شرکت جنرال مکانیک از ابتدای دهه‌ی ۱۳۳۰ فعالیت می‌کند و در اجرای انواع پروژه‌های عمرانی شناخته شده است. این شرکت، راز ماندگاری خود را رعایت کیفیت و استاندارد می‌داند و تلاش می‌کند تا آن را در همه‌ی ابعاد رعایت کند. همین رویکرد هم باعث شد تا برای ساخت سردخانه، شرکت مهندسی دامون را انتخاب کنند. مهندسان دامون برای شرکت جنرال مکانیک، سردخانه کانکسی پرتابل طراحی کردند. این سردخانه کانکسی دومداره بود و نیازهای بالاصفری و پایین صفری جنرال مکانیک را برطرف می‌کرد.