کمپرسور بیتزر

کمپرسور بیتزر

کمپرسور بیتزر استفاده بسیار زیادی در صنعت برودت دارد. این شرکت آلمانی انواع کمپرسور پیستونی، دو مرحله ای و اسکرو را به‌همراه روغن مناسب تولید می‌کند. جزئیات مشخصات فنی و قیمت موتور سردخانه بیتزر را می‌توانید با کلیک روی موارد زیر مشاهده نمایید. اگر می‌خواهید با نحوه نامگذاری کمپرسور bitzer آلمان آشنا شوید و یا نحوه انتخاب آن را بدانید، ادامه این صفحه را بخوانید.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز
مدلبرقتوان اسمی (اسب بخار)قیمت(تومان)استعلام
4HE-25Y سه فاز25
113,500,000 تومان تا 138,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-23Y سه فاز20
129,300,000 تومان تا 158,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-18Y سه فاز15
115,600,000 تومان تا 141,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NES-20Y سه فاز20
97,500,000 تومان تا 119,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NE-20Y سه فاز20
100,300,000 تومان تا 122,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-15Y سه فاز15
83,500,000 تومان تا 102,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-15Y سه فاز15
85,900,000 تومان تا 104,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-12Y سه فاز10
-
4PE-12Y سه فاز10
81,000,000 تومان تا 99,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VES-10Y سه فاز10
77,000,000 تومان تا 94,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-7Y سه فاز7
77,100,000 تومان تا 94,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-7 سه فاز7
87,200,000 تومان تا 106,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-10Y سه فاز10
73,000,000 تومان تا 89,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VE-10 سه فاز10
73,000,000 تومان تا 89,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4CES-6Y سه فاز7.5
58,900,000 تومان تا 72,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-7Y سه فاز7.5
55,900,000 تومان تا 68,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-6Y سه فاز6
48,000,000 تومان تا 58,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-5Y سه فاز5.5
52,900,000 تومان تا 64,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-5Y سه فاز5.5
44,500,000 تومان تا 54,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-4Y سه فاز4
42,400,000 تومان تا 51,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-4Y سه فاز4
40,800,000 تومان تا 49,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-3Y سه فاز3
39,100,000 تومان تا 47,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-3Y سه فاز3
39,300,000 تومان تا 48,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-3Y سه فاز3
41,500,000 تومان تا 50,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-2Y سه فاز2
-
2GES-2Y تک فاز تک فاز1.5
-
2GES-2Y سه فاز1.5
28,300,000 تومان تا 34,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2FES-3Y سه فاز2
30,500,000 تومان تا 37,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-12 سه فاز10
-
4NES-20 سه فاز20
97,500,000 تومان تا 119,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PES-15 سه فاز15
83,500,000 تومان تا 102,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4VES-10 سه فاز10
77,000,000 تومان تا 94,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-12 سه فاز10
98,100,000 تومان تا 119,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4CES-6 سه فاز7.5
57,800,000 تومان تا 70,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-18 سه فاز15
122,200,000 تومان تا 149,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-6 سه فاز6
48,000,000 تومان تا 58,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-5 سه فاز5.5
52,800,000 تومان تا 64,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-23 سه فاز20
135,800,000 تومان تا 165,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6HE-28 سه فاز25
155,900,000 تومان تا 190,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4EES-4 سه فاز4
41,200,000 تومان تا 50,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-3 سه فاز3
39,200,000 تومان تا 47,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6GE-34 سه فاز30
174,900,000 تومان تا 213,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-3 سه فاز3
40,200,000 تومان تا 49,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6FE-44 سه فاز40
227,200,000 تومان تا 277,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-2 سه فاز2
37,100,000 تومان تا 45,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4HE-25 سه فاز25
109,500,000 تومان تا 133,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4NE-20 سه فاز20
93,800,000 تومان تا 114,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4GE-30 سه فاز30
122,000,000 تومان تا 149,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4PE-15 سه فاز15
81,700,000 تومان تا 99,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6HE-35 سه فاز35
152,500,000 تومان تا 186,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4DES-7 سه فاز7.5
54,800,000 تومان تا 66,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
4FES-5 سه فاز5.5
44,500,000 تومان تا 54,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2CES-4 سه فاز4
40,800,000 تومان تا 49,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6GE-40 سه فاز40
162,500,000 تومان تا 198,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2DES-3 سه فاز3
39,300,000 تومان تا 48,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
6FE-50 سه فاز50
202,000,000 تومان تا 246,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2FES-3 سه فاز2
30,500,000 تومان تا 37,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
8GE-60 سه فاز60
255,700,000 تومان تا 312,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2GES-2 تک فاز تک فاز1.5
29,100,000 تومان تا 35,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
8FE-70 سه فاز70
283,300,000 تومان تا 346,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
2GES-2 سه فاز1.5
28,300,000 تومان تا 34,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
مدلبرقتوان اسمی (اسب بخار)قیمت(تومان)استعلام
CSH9593-300Y سه فاز300
737,700,000 تومان تا 901,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH9593-300 سه فاز300
-
CSH9583-280Y سه فاز280
721,300,000 تومان تا 881,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH9583-280 سه فاز280
709,200,000 تومان تا 866,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH9573-240Y سه فاز240
651,000,000 تومان تا 795,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH9573-240 سه فاز240
629,200,000 تومان تا 769,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH9563-210Y سه فاز210
594,300,000 تومان تا 726,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH9563-210 سه فاز210
582,800,000 تومان تا 712,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH9553-180Y سه فاز180
549,400,000 تومان تا 671,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH9553-180 سه فاز180
535,700,000 تومان تا 654,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH8573-140Y سه فاز140
416,100,000 تومان تا 508,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH8573-140 سه فاز140
409,700,000 تومان تا 500,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH8563-125Y سه فاز125
383,500,000 تومان تا 468,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH8563-125 سه فاز125
376,100,000 تومان تا 459,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH8573-110Y سه فاز110
404,900,000 تومان تا 494,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH8553-110 سه فاز110
360,000,000 تومان تا 439,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH7573-90Y سه فاز90
287,400,000 تومان تا 351,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH7573-90 سه فاز90
279,100,000 تومان تا 341,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH7553-70Y سه فاز70
242,000,000 تومان تا 295,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH7553-70 سه فاز70
236,100,000 تومان تا 288,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH6563-60Y سه فاز60
239,100,000 تومان تا 292,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH6563-60 سه فاز60
211,700,000 تومان تا 258,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH6553-50Y سه فاز50
204,600,000 تومان تا 250,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH6553-50 سه فاز50
198,900,000 تومان تا 243,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH7563-80Y سه فاز80
254,900,000 تومان تا 311,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
CSH7563-80 سه فاز80
246,700,000 تومان تا 301,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
مدلبرقتوان اسمی (اسب بخار)قیمت(تومان)استعلام
S6J-16.2Y سه فاز۱۶
-
S6G-25.2Y سه فاز۲۵
-
S6H-20.2Y سه فاز۲۰
-
S4N-8.2Y سه فاز۸
-
S6F-30.2Y سه فاز۳۰
-
S4T-5.2Y سه فاز۵
-
S4G-12.2Y سه فاز۱۲
-
S6H-20.2 سه فاز20
181,900,000 تومان تا 222,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S6G-25.2 سه فاز25
207,400,000 تومان تا 253,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S6J-16.2 سه فاز15
177,400,000 تومان تا 216,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S4G-12.2 سه فاز12
163,200,000 تومان تا 199,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
S6F-30.2 سه فاز30
252,200,000 تومان تا 308,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول

موتور سردخانه بیتزر

کمپرسورهای سمی هرمتیک سیلندر پیستونی بیتزر که مدل‌های مختلف بالای صفری و زیر صفری دارند، بیشترین استفاده را به عنوان کمپرسور سردخانه آلمانی دارند. برخی از مدل‌ها به سیستم تزریق) در مدل های قدیمی تر با عنوان CIC و در مدل های جدید با عنوان (CMRC مجهز هستند که امکان رسیدن به دماهای بسیار پایین‌تر در سردخانه را فراهم می‌کنند. قیمت کمپرسور بیتزر سردخانه را می‌توانید در صفحه لیست قیمت کمپرسور پیستونی bitzer مشاهده کنید.

موتور سردخانه بیتزر

انواع کمپرسور بیتزر

کمپررسور های بیتزر در انواع مختلفی تولید و عرضه می‌شوند؛ سری پیستونی بیتزر، سری اسکرو بیتزر و سری دو مرحله‌ای بیتزر. در ادامه به توضیح بیشتر در مورد هر کدام از این انواع می‌پردازیم.

کمپرسور پیستونی بیتزر

این نوع از کمپرسور‌های بیتزر از مکانیزم رفت و برگشت پیستون برای فشرده کردن گاز استفاده می‌کنند. کمپرسور پیستونی bitzer در دو نوع y دار و بدون y تولید می‌شود؛ تفاوت دو سری در گازهای مبرد سازگار با آن‌هاست.

کمپرسور اسکرو بیتزر

کمپرسورهای اسکرو در دو نوع سمی هرمتیک و کامپکت تولید می‌شوند. در ورژن سمی هرمتیک اسکرو اویل سپراتور، کشوییِ کنترل ظرفیت، چک ولو خط دهش، پورت اکونومایزر و اتصالات خنک کردن روغن و تزریق مبرد و برگشت روغن روی کمپرسور نصب نشده در حالی که کمپرسور کامپکت اسکرو از قبل این تجهیزات را در خود دارد.

کمپرسور دو مرحله ای بیتزر

این کمپرسور برای دماهای بسیار پایین یعنی محدوده  -۲۲ تا -۷۰ درجه سلسیوس، مناسب است یعنی کاربرد آن در سردخانه‌هایی مانند سردخانه بستنی و تونل انجماد است. کمپرسورهای دو مرحله ای بیتزر در شکل سمی هرمتیک و در چند مدل مختلف ارائه می‌شود. این کمپرسور از ۵ تا ۶۰ اسب بخار قدرت دارد.

کمپرسور چیلر بیتزر

کمپرسورهای اسکرو بیتزر آلمان به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب در چیلرهای بالاتر از ظرفیت ۲۵ تن در نظر گرفته می‌شوند. قیمت کمپرسور بیتزر چیلر را می‌توانید در صفحه کمپرسور اسکرو بیتزر مشاهده نمایید. کمپرسور چیلر بیتزر در توان‌های متعددی عرضه می‌شود و شما برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

کمپرسور سیستم سردخانه رک

سیستم سردخانه ای رک معمولا برای سردخانه های با ظرفیت برودتی بالا طراحی می شود. این سیستم ها در صورتی که مجهز به کمپرسور از نوع سمی هرمتیک اسکرو بیتزر باشند داری کارایی بالایی بوده و با کاهش مصرف انرژی، در بلندمدت هزینه های نصب و نگهداری رو کاهش می دهند. برای آگاهی از مشخصات فنی کمپرسور سمی هرمتیک اسکرو بیتزر می توانید با مهندس مشاوره فروش شرکت مهندس در ارتباط باشید.

کمپرسور اسکرو بیتزر

مشخصات موتور بیتزر آلمان

مواردی از مشخصات کمپرسور بیتزر که مانند تمام کمپرسوهای تبرید مهم هستند عبارتند از: قدرت کمپرسور، حجم جابه‌جایی، سه فاز یا تک فاز بودن موتور کمپرسور، مبرد و روغن سازگار و دمای کارکرد. کمپرسورها معمولا با توان اسمی الکتروموتور خود مقایسه می‌شوند که به واحد اسب بخار بیان می‌شود. برای مشاهده و بررسی مشخصات هر مدل از کمپرسور bitzer می‌توانید از قسمت ابتدای این صفحه بر روی نوع کمپرسور بیتزر مورد نظر کلیک کرده و سپس مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید.

جدول مشخصات فنی بیتزر کمپرسور

برای مقایسه و آشنایی کلی با مدل‌های مختلف bitzer compressor، مشخصات فنی به طور خلاصه در ادامه ارائه می‌شود. جدول اول مربوط به مدل‌های کمپرسور رفت و برگشتی و جدول دو مربوط به اسکرو بیتزر است.

جدول زیر مدل های کمپرسور سمی هرمتیک پیستونی بیتزر را نمایش می‌دهد. برای مشاهده مشخصات هر مدل بر روی نام آن کلیک کنید.

هیتر اسب مدل قدیم مدل جدید
سیمدار-60W ۱.۵ 2GC-2.2- 20E 1/P 2GES-2 1/P +10c-40c
سیمدار-60W ۱.۵ 2GC-2.2- 40S 3/P 2GES-2 3/p +10c-40c
سیمدار-60W ۲ 2FC-3.2 +12.5c…-30c 2FES-3 +10c …-40c
سیمدار-120w ۲ 2DC-2.2 -5c…-40c 2DES-2 -5c …-40c
سیمدار-120w ۳ 2DC-3.2 +12.5c…-30c 2DES-3 +10c …-40c
سیمدار-120w ۳ 2CC-3.2 -5c…-40c 2CES-3 -5c …-40c
سیمدار-120w ۳ 4FC-3.2 -5c…-40c 4FES-3 -5c …-40c
سیمدار-120w ۴ 2CC-4.2 +12.5c…-30c 2CES-4 +10c…-40c
سیمدار-120w ۴ 4EC-4.2 -5c…-40c 4EES-4 -5c…-40 c
سیمدار-120w ۵.۵ 4FC-5.2 +12.5c…-30c 4FES-5 +10c…-40c
سیمدار-120w ۵.۵ 4DC-5.2 -5c…-40c 4DES-5 -5c …-40c
سیمدار-120w ۵.۵ 4EC-6.2 +12.5c…-30c 4EES-6 +10c…-40c
سیمدار-120w ۷.۵ 4DC-7.2 +12.5c…-30c 4DES-7 +10c…-40c
سیمدار-120w ۷.۵ 4CC-6.2 -5c…-30c 4CES-6 -5c …-40c
سیمدار- 140w ۵.۵ شیرتزریق CIC+ 4VC-6.2 4VE-7 CIC+ شیر تزریق
سیم دار 140w ۱۰ 4VC-10.2 +12.5c…-30c 4VE-10 +10c …-30c
سیم دار 140w ۱۰ 4VCS-10.2 +12.5c…-30c 4VES-10 +10c …-30c
سیم دار 140w ۱۰ شیرتزریق CIC+ 4PC-10.2 4PE-12 CIC+شیر تزریق
سیم دار 140w ۱۰ شیرتزریق CIC+ 4PCS-10.2
سیم دار 140w ۱۳ 4TC-12.2 +12.5c…-30c 4TE-12 +10c…-30c
سیم دار 140w ۱۳ 4T-12.2 +12.5c…-30c
سیم دار 140w ۱۵ 4PC-15.2 +12.5c…-30c 4PE-15 +10c…-30c
سیم دار 140w ۱۵ 4PCS-15.2 +12.5c…-30c 4PES-15 +10c…-30c
سیم دار 140w ۲۰ 4NC-20.2 +12.5c…-30c 4NE-20 +10c…-30c
سیم دار 140w ۲۰ 4NCS-20.2 +12.5c…-30c 4NES-20 +10c…-30c
140wسوکت دار- -25cm ۱۵ 4H-15.2 CIC+شیر تزریق 4HE-18 CIC+شیر تزریق
140wسوکت دار- -25cm ۲۰ 4G-20.2 CIC+شیر تزریق 4GE-23 CIC+شیر تزریق
140wسوکت دار- -25cm ۲۲ 4J-22.2 +12.5c…-30c 4JE-22 +10c …-30c
140wسوکت دار- -25cm ۲۲ 6J-22.2 CIC+شیر تزریق 6JE-25 CIC+شیر تزریق
140wسوکت دار- -25cm ۲۵ 4H-25.2 +12.5c…-30c 4HE-25 +10c …-30c
140wسوکت دار- -25cm ۲۵ 6H-25.2 CIC+شیر تزریق 6HE-28 CIC+شیر تزریق
140wسوکت دار- -25cm ۳۰ 4G-30.2 +12.5c…-30c 4GE-30 +10c …-30c
140wسوکت دار- -25cm ۳۰ 6F-30.2 CIC+شیر تزریق 6GE-44 CIC+شیر تزریق
140wسوکت دار- -25cm ۳۵ 6H-35.2 +12.5c…-30c 6HE-35 +10c …-30c
140wسوکت دار- -25cm ۴۰ 6G-40.2 +12.5c…-30c 6GE-40 +10c …-30c
140wسوکت دار- -25cm ۴۰ 6F-40.2 CIC+ شیر تزریق 6FE-44 CIC+ شیر تزریق
140wسوکت دار- -25cm ۵۰ 6F-50.2 +12.5…-30c 6FE-50 +10c …-30c
140wسوکت دار- -25cm ۵۰ 6F-50.2 1*Capacity Ctrl 6FE-50 1*Capacity Ctrl
140wسوکت دار- -25cm ۶۰ 8GC-60.2 1*Capacity Ctrl 8GE-60 2*Capacity Ctrl
140wسوکت دار- -25cm ۷۰ 8FC-70.2 1*Capacity Ctrl 8FE-70 2*Capacity Ctrl

جدول زیر مشخصات و توان کمپرسورهای کامپکت اسکرو را نشان می‌دهد.

مدل اسب
CSH 6553-50 ۵۰
CSH 6563-60 ۶۰
CSH 7553-70 ۷۰
CSH 7563-80 ۸۰
CSH 7573-90 ۹۰
CSH 8553-110 ۱۱۰
CSH 8563-125 ۱۲۵
CSH 8573-140 ۱۴۰
CSH 9553-180 ۱۸۰
CSH 9563-210 ۲۱۰
CSH 9573-240 ۲۴۰
CSH 9583-280 ۲۸۰
CSH 9593- 300 ۳۰۰

تجهیزات همراه کمپرسور:

1-Suction shut off valve
2-Discharge shut off valve
3-Vibration damper
4-Electronic oil level ctrl
5-Heater

این کمپرسورها با چه گازهای مبردی کار می کند؟

کمپرسورهای بیتزر بسته به نوع روغن شارژ شده درون آنها، با گازهای مبرد مختلفی سازگار هستند. روغن های معدنی مدل B5.2، B150SH، B320SH ،B100 با گاز R22  و روغن های پلی اولستر BSE32، BSE55 و BSE170 با تمامی مبردها سازگار هستند.

در نامگذاری کمپرسور بیتزر، مدل هایی که با حرف Y مشخص می شوند (برای مثال کمپرسور مدل 2DES-3Y) دارای روغن پلی اولستر هستند و مدلهای بدون Y (برای مثال کمپرسور مدل 2DES-3) با روغن معدنی شارژ شده اند. در بسیاری از موارد امکان تعویض روغن کمپرسور bitzer و استفاده نمودن از کمپرسور با سایر گازهای مبرد وجود دارد.

شرکت دامون قیمت گاز r134 ، قیمت گاز r22 و قیمت گاز r410 را به پر مصرف‌ترین در سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع به شکل منظم در وبسایت خود به روز رسانی می‌کند. برای اطلاع از قیمت دقیق می‌توانید با کارشناسان دامون تماس بگیرید.

چگونه کمپرسوری معادل از برندهای دیگر به جای کمپرسور بیتزر آلمان انتخاب کنیم؟

به طور کلی چند پارامتر مهم در انتخاب مدل مناسب بین برندهای مختلف کمپرسور برودتی تاثیرگذار است. حجم جابجایی (m3/hr)، ظرفیت سرمایشی (Kw) در شرایط برابر دمایی و فشار از جمله مهم ترین پارامترهای معادل‌سازی کمپرسور است. پارامترهای دیگری نظیر نوع گاز مبرد، روغن کمپرسور، توان مصرفی، رنج دمای عملکردی، ابعاد کمپرسور و مشخصات ابعادی محل نصب نیز ممکن است در هنگام معادلسازی کمپرسور مطرح شوند.

تمامی این پارامترها در کاتالوگ و نرم افزار انتخاب محصولات سازنده کمپرسور قابل مشاهده است. همچنین طیف وسیعی از مشخصات فنی کمپرسورها در وبسایت شرکت مهندسی دامون در دسترس است. در صفحه مربوط به هر کدام از کمپرسورهای بیتزر می‌توانید مدل‌های معادل از برندهای دیگر را مشاهده نمایید.

نحوه انتخاب و محل نصب کمپرسور سردخانه بیتزر

انتخاب کمپرسور بیتزر مناسب برای سردخانه که گاهی اوقات موتور سردخانه بیتزر نیز گفته می‌شود نیازمند دانشی اولیه از مباحث مکانیک سیالات و سیستم‌های برودتی است برای همین توصیه می‌شود این کار توسط متخصصان انجام گیرد. انتخاب اشتباه کمپرسور توسط افراد غیر متخصص می‌تواند آسیب‌های جدی به سیستم سردخانه یا چیلر وارد کرده و باعث خسارت‌های مالی قابل توجهی گردد. با این حال، به طور خلاصه ابزارهای مورد استفاده برای انتخاب کمپرسور معرفی می‌گردند.

 نحوه انتخاب bitzer compressor چگونه است؟

متخصصان سیستم‌های برودتی پس از محاسبه ظرفیت برودتی مورد نیاز و میزان دمای مورد نیاز در محیط سردخانه و یا آب سرد شده چیلر، منطقه‌ای که سیستم در آن نصب می‌شود و مبرد مورد نظر، از دو راه مسیر برای انتخاب موتور بیتزر استفاده می‌کنند. یکی از روش های مهم انتخاب کمپرسور بیتزر مراجعه به کاتالوگ این شرکت است. تمامی فایل های مربوط به این کاتالوگ ها در وبسایت شرکت بیتزر و یا وبسایت شرکت دامون قابل دانلود شدن است. همچنین شرکت بیتزر نرم افزار انتخاب محصولات خود را نیز توسعه داده است که امکان مشاهده آفلاین مشخصات فنی تمامی محصولات از جمله نقشه انفجاری کمپرسورها را مهیا نموده است. همچنین این اطلاعات در وبسایت رسمی این شرکت بصورت آنلاین نیز در دسترس است.

نحوه نامگذاری کمپرسور بیتزر المان

برای آشنایی با نحوه نامگذاری کمپرسور بیتزر آلمان می‌توانید دو تصویر زیر را مشاهده نمایید.

نحوه نامگذاری کمپرسور سمی هرمتیک پیستونی بیتزر

چگونه پلاک کمپرسور bitzer را بخوانیم؟

کمپرسور بیتزر نیز مانند تمام تجهیزات صنعتی دارای یک پلاک است که تمام مشخصات لازم روی آن ثبت شده است. پلاک خوانی کمپرسور می تواند گاهی اوقات سخت و دردسر ساز شود، به این دلیل ما در مقاله پلاک خوانی کمپرسور بیتزر ، تمام قسمت های پلاک را به صورت ساده توضیح داده ایم.

قیمت کمپرسور بیتزر آلمان

برای مشاهده قیمت کمپرسور بیتزر آلمان می‌توانید بر روی نوع کمپرسور مورد نظر در قسمت بالا کلیک کنید. ذکر این نکته ضروری است که به دلیل نوسانات همیشگی نرخ ارز در کشور، بازه قیمتی این محصولات را مشاهده خواهید کرد. مهندسان برودت دامون آماده ارائه مشاوره فنی و قیمت دقیق محصولات شرکت بیتزر آلمان با تماس شما هستند.

خرید کمپرسور bitzer

شاید برای شما نیز سوال باشد که چرا شرکت‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی برای تجهیزات مختلف مثل کمپرسور اعلام می‌کنند. باید گفت کیفیت زنجیره تامین، کیفیت فرایندهای داخلی و نحوه ارسال کالا مواردی هستند که موجب می‌شوند قیمت کمپرسور بیتزر یا هر تجهیز دیگری برای شرکت‌های مختلف متفاوت باشد.

دامون با تلاش‌های خود در زمینه بهبود زنجیره تامین و فرایندهای داخلی شرکت توانسته است این هزینه‌ها و درنتیجه قیمت خرید کمپرسور بیتزر را به کمترین مقدار رسانده و از تحمیل آن به خریداران محترم اجتناب کند.

بنابراین، اطمینان می‌دهیم دامون بهترین قیمت فروش موتور سردخانه بیتزر آلمان را به همراه سرتیفیکیت اصالت ارائه خواهد داد.

نمایندگی فروش کمپرسور bitzer

به دلیل عدم وجود تبادلات رسمی و مستقیم با شرکت بیتزر آلمان، شرکت‌های مختلفی اقدام به واردات کمپرسور bitzer آلمان از نمایندگی بیتزر در کشورهای دیگر می‌کنند. در صورت خرید محصولات بیتزر از شرکت‌های معتبر هیچگونه نگرانی بابت اصالت این تجهیزات نخواهید داشت. شرکت دامون برای تمامی کمپرسورهای بیتزر سرتیفیکیت اصالات کالا ارائه می دهد. همچنین اصالت محصولات بیتزر به راحتی از طریق مسیرهایی که شرکت بیتزر فراهم کرده است قابل بررسی است.

کارشناسان دامون می‌توانند در این زمینه راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. مقالات آموزشی در مورد نحوه استعلام اصالت کمپرسور از وبسایت شرکت بیتزر و نحوه اطمینان از اصالت روغن کمپرسور بیتزر را می‌توانید در بلاگ دامون مطالعه نمایید.

شرکت مهندسی طرح و ساخت دامون به عنوان نمایندگی فروش کمپرسور بیتزر اصالت کمپرسور بیتزر ارائه شده را تضمین کرده و برگشت ۷ روزه کالا در صورت درخواست خریدار محترم را انجام می‌دهد.

گارانتی و خدمات پس از فروش

لازم به ذکر است که شرکت دامون گارانتی ۶ ماهه برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی بیتزر را نیز ارائه می‌دهد. برای اطلاع از شرایط این گارانتی با کارشناسان دامون در تماس باشید.

کاتالوگ کمپرسور بیتزر

دانلود کاتالوگ کمپرسور بیتزر

ســــوالــــات مــــتــدوال

01نحوه اطمینان از اصالت کمپرسور بیتزر چگونه است؟

شکل ظاهری کمپرسور و همچنین سریالی که روی کمپرسور حک شده را میتوان به کمپانی بیتزر ایمیل کرد و زمان خروج از کارخانه و اصالت کالا را جویا شد. همچنین روی کمپرسورهای بیتزر یک QR کد نصب شده است که با اسکن آن اصالت و محل ساخت کمپرسور نمایش داده می شود.

02کمپرسورهای بیتزر ساخت چه کشوری است؟

همه کمپرسورهای بیتزر از مبدا آلمان هستند.

03توان کمپرسورهای تکفاز بیتزر چقدر است؟

تنها کمپرسور تک فاز بیتزر موجود در بازار ایران کمپرسور 1.5 اسب بخار با کد 2GES-2 است

04تفاوت نام جدید کمپرسورهای بیتزر با نام های قبلی چیست؟

نحوه نامگذاری کمپرسور های بیتزر تغییر کرده و از لینک زیر میتوان معادل کمپرسور را پیدا کرد:
لینک نامگذاری کمپرسورهای بیتزر