قیمت سردخانه

هزینه ساخت سردخانه از هزینه نساختن آن کم‌تر است! بنابراین اهل صنعت و تجارت برای کسب سود بیشتر و مطمئن‌تر به خرید سردخانه فکر می‌کنند و طبیعی است که اولین سوالشان هم درباره‌ی هزینه و قیمت نهایی سردخانه باشد. اما قیمت سردخانه نتیجه و برآیند چندین تصمیم است و برای پاسخ به این سوال باید ابتدا این فرآیند را بشناسیم. در ادامه، عوامل موثر بر قیمت سردخانه توضیح داده می‌شود تا خوانندگان بتوانند تصمیم‌های بهتری برای خرید سردخانه بگیرند و از هزینه‌های غیرضروری نجات پیدا کنند. علاوه بر این، قیمت روز پرکاربردترین سردخانه‌‌‌ها نیز مشخص شده است تا در وقت خوانندگان صرفه‌جویی شود.

برآورد هزینه صفر تا صد احداث سردخانه

قیمت دقیق سردخانه را زمانی می‌توانیم تعیین کنیم که پاسخ روشنی به ۱۰ عامل زیر بدهیم:

عوامل تاثیر گذار بر هزینه ی ساخت سردخانه به صورت گام به گام
چه عواملی بر قیمت ساخت سردخانه موثر هستند؟

جدول قیمت انواع سردخانه زیر صفری

سردخانه زیر صفری مانند سرد خانه گوشت، سردخانه مرغ، سردخانه بستنی و سردخانه شیلات در ابعاد مختلف ساخته می‌شود. محصولات معمولاً به صورت منجمد وارد سردخانه زیر صفری می‌شود اما برخی نیز از آن به جای تونل انجماد استفاده می‌کنند. بخش عمده‌ای از قیمت سردخانه زیر صفری متعلق به تجهیزات آن مانند کمپرسور و درب سردخانه و … است. لیست قیمت کمپرسور سردخانه و سایر تجهیزات را می‌توانید در سایت دامون ببینید. هزینه‌هایی مانند کابل و لوله اتصالات که با توجه به شرایط اجرایی هر پروژه متفاوت است به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.

آپدیت لیست قیمت سردخانه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

سردخانه ۳ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۱۶۳ تا ۱۹۱ میلیون تومان
توان کمپرسور۲ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۳
عرض۲
ارتفاع۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۱۰۱ تا ۱۱۸
عایق‌کاری۵۱ تا ۶۰
اجرت نصب۱۱ تا ۱۳

سردخانه گوشت

سردخانه مرغسردخانه ماهی

۲ تن گوشت

۲ تن مرغ

۲ تن ماهی


سردخانه ۵ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۲۰۵ تا ۲۳۸ میلیون تومان
توان کمپرسور۳ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۳
عرض۳.۵
ارتفاع۲.۴
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۱۲۴ تا ۱۴۴
عایق‌کاری۶۷ تا ۷۸
اجرت نصب۱۴ تا ۱۶

گوشت

مرغماهی

۵ تن گوشت

۵ تن مرغ

۵ تن ماهی


سردخانه ۱۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی ۲۷۳ تا ۳۱۶ میلیون تومان
توان کمپرسور۵.۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۵
عرض۳.۵
ارتفاع۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۱۶۲ تا ۱۸۸
عایق‌کاری۹۵ تا ۱۱۰
اجرت نصب۱۶ تا ۱۸

گوشت

مرغماهی
 ۱۰ تن گوشت۱۰ تن مرغ

۱۰ تن ماهی


سردخانه ۱۵ تنی زیر صفر
قیمت کلی ۳۰۱ تا ۳۵۰ میلیون تومان
توان کمپرسور۷.۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۶
عرض۴
ارتفاع۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۱۹۰ تا ۲۲۱
عایق‌کاری۹۴ تا ۱۰۹
اجرت نصب۱۷ تا ۲۰

گوشت

مرغماهی
 ۱۵ تن گوشت ۱۵ تن مرغ

۱۵ تن ماهی


سردخانه ۲۵ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۳۹۵ تا ۴۵۸ میلیون تومان
توان کمپرسور۱۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۸
عرض۵
ارتفاع۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۲۳۵ تا ۲۷۳
عایق‌کاری۱۳۷ تا ۱۵۹
اجرت نصب۲۳ تا ۲۶

گوشت

مرغماهی

۲۵ تن گوشت

۲۵ تن مرغ ۲۵تن ماهی


سردخانه ۴۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۴۶۶ تا ۵۴۰ میلیون تومان
توان کمپرسور۱۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۸
عرض۶
ارتفاع۳
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۲۸۳ تا ۳۲۸
عایق‌کاری۱۵۵ تا ۱۸۰
اجرت نصب۲۸ تا ۳۲

گوشت

مرغماهی
 ۴۰ تن گوشت۴۰تن مرغ ۴۰تن ماهی


سردخانه ۵۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۶۱۸ تا ۷۱۷ میلیون تومان
توان کمپرسور۲۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۸
عرض۸
ارتفاع۳
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۳۴۹ تا ۴۰۵
عایق‌کاری۲۳۵ تا ۲۷۳
اجرت نصب۳۴ تا ۳۹

گوشت

مرغماهی
 ۵۰ تن گوشت ۵۰ تن مرغ ۵۰ تن ماهی


سردخانه ۱۰۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۹۷۳ تا ۱۱۳۲ میلیون تومان
توان کمپرسور۳۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۱۰
عرض۸
ارتفاع۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۵۹۹ تا ۶۹۶
عایق‌کاری۳۲۴ تا ۳۷۷
اجرت نصب۵۱ تا ۵۹

گوشت

مرغماهی
 ۱۰۰ تن گوشت ۱۰۰ تن مرغ ۱۰۰ تن ماهی


سردخانه ۱۲۰ تنی زیر صفر
قیمت کلی  ۱۱۱۴ تا ۱۲۹۵ میلیون تومان
توان کمپرسور۴۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۱۰
عرض۱۰
ارتفاع۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۶۸۹ تا ۸۰۱
عایق‌کاری۳۷۰ تا ۴۳۰
اجرت نصب۵۵ تا ۶۴

گوشت

مرغماهی

۱۲۰ تن گوشت

۱۲۰ تن مرغ

۱۲۰ تن ماهی


جدول قیمت انواع سردخانه بالا صفری

سردخانه میوه و سبزیجات، سردخانه خشکبار، سردخانه گل و سردخانه لبنیات از جمله انواع سردخانه بالا صفری هستند. دمای کاری سرد خانه بالا صفری بین ۰ تا ۱۵ درجه است اما برای تعیین دقیق دما و رطوبت باید به نوع و حجم محصول توجه کرد. برخی از تولیدکنندگان، انبار را جایگزین سردخانه بالا صفری می‌کنند اما چون در این روش نمی‌توانیم متغیرهای دیگری مانند رطوبت و پایایی دمای را کنترل کنیم، با افت کیفیت محصولات مواجه می‌شویم.

سردخانه ۷.۵ تنی بالای صفر
قیمت کلی  ۲۰۲ تا ۲۳۶ میلیون تومان
توان کمپرسور۱.۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۵
عرض۳
ارتفاع۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۱۰۱ تا ۱۱۷
عایق‌کاری۸۸ تا ۱۰۳
اجرت نصب۱۳ تا ۱۶
میوهلبنیاتخشکبار

۷ تن میوه

۱۰ تن لبنیات

۵ تن خشکبار


سردخانه ۱۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی  ۲۳۶ تا ۲۷۴ میلیون تومان
توان کمپرسور۲ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۵
عرض۴
ارتفاع۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۱۱۵ تا ۱۳۴
عایق‌کاری۱۰۷ تا ۱۲۴
اجرت نصب۱۴ تا ۱۶
میوهلبنیاتخشکبار

۱۰ تن میوه

۱۵ تن لبنیات

۷ تن خشکبار


سردخانه ۱۵ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۲۹۸ تا ۳۴۶ میلیون تومان
توان کمپرسور۳ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۶
عرض۵
ارتفاع۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۱۴۳ تا ۱۶۶
عایق‌کاری۱۳۸ تا ۱۶۰
اجرت نصب۱۷ تا ۲۰
میوهلبنیاتخشکبار

۱۵ تن میوه

۲۵ تن لبنیات

۱۰ تن خشکبار


سردخانه ۲۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۳۵۴ تا ۴۱۱ میلیون تومان
توان کمپرسور۴ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۸
عرض۵
ارتفاع۲.۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۱۵۷ تا ۱۸۳
عایق‌کاری۱۷۶ تا ۲۰۴
اجرت نصب۲۱ تا ۲۴
میوهلبنیاتخشکبار

۲۰ تن میوه

۳۰ تن لبنیات

۱۵ تن خشکبار


سردخانه ۵۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۵۴۵ تا ۶۳۳ میلیون تومان
توان کمپرسور۱۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۱۰
عرض۶
ارتفاع۴
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۲۸۰ تا ۳۲۵
عایق‌کاری۲۳۵ تا ۲۷۳
اجرت نصب۳۰ تا ۳۵
میوهلبنیاتخشکبار

۶۰ تن میوه

۸۰ تن لبنیات

۳۵ تن خشکبار


سردخانه ۸۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۷۰۷ تا ۸۲۰ میلیون تومان
توان کمپرسور۱۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۱۶
عرض۶
ارتفاع۴
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۳۳۴ تا ۳۸۸
عایق‌کاری۳۳۱ تا ۳۸۴
اجرت نصب۴۲ تا ۴۸
میوهلبنیاتخشکبار

۸۰ تن میوه

۱۲۵ تن لبنیات

۵۰ تن خشکبار


سردخانه ۱۰۰ تنی بالا صفر
قیمت کلی  ۸۸۵ تا ۱۰۲۹ میلیون تومان
توان کمپرسور۲۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۱۵
عرض۱۰
ارتفاع۴
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۴۱۶ تا ۴۸۴
عایق‌کاری۴۲۰ تا ۴۸۸
اجرت نصب۴۹ تا ۵۷
میوهلبنیاتخشکبار

۱۰۰ تن میوه

۲۰۰ تن لبنیات

۸۰ تن خشکبار


سردخانه ۲۰۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۱۴۸۰ تا ۱۷۲۰ میلیون تومان
توان کمپرسور۳۵ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۲۰
عرض۱۰
ارتفاع۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۸۰۷ تا ۹۳۸
عایق‌کاری۶۰۱ تا ۶۹۸
اجرت نصب۷۲ تا ۸۴
میوهلبنیاتخشکبار

۲۰۰ تن میوه

۳۵۰ تن لبنیات

۱۵۰ تن خشکبار


سردخانه ۲۵۰ تنی بالای صفر
قیمت کلی ۱۶۸۵ تا ۱۹۵۹ میلیون تومان
توان کمپرسور۴۰ اسب بخار
ابعاد پیشنهادی (متر)
طول۲۰
عرض۱۲
ارتفاع۵
هزینه های سردخانه (میلیون تومان)
تجهیزات۹۳۷ تا ۱۰۸۹
عایق‌کاری۶۶۹ تا ۷۷۸
اجرت نصب۷۹ تا ۹۲
میوهلبنیاتخشکبار

۲۵۰ تن میوه

۴۰۰ تن لبنیات

۱۷۰ تن خشکبار


عوامل موثر بر قیمت تمام شده سردخانه

«ابعاد» و «دما» مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت سردخانه هستند. به صورت خلاصه، هر قدر سردخانه بزرگ تر و دمای آن پایین‌تر باشد، گران‌تر است.

تاثیر ابعاد بر قیمت

  • سردخانه کوچک
  • سردخانه متوسط
  • سردخانه بزرگ

اگر عرض سردخانه کم‌تر از ۶ متر درنظر گرفته شده باشد، نیازی به اسکلت آهنی نداریم و در نتیجه هزینه ساخت سردخانه نیز کم‌تر می‌شود اما برای راه اندازی سردخانه با ابعاد بزرگ‌تر باید از سازه آهنی استفاده شود. خریداران با عایق‌بندی اصولی می‌توانند انواع سردخانه کوچک و سردخانه متوسط را در نزدیکی محل تولید یا عرضه محصولاتشان بسازند و حتی یک اتاق معمولی را نیز به سردخانه ای کارآمد تبدیل کنند.

قابل حمل بودن سردخانه نیز امکانی است که با خرید سردخانه قابل حمل به‌دست می‌آید و خریدارن می‌توانند به‌راحتی سردخانه را جا‌به‌جا کنند. راه اندازی سردخانه بزرگ مستلزم طراحی دقیق و چیدمان اصولی است. اگر ساخت سردخانه صنعتی یا طراحی سردخانه بزرگ مناسب نباشد و مسیرهای عبور و مرور آن به‌خوبی درنظر گرفته نشده باشد، فرآیند حمل‌ونقل مختل می‌شود. طراحی اصولی راهروها، سالن‌ها و باراندازهای سردخانه صنعتی از تصادف و بروز خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری می‌کند.

تاثیر نصب بر قیمت

نصب سردخانه آخرین مرحله در بهره برداری سردخانه است اما کم‌اهمیت‌ترین آن نیست. نصب مناسب تجهیزات سردخانه، عملکرد و بهره‌وری آن‌ها را تضمین و از بروز آسیب و خسارت جلوگیری می‌کند. این مرحله دارای حساسیت‌های و ظرافت‌های خاصی است و باید توسط تیمی متخصص انجام شود. مثلاً اگر جوشکاری اصولی و دقیق نباشد یا با مواد کم کیفیت انجام شود باید منتظر بروز نشتی و مشکلات جدی باشیم. مهندسان دامون، جوشکاری سردخانه را براساس استانداردهای دقیق انجام می‌دهند و از سیم جوش نقره درصد بالا استفاده می‌کنند تا احتمال بروز نشتی و آسیب‌های بعدی را به حداقل برسانند. این مسئله درباره لوازم مصرفی سردخانه نیز صادق است و نصب اصولی آن‌ها ضروری است. مثلاً اگر نصب موتور سردخانه اصولی نباشد، عمر مفید آن به شدت کاهش پیدا می‌کند. مهندسان دامون هنگام نصب سردخانه، دانش فنی و اطلاعات کاربردی را نیز به خریداران منتقل می‌کنند.

تاثیر تجهیزات سردخانه بر قیمت

کمپرسور سردخانه

کمپرسور یا همان موتور سردخانه یکی از مهم‌ترین اجزای سردخانه است و از آن به عنوان قلب سیستم برودتی یاد می‌شود. توان کمپرسور سردخانه باید براساس بار برودتی و توسط مهندسان تعیین شود. تولیدات برندهای متنوع کمپرسور برودتی در بازار ایران موجود است. در سردخانه‌های دامون معمولاً از کمپرسور برند اثبات شده‌ی بیتزر استفاده می‌شود اما براساس ترجیح خریدار می‌توان از دیگر برندهای کمپرسور برودتی مانند دانفوس، رفکامپ، بوک، پاناسونیک، کوپلند و دورین استفاده کرد.

نکته اصلی در خرید کمپرسور سردخانه، بررسی اصالت آن است. خرید کمپرسور دست دوم یا تقلبی ممکن است باعث بروز خسارات جدی شود. به همین دلیل نیز توصیه می‌شود برای خرید کمپرسور به فروشندگان معتبر مراجعه شود. کمپرسورهای دامون با ضمانت اصالت کالا به دست مشتریان می‌رسد و آن‌ها می‌توانند با بررسی بارکد از صحت این ادعا مطمئن شوند. همچنین نصب کمپرسور نیز به مشتریان آموزش داده می‌شود.

درب سردخانه

درب سردخانه نقش مهمی در کنترل هزینه‌های جاری سردخانه‌داران دارد. انتخاب مناسب درب سردخانه باعث می‌شود تا ۵۰ درصد مصرف انرژي کاهش پیدا کند. علاوه بر این، اگر درب سردخانه‌ به‌درستی انتخاب نشود یا در زمان طراحی سردخانه به تعداد دفعات باز و بسته شدن روزانه آن توجه نشود، احتمال بروز خسارت‌های سنگین و نابودی محصولات نیز وجود دارد. درب سردخانه در سه نوع زیر عرضه می‌شود که انتخاب دقیق آن باید براساس نیازسنجی باشد:

  • درب سردخانه ریلی یا کشویی
  • درب سردخانه لولایی

درب سردخانه ریلی کنترل اتمسفر
اگر درب سردخانه زیاد باز و بسته شود یا با محدودیت فضایی مواجه باشیم بهتر است از درب ریلی یا همان درب کشویی سردخانه استفاده کرد. برای نگهداری محصولاتی که به تماس با اکسیژن حساس هستند باید از سردخانه ریلی کنترل اتمسفر استفاده کرد.

درب سردخانه ای

اواپراتور و کندانسور سردخانه

خریداران برای انتخاب اواپراتور و کندانسور سردخانه معمولاً به برند «آرشه» و «آرتک» اعتماد می‌کنند. این دو برند متعلق به شرکت «آرشه کار» است و هر دو از کیفیت خوبی برخوردار هستند اما تفاوت قیمت میان این دو برند کاملاً محسوس است. به صورت کلی می‌توان گفت محصولات آرشه گران‌تر از آرتک است. دلیل اصلی آن نیز جنس اتصالات و بدنه است.

تابلو برق سردخانه

تابلو برق سردخانه یکی از تجهیزات کنترلی است که انتخاب نوع آن بر قیمت نهایی سردخانه اثر می‌گذارد.

تابلو برق سردخانه ای

 

مهندسی دامون دو سری تابلو برق اقتصادی و طلایی عرضه می‌کند تا خریداران با توجه به محدودیت‌ها و نیازهایشان بهترین تابلو را انتخاب کنند.

تابلو برق سردخانه ای

عایق بندی سردخانه

عایق بندی نامناسب و غیراستاندارد باعث افزایش مصرف انرژی و کاهش عملکرد سردخانه می‌شود. برای عایق بندی سردخانه معمولاً از ساندویچ پانل با ضخامت ۴ تا ۱۵ سانتی متر استفاده می‌شود. مهندسان با در نظر گرفتن دمای سردخانه، دمای محیط و اختلاف دمای بین درون و بیرون سردخانه، ضخامت ساندویچ پانل را تعیین می‌کنند. همه سردخانه‌ها نیازمند عایق بندی هستند اما این مسئله در سردخانه‌های زیر صفری اهمیت بیشتری دارد و معمولاً هزینه‌ عایق بندی در سردخانه زیر صفر بیشتر از سردخانه بالا صفر است.

شیرآلات کنترلی سردخانه

برای ارزیابی عملکرد سیستم برودتی باید از تجهیزات کنترلی استفاده کرد. این تجهیزات باعث می‌شود تا سردخانه‌داران بتوانند از بروز آسیب‌های جدی جلوگیری کنند. شیر انبساط، شیر برقی، چک ولو و شیر اطمینان از مهم‌ترین قطعات کنترلی هستند. برای انتخاب دقیق شیرآلات کنترلی باید با مهندسان مشورت کرد.

برای کاهش هزینه‌ها، برخی خریداران گزینه سردخانه دست دوم را انتخاب می‌کنند. در ویدیو زیر تمام نکات مربوط به این تصمیم را توضیح داده‌ایم:

ویدئو قیمت و مقایسه سردخانه نو و دست دوم

قیمت سردخانه کانکسی

سردخانه کانکسی در ۳ نوع زیر طراحی می‌شود:

  • زیر صفر
  • بالاصفر
  • دومنظوره

قیمت سردخانه کانکسی براساس نوع و ابعاد آن تعیین می‌شود. اگر فضای کافی برای احداث سردخانه ثابت دارید، باید بدانید که هزینه تمام شده آن کم‌تر از قیمت احداث سردخانه کانکسی در همان اندازه است. یکی از نکاتی که باید در محاسبه قیمت سردخانه کانکسی لحاظ شود، هزینه سازه و اسکلت است. دامون، سردخانه کانکسی را در سریع‌ترین زمان به خریداران تحویل می‌دهد.

سردخانه کانکسی

خرید سردخانه

مهندسان با در نظر گرفتن همه‌ی موارد بالا، بار برودتی سردخانه را محاسبه می‌کنند و خرید تجهیزات سرمایشی نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد. مثلاً برای تجهیز سردخانه زیر صفری به کمپرسور، اواپراتور و کندانسوری قوی‌تر از سردخانه بالا صفری نیاز داریم اما خریداران سردخانه می‌توانند با انتخاب برند تجهیزات در قیمت نهایی اثر بگذارند و آن را کاهش دهند. در حال حاضر، محصولات برندهای مختلف در بازار سرمایش ایران با قیمت‌های متنوعی موجود است. صرف نظر از این که کدام برند تجهیزات سرمایشی خریداری شود باید از اصالت و سلامت محصول مطمئن بود. مهندسی طرح و ساخت دامون انواع تجهیزات سرمایشی و شیرآلات سردخانه را با ضمانت اصالت کالا عرضه می‌کند.

 موتور سردخانه یا همان کمپرسور سردخانه نقش مهمی در عملکرد کل سیستم برودتی دارد. موتور سردخانه معمولاً سه فاز است ولی در سردخانه کوچک می‌توان از کمپرسور تکفاز هم استفاده کرد که هزینه‌ آن بالاتر است. مهندسان دامون معمولاً از کمپرسور بیتزر در سردخانه استفاده می‌کنند اما می‌توان کمپرسور را از برندهای دانفوس، بوک، رفکامپ، دورین و … انتخاب کرد.

تابلو برق سردخانه یکی از تجهیزات کنترلی است که انتخاب نوع آن بر قیمت نهایی سردخانه اثر می‌گذارد. مهندسی دامون دو سری تابلو برق اقتصادی و طلایی عرضه می‌کند تا خریداران با توجه به محدودیت‌ها و نیازهایشان بهترین تابلو را انتخاب کنند.در ادامه قیمت برخی از پرکاربردترین سردخانه‌ها را نشان دادیم و آن‌ها را به تفکیک هزینه تجهیزات، عایق کاری و نصب سردخانه بررسی کرده‌ایم.

سوالات متداول هزینه طراحی و ساخت سردخانه

بله، دمای نگهداری محصول، شرایط رطوبتی و اتمسفر کنترل شده آن در هزینه ساخت سردخانه تاثیر بسزایی دارد.

در سردخانه های دامون عمدتا از کمپرسور بیتزر آلمان استفاده می شود. در سردخانه های کانکسی و سردخانه های کوچک از کمپرسور دانفوس فرانسه یا کمپرسور بوک آلمان نیز استفاده می شود.

به طور کلی هزینه ساخت سردخانه های کانکسی با توجه به داشتن سازه فولادی نسبت به سردخانه‌های کاملا مشابه بیشتر است. اما کانکس ها در شرایط استاندارد ساخته می شوند و به همین دلیل نیز در بسیاری مواقع هزینه ساخت آن‌ها کمتر از سردخانه مشابه ثابت خواهد بود و بسیار سریعتر آماده تحویل می‌شوند.

قیمت زمین، هزینه نیروی کار در هر منطقه، معافیت های بیمه‌ای و مالیاتی و شرایط پرداخت اقساطی زمین های دولتی به طور چشمگیری در هزینه ساخت سردخانه موثر هستند. هزینه های حمل مصالح و تجهیزات هم روی هزینه ساخت سردخانه تاثیرگذار است.

در صورتی که شرایط تامین و کیفیت تجهیزات مورد تایید واحد مهندسی دامون باشد، تجهیزات قابل جایگزینی است.