بتوانند از بروز آسیب‌های جدی جلوگیری کنند. شیر انبساط، شیر برقی، چک ولو و شیر اطمینان از مهم‌ترین قطعات کنترلی هستند. برای انتخاب دقیق شیرآلات کنترلی باید با مهندسان مشورت کرد.

عایق بندی سردخانه

عایق بندی نامناسب و غیراستاندارد باعث افزایش مصرف انرژی و کاهش عملکرد سردخانه می‌شود. برای عایق بندی سردخانه معمولاً از ساندویچ پانل با ضخامت ۴ تا ۱۵ سانتی متر استفاده می‌شود. مهندسان با در نظر گرفتن دمای سردخانه، دمای محیط و اختلاف دمای بین درون و بیرون سردخانه، ضخامت ساندویچ پانل را تعیین می‌کنند. همه سردخانه‌ها نیازمند عایق بندی هستند اما این مسئله در سردخانه‌های زیر صفری اهمیت بیشتری دارد و معمولاً هزینه‌ عایق بندی در سردخانه زیر صفر بیشتر از سردخانه بالا صفر است.

درب سردخانه

درب سردخانه نقش مهمی در کنترل هزینه‌های جاری سردخانه‌داران دارد. انتخاب مناسب درب سردخانه باعث می‌شود تا ۵۰ درصد مصرف انرژي کاهش پیدا کند. علاوه بر این، اگر درب سردخانه‌ به‌درستی انتخاب نشود یا در زمان طراحی سردخانه به تعداد دفعات باز و بسته شدن روزانه آن توجه نشود، احتمال بروز خسارت‌های سنگین و نابودی محصولات نیز وجود دارد. درب سردخانه در سه نوع زیر عرضه می‌شود که انتخاب دقیق آن باید براساس نیازسنجی باشد:

  • درب سردخانه ریلی یا کشویی
  • درب سردخانه لولایی
  • درب سردخانه ریلی کنترل اتمسفر

اگر درب سردخانه زیاد باز و بسته شود یا با محدودیت فضایی مواجه باشیم بهتر است از درب ریلی یا همان درب کشویی سردخانه استفاده کرد. برای نگهداری محصولاتی که به تماس با اکسیژن حساس هستند باید از درب سردخانه ریلی کنترل اتمسفر استفاده کرد.

درب سردخانه ای

تابلو برق سردخانه

تابلو برق سردخانه یکی از تجهیزات کنترلی است که انتخاب نوع آن بر قیمت نهایی سردخانه اثر می‌گذارد.

مهندسی دامون دو سری تابلو برق اقتصادی و طلایی عرضه می‌کند تا خریداران با توجه به محدودیت‌ها و نیازهایشان بهترین تابلو را انتخاب کنند.

تابلو برق های سردخانه ای

 

 

 

خرید سردخانه

مهندسان دامون بار برودتی سردخانه را محاسبه می‌کنند و خرید تجهیزات سرمایشی نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد. مثلاً برای تجهیز سردخانه زیر صفری به کمپرسور، اواپراتور و کندانسوری قوی‌تر از سردخانه بالا صفری نیاز داریم اما خریداران سردخانه می‌توانند با انتخاب برند تجهیزات در قیمت نهایی اثر بگذارند و آن را کاهش دهند. دامون انواع تجهیزات سرمایشی و شیرآلات سردخانه را با ضمانت اصالت کالا عرضه می‌کند.

خرید سردخانه

سوالات متداول هزینه طراحی و ساخت سردخانه

01آیا نوع محصول در هزینه ساخت سردخانه تاثیرگذار است؟

بله، دمای نگهداری محصول، شرایط رطوبتی و اتمسفر کنترل شده آن در هزینه ساخت سردخانه تاثیر بسزایی دارد.

02چه نوع موتوری در سردخانه‌های دامون نصب می‌شود؟

در سردخانه های دامون عمدتا از کمپرسور بیتزر آلمان استفاده می شود. در سردخانه های کانکسی و سردخانه های کوچک از کمپرسور دانفوس فرانسه یا کمپرسور بوک آلمان نیز استفاده می شود.

03آیا هزینه ساخت سردخانه کانکسی کم‌تر از هزینه ساخت سردخانه ثابت با ابعاد مشابه است؟

به طور کلی هزینه ساخت سردخانه های کانکسی با توجه به داشتن سازه فولادی نسبت به سردخانه‌های کاملا مشابه بیشتر است. اما کانکس ها در شرایط استاندارد ساخته می شوند و به همین دلیل نیز در بسیاری مواقع هزینه ساخت آن‌ها کمتر از سردخانه مشابه ثابت خواهد بود و بسیار سریعتر آماده تحویل می‌شوند.

04آیا محل احداث سردخانه در هزینه ساخت آن تاثیرگذار است؟

قیمت زمین، هزینه نیروی کار در هر منطقه، معافیت های بیمه‌ای و مالیاتی و شرایط پرداخت اقساطی زمین های دولتی به طور چشمگیری در هزینه ساخت سردخانه موثر هستند. هزینه های حمل مصالح و تجهیزات هم روی هزینه ساخت سردخانه تاثیرگذار است.

05آیا خریداران می‌توانند نوع موتور و سایر تجهیزات سردخانه دامون را تعیین کنند؟

در صورتی که شرایط تامین و کیفیت تجهیزات مورد تایید واحد مهندسی دامون باشد، تجهیزات قابل جایگزینی است.