اویل سپراتور کستل

اویل سپراتور دستگاهی برای جدا کردن روغن از مخلوط روغن و مبرد در خط دهش (خروجی کمپرسور) یک سیکل تبرید است. در ادامه در خصوص اویل سپراتور کستل و ویژگی های آن اطلاعات مهمی ارائه شده است.

اویل سپراتور کستل | قیمت اویل سپراتور کستل | خرید اویل سپراتور کستل | ویژگی های اویل سپراتور کستل

محل نصب اویل سپراتور در چرخه سرمایش

در یک سیکل تبرید اویل سپراتوردر خط دهش (گاز داغ) بین کمپرسور و کندانسورو به صورت عمودی نصب می شود. برای جلوگیری از برگشت جریان گاز از کندانسور لازم است بین اویل سپراتور و کندانسور شیر یک طرفه یا چک ولو قرار گیرد.

محل نصب اویل سپراتور کستل در چرخه سرمایش

فواید اویل سپراتور کستل

  • روغن برگشتی از اویل سپراتور وارد رسیور یا کارتر کمپرسور شده و باعث روغن کاری قطعات متحرک و در نتیجه افزایش طول عمر کمپرسور می شود.
  • کاهش ارتعاش و صدای کمپرسور
  • افزایش عملکرد سیستم با حذف کامل روغن از مجرای لوله ها و صفحات اواپراتور و کندانسور
  • صرفه جویی در مصرف انرژی

نحوه کار اویل سپراتور کستل

با توجه به شکل زیر در ورودی اویل سپراتور مخلوط گاز و روغن سرعت بالایی دارند که بعد از برخورد با سطح بزرگ پوسته سرعت آن کاهش یافته، باعث می شود که قطرات روغن به ته مخزن سقوط کند. وقتی سطح روغن در داخل محفظه به سطح مجاز می رسد، شناور بالا آمده به طوری که مسیر برگشت روغن به طرف کمپرسور باز می شود. روغن با فشار زیادی که بر سطح آن از قسمت بالای مخزن اعمال می شود از مسیر باز شده به سمت کارتر کمپرسور که تحت فشار کم می باشد جریان می یابد.

نحوه کار اویل سپراتور کستل | ویژگی های اویل سپراتور کستل | انواع اویل سپراتور کستل

انواع اویل سپراتور کستل

اویل سپراتورشرکت کستل دارای 7مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

5540/17 5540/13 5540/11 5540/9 5540/7 5540/5 5540/4

ویژگی های اویل سپراتور کستل

قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه  مطبوع که مبردهای زیر استفاده می شود:R22, R134a, R404A, R407C,R410A,R507

محدوده دمای  مجاز مبرد(TS)  130 – -10

جنس بدنه، فلنج و پوسته از فولاد می باشد.

انتخاب اویل سپراتور بایستی با توجه به ویژگی های کمپرسور نصب شده به صورت زیر باشد:

سایز ورودی اویل سپراتور با قطر لوله دهش کمپرسور یکی باشد.

ظرفیت جریان مبرد متناسب با مقادیر موجود در جدول باشد.

حجم مخزن بر حسب لیتر ماکزیمم فشار مبرد برحسب بار ماکزیمم اختلاف فشار برحسب بار اتصال جوشی کد قطعه
ODM ODS
Ø Ø
2.4 45 30 5/8” ½” 5540/4
3.03 45 30 3/4” 5/8”(16mm) 5540/5
3.03 45 30 1” 7/8” 5540/7
3.52 45 30 1 3/8” 1 1/8” 5540/9
3.52 45 30 1 5/8” 1 3/8”(35mm) 5540/11
7 32 21 1 5/8” 5540/13
7 32 21 2 1/8”(54mm) 5540/17

جدول مشخصات فنی اویل سپراتور کستل

ابعاد اتصالات سپراتور باید با قطر لوله دهش کمپرسور یکسان باشد.

وزن

برحسب گرم

ابعاد(mm) اتصال جوشی کد قطعه
 

H4

 

H1

 

ØD1

ODS
 

Ø(mm)

 

Ø (in.)

 

4200 280 17.5 123 ½” 5540/4
4960 367 16 5/8” 5540/5
5030 7/8” 5540/7
5835 428 1.1/8” 5540/9
5800 35 1.3/8” 5540/11
10000 471 163.5 1.5/8” 5540/13
10460 481 54 2.1/8” 5540/17

جدول ابعاد اویل سپراتور کستل

نقشه ابعاد اویل سپراتور کستل

نقشه ابعاد اویل سپراتور کستل

شماتیک داخل اویل سپراتور کستل

شماتیک داخل اویل سپراتور کستل

ظرفیت جریان مبرد R134a بر حسب kW
دمای کندانسور بر حسب کد قطعه
+50 +40
دمای اواپراتور  بر حسب دمای اواپراتوربر حسب
+5 -10 -20 +5 -10 -20
7.3 6.7 6.2 6.3 5.7 5.4 5540/4
14.7 13.3 12.4 12.6 11.5 10.7 5540/5
18.4 16.6 15.5 15.7 14.4 13.4 5540/7
22 20 18.6 18.8 17.2 16.1 5540/9
15.7 23.3 21.7 22 20.1 18.8 5540/11
41.9 37.9 35.3 35.8 32.7 30.6 5540/13
52.4 47.4 44.1 44.8 40.9 38.3 5540/17
ظرفیت جریان مبرد R22 بر حسب kW
دمای کندانسور بر حسب کد قطعه
+50 +40
دمای اواپراتور  بر حسب دمای اواپراتوربر حسب
+5 -10 -20 -30 -40 +5 -10 -20 -30 -40
9.3 8.5 7.9 7.3 6.7 8.2 7.5 7 6.5 6 5540/4
18.6 16.9 15.8 14.6 13.4 16.4 14.9 13.9 13 12 5540/5
23.3 21.2 19.7 18.2 16.8 20.5 18.6 17.4 16.2 15 5540/7
28 25.4 23.7 21.9 20.2 14.6 22.4 20.9 19.5 18 5540/9
32.6 29.6 27.6 25.5 23.5 28.7 26.1 24.4 22.7 21 5540/11
53.1 48.3 45 41.6 38.3 46.8 42.5 39.7 37 34.2 5540/13
66.4 60.4 56.2 52 47.9 58.5 53.1 49.6 46.2 42.8 5540/17
ظرفیت جریان مبرد R404A بر حسب kW
دمای کندانسور بر حسب کد قطعه
+50 +40
دمای اواپراتور  بر حسب دمای اواپراتوربر حسب
+5 -10 -20 -30 -40 +5 -10 -20 -30 -40
10.2 9.1 8.3 7.6 6.8 9.4 8.5 7.9 7.2 6.6 5540/4
20.4 18.2 16.7 15.1 13.6 18.8 17.1 15.8 14.5 13.2 5540/5
25.5 22.8 20.8 18.9 17 23.5 21.3 19.7 18.1 16.5 5540/7
30.6 27.3 25 22.7 20.3 28.2 25.6 23.7 21.7 19.8 5540/9
35.7 31.9 29.1 26.5 23.7 32.9 29.9 27.6 25.3 23.1 5540/11
58.2 52 47.5 43.1 38.7 53.6 18.6 45 41.2 37.6 5540/13
72.2 65 59.4 53.9 48.3 67 60.8 56.3 51.5 47 5540/17
ظرفیت جریان مبرد R407C بر حسب kW
دمای کندانسور بر حسب کد قطعه
+50 +40
دمای اواپراتور  بر حسب دمای اواپراتوربر حسب
+5 -10 -20 -30 -40 +5 -10 -20 -30 -40
10.9 9.8 9.1 8.4 7.6 9.7 8.8 8.2 7.6 7 5540/4
21.8 19.6 18.2 16.7 15.3 19.4 17.6 16.4 15.2 14 5540/5
27.3 24.5 22.7 20.9 19.1 24.3 22 20.5 19 17.5 5540/7
32.7 29.4 27.3 25.1 22.9 29.1 26.4 24.5 22.8 21 5540/9
38.2 34.3 31.8 29.3 26.7 34 30.8 28.7 26.6 24.4 5540/11
62.2 55.9 51.8 47.7 43.5 55.3 50.2 46.8 43.4 39.8 5540/13
77.7 69.9 64.8 59.7 54.4 69.1 62.7 58.5 54.2 49.8 5540/17
ظرفیت جریان مبرد R410A بر حسب kW
دمای کندانسور بر حسب کد قطعه
+50 +40
دمای اواپراتور  بر حسب دمای اواپراتوربر حسب
+5 -10 -20 +5 -10 -20
13.2 11.8 11 12 10.9 10.1 5540/4
26.4 23.6 22 23.9 21.7 20.2 5540/5
32.9 29.5 27.5 29.9 27.1 25.3 5540/7
39.5 35.4 33 35.9 32.6 30.3 5540/9
46.1 41.3 38.5 41.9 38 35.4 5540/11
5540/13
5540/17

در هنگام نصب اویل سپراتور موارد زیر را رعایت کنید:

برای عملکرد بهتر، اویل سپراتور در نزدیکی کمپرسور و در معرض دمای دهش کمپرسور قرار گیرد.

حتی الامکان از عایق حرارتی و یا هیتر برای جلوگیری از کاهش دما قبل از اویل سپراتور استفاده شود.

استفاده از رسیور و سایت گلس در خط برگشت روغن جهت چک کردن کارکرد صحیح اویل سپراتور

برای دریافت اطلاعات دقیق کاتالوگ اویل سپراتور کستل را مطالعه بفرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.