شرکت مهان لیان تجارت، یک شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی است. دامون به سفارش این شرکت در سال ۱۴۰۲ اقدام به ساخت یک واحد سردخانه دو منظوره جهت نگهداری مواد اولیه مربا کرد. از جمله تجهیزات برودتی به‌کار رفته در این سردخانه می‌توان به کمپرسور بیتزر و اواپراتور و کندانسور آرتک اشاره کرد.