کمپرسور دانفوس

کمپرسور دانفوس

کمپرسور دانفوس در انواع مختلف منیروپ و اسکرال با مدل‌های متنوع ساخته می‌شود و در مصارف تبرید و تهویه مطبوع به‌کار می‌رود. هر کدام از انواع کمپرسور danfoss دارای ظرفیت‌ متفاوت است و کاربرد خاصی در صنعت دارد که در ادامه به معرفی و توصیف آن‌ها می‌پردازیم. با انتخاب هر کدام از کمپرسورهای دانفوس می‌توانید مشخصات و قیمت حدودی آن‌ها را مشاهده کنید.

صدور پیش فاکتور تا ۲ ساعت
برگشت کالا تا ۷ روز
مدلتوان اسمی (اسب بخار)قیمت(تومان)استعلام
SH485 40
-
SH380 30
112,300,000 تومان تا 137,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SH295 25
79,200,000 تومان تا 96,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SH240 20
71,700,000 تومان تا 87,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SH180 15
42,800,000 تومان تا 52,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SH161 13
37,800,000 تومان تا 46,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SH120 10
40,900,000 تومان تا 50,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SH90 7.5
35,900,000 تومان تا 43,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SH140 11.6
-
HLM072 6
26,600,000 تومان تا 32,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HLM081 6.8
32,400,000 تومان تا 39,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HRM060 5
24,100,000 تومان تا 29,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HRM051 4.3
22,300,000 تومان تا 27,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SY380 31.6
113,100,000 تومان تا 138,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SY300 25
106,900,000 تومان تا 130,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HRM025 2
16,100,000 تومان تا 19,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SY240 20
91,900,000 تومان تا 112,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
HRM042 3.5
19,200,000 تومان تا 23,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SY185 15.4
61,800,000 تومان تا 75,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SM185 15.4
60,000,000 تومان تا 73,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SM160 13.3
51,600,000 تومان تا 63,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SM124 10
-
SM125 10
-
SM120 10
35,000,000 تومان تا 42,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SM110 9.1
38,100,000 تومان تا 46,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SM147 12.2
44,200,000 تومان تا 54,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SM148 12.3
44,200,000 تومان تا 54,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
SM100 8.3
-
SM90 7.5
32,600,000 تومان تا 39,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
- -
60,000,000 تومان تا 73,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
مدلتوان اسمی (اسب بخار)قیمت(تومان)استعلام
NTZ096 2.5
22,000,000 تومان تا 26,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ068 2
19,400,000 تومان تا 23,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ108 3
23,000,000 تومان تا 28,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ068 تک فاز 2
19,400,000 تومان تا 23,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ048 2
18,500,000 تومان تا 22,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ136 4
32,800,000 تومان تا 40,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ215 7.5
55,800,000 تومان تا 68,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ048 تک فاز 2
18,500,000 تومان تا 22,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
NTZ271 10
66,900,000 تومان تا 81,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ72 6
27,400,000 تومان تا 33,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ64 5.3
23,700,000 تومان تا 28,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ56 4.6
23,100,000 تومان تا 28,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ80 6.6
30,600,000 تومان تا 37,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ50 4
22,000,000 تومان تا 26,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ40 3.3
18,000,000 تومان تا 21,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ36 3
17,300,000 تومان تا 21,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ36 تک فاز 3
17,300,000 تومان تا 21,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ125 10
50,300,000 تومان تا 61,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ32 2.6
16,700,000 تومان تا 20,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ22 تک فاز 1.8
15,700,000 تومان تا 19,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ18 1.5
15,200,000 تومان تا 18,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ144 12
56,200,000 تومان تا 68,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ32 تک فاز 2.6
16,700,000 تومان تا 20,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ100 8.3
53,300,000 تومان تا 65,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ28 2.3
16,300,000 تومان تا 19,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ28 تک فاز 2.3
16,300,000 تومان تا 19,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ22 1.8
17,500,000 تومان تا 21,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ160 13.3
59,900,000 تومان تا 73,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MTZ18 تک فاز 1.5
15,200,000 تومان تا 18,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT72 6
26,200,000 تومان تا 32,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT80 6.6
29,300,000 تومان تا 35,800,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT64 5.3
22,600,000 تومان تا 27,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT56 4.6
22,000,000 تومان تا 26,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT100 8.3
43,600,000 تومان تا 53,300,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT50 4.1
21,000,000 تومان تا 25,600,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT125 10
48,400,000 تومان تا 59,100,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT40 3.3
17,500,000 تومان تا 21,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT144 12
54,000,000 تومان تا 66,000,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT36 3
16,500,000 تومان تا 20,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT36 تک فاز 3
16,500,000 تومان تا 20,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT32 2.6
15,900,000 تومان تا 19,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT32 تک فاز 2.6
15,900,000 تومان تا 19,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT28 2.3
15,500,000 تومان تا 18,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT28 تک فاز 2.3
15,500,000 تومان تا 18,900,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT160 13.3
57,700,000 تومان تا 70,500,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT22 1.8
16,700,000 تومان تا 20,400,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT22 تک فاز 1.8
14,900,000 تومان تا 18,200,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT18 1.5
14,500,000 تومان تا 17,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول
MT18 تک فاز 1.5
14,500,000 تومان تا 17,700,000 تومان
افزودن به پیش فاکتور جزئیات محصول

انواع کمپرسور دانفوس

کمپرسور دانفوس در دو نوع اسکرال و هرمتیک پیستونی (منیروپ) تولید می‌شود. در گذشته، شرکت دانفوس انواع کمپرسورهای خانگی و صنعتی را تولید و عرضه می‌کرد اما حالا کمپرسورهای یخچالی دانفوس توسط برند سکاپ تولید و عرضه می‌شود.

کمپرسور منیروپ دانفوس در سه سری NTZ, MT, MTZ و کمپرسور اسکرال دانفوس در سری هایSY، SM، SZ، SH، HRM، HLM و MLZ عرضه می‌شود. هر کدام از سری های کمپرسور منیروپ و اسکرال دانفوس در چندین مدل طراحی شده است و براساس کاربرد (زیر صفر، بالای صفر و …)، توان (اسب بخار)، نوع مبرد مورد استفاده و بازه دمایی دسته بندی می‌شود.

مشخصات فنی کمپرسورهای دانفوس

مشخصات فنی تمامی این مدل‌ها به صورت جداگانه مشخص شده است و از طریق کاتالوگ‌های بارگذاری شده در سایت دامون قابل بررسی است. همچنین اطلاعات مربوط به ظرفیت اسمی و کاربرد کمپرسور و گاز مورد نیاز آن‌ها در جدول انتهای متن، جمع آوری شده است. کمپرسور منیروپ دانفوس موجود در صنعت سرمایش ایران ساخت کشور فرانسه و کمپرسور اسکرال دانفوس ساخت کشورهای چین و فرانسه است.

کمپرسور منیروپ دانفوس

کمپرسورهای منیروپ MT و MTZ از نوع هرمتیک است و برای دمای متوسط و زیاد مناسب هستند. این دو نوع کمپرسور، طراحی مکانیکی و موتور یکسانی دارند اما برای کمپرسور نوع MT باید از روغن معدنی و برای کمپرسور MTZ  از روغن پلی ال استر استفاده شود. کمپرسور منیروپ NTZ برای بازه دمایی ۴۵- تا ۱۰- درجه سلسیوس مناسب است. در این نوع از کمپرسورها به دلیل وجود فضای خالی زیاد درون کمپرسور، خطر ضربه مایع در هنگام ورود کم است. این کمپرسورها به وسیله مکش گاز کاملاً خنک می‌شوند و به همین دلیل نیازمند خنک کاری اضافی نیستند. همچنین می‌توان بدون نگرانی از بالا رفتن دمای کمپرسور از اکوستیک جکت برای کاهش صدای کمپرسور استفاده کرد. کمپرسور منیروپ MT و MTZ دانفوس در ۱۶ مدل و در حجم جابه‌جایی ۳۰ تا ۲۷۱ سانتی متر مکعب بر دور طراحی و ساخته می‌شوند. کمپرسور منیروپ در ۷ دسته بندی ولتاژی به صورت تک فاز و سه فاز موجود هستند. تمامی این کمپرسورها در ورژن VE (دارای متعادل کننده روغن و سایت گلس) به بازار عرضه می‌شوند.

کمپرسور اسکرال دانفوس

کمپرسورهای اسکرال دانفوس به دو دسته تهویه مطبوع و تبرید تقسیم می‌شوند. سری های MLZ و LLZ برای کاربرد تبرید و سری های H و SY و SM و SZ و SH برای کاربرد تهویه مطبوع مناسب هستند.

مشخصات فنی کمپرسور دانفوس

توان اسمی، بازه دمایی، حجم روغن، ظرفیت جا‌به‌جایی و سایزهای اتصال از جمله مهم‌ترین مشخصات فنی هر کمپرسور است. برای مشاهده مشخصات فنی مدل های مختلف کمپرسور دانفوس باید نوع مورد نظر خود را در ابتدای صفحه انتخاب کنید و سپس مشخصات فنی هر مدل را با کلیک بر روی آن مطالعه کنید.

نوع گاز مبرد کمپرسور دانفوس

در جدول زیر، گاز مبرد و روغن های سازگار برای بعضی از انواع کمپرسور دانفوس آورده شده است:

کمپرسورهای تک فاز و سه فاز دانفوس

کمپرسورهای منیروپ پیستونی دانفوس تا توان ۳ اسب بخار به صورت تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می‌شود. اما کمپرسور اسکرال دانفوس در بازار ایران معمولا سه فاز است. تکفاز یا سه فاز بودن کمپرسور را می‌توان از روی مدل کمپرسور تشخیص داد. در ادامه نحوه پلاک خوانی کمپرسور دانفوس را مشاهده می‌کنید.

نحوه ی نامگذاری کمپرسور danfoos

در تصویر زیر، محل نصب متعادل کننده روغن و سایت گلس نمایش داده شده است. کاربرد متعادل کننده روغن در کمپرسورهای موازی و برای تنظیم مقدار روغن است:

کاربردهای کمپرسور Danfoss

کمپرسورهای منیروپ دانفوس در سردخانه و چیلر صنعتی به کار گرفته می‌شود اما کمپرسورهای اسکرال دانفوس برای کاربردهای تهویه‌ای مانند چیلر مناسب است. هرچند برخی از مدل های کمپرسور اسکرال دانفوس نظیر سری MLZ  برای کاربردهای سردخانه ای نیز به کار می رود.

بسته به رنج دمایی هر کدام از سری های کمپرسور منیروپ می‌توان از آنها برای کاربردهای مختلفی استفاده کرد. مثلاً کمپرسور سری MT دارای رنج دمایی ۱۵+ تا ۲۵- درجه سلسیوس است و عمدتا در سردخانه های بالای صفری نظیر سردخانه نگهداری لبنیات مورد استفاده قرار می گیرد.

کمپرسور منیروپ سری MTZ دانفوس نیز در محدوده ی دمایی ۳۰- تا ۲۰+ کار می کند و دمای مناسب به مبرد مورد استفاده بستگی دارد. کمپرسور سری NTZ نیز در رنج دمایی ۴۰- تا ۱۰- عمل می‌کند و بنابراین برای سردخانه های زیر صفری و دیپ فریز مناسب است.

محل نصب در سیکل تبرید

مطابق با تمامی سیکل های تبرید تراکمی، این کمپرسور نیز پس از اواپراتور و قبل از کندانسور بر روی مدار قرار می‌گیرد. مبرد تبخیر شده در اواپراتور در حالت گازی وارد کمپرسور می‌شود و با افزایش فشار گاز مبرد به کندانسور می‌رسد.

نمایندگی فروش کمپرسور Danfoss

شرکت دانفوس در ایران نمایندگی رسمی ندارد اما دامون کمپرسورهای دانفوس را به صورت غیرمستقیم خریداری و عرضه می‌کند. مشاوره تخصصی، ضمانت اصالت کالا و ضمانت برگشت ۷ روزه کالا از مهمترین خدمات دامون هستند.

کاتالوگ کمپرسور دانفوس

برای مطالعه و دانلود کاتالوگ مدل های مختلف موتور دانفوس، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید. در این کاتالوگ می‌توان تمامی مشخصات فنی کمپرسور دانفوس -شامل توان برودتی، توان مصرفی، حجم جابجایی، آمپر مصرفی، ولتاژ، روغن، ابعاد کلی، سایز مکش و دهش و…- را بررسی کرد.

دانلود کاتالوگ کمپرسور دانفوس

انتخاب کمپرسور مناسب با نرم افزار کول سلکتور

روش های مختلفی برای انتخاب کمپرسور دانفوس وجود دارد. با در دست داشتن پارامترهای ظرفیت برودتی موردنیاز، دمای اواپراتور و دمای کندانسور می‌توان به کاتالوگ کمپرسور دانفوس مراجعه و مدل مناسب را انتخاب کرد. شرکت دانفوس همچنین نرم افزار انتخاب محصولات خود را با عنوان کول سلکتور برای این امر توسعه داده است و انتخاب کمپرسور مورد نظر را به‌راحتی امکان پذیر می‌کند.

دانلود نرم افزار coolselector2 دانفوس

قیمت کمپرسور دانفوس

قیمت کمپرسور دانفوس –مانند همه محصولات وارداتی- متاثر از نوسانات ارزی است. بنابراین، قیمت انواع موتور danfoss در یک بازه قیمتی مشخص شده است و  با کلیک بر روی نوع کمپرسور می‌توانید آن را مشاهده کنید. برای اطلاع از قیمت دقیق کمپرسور دانفوس با کارشناسان دامون تماس بگیرید.

خرید کمپرسور دانفوس

کمپرسور مناسب برای سردخانه یا مصارف دیگر، با توجه به بار برودتی مورد نیاز تعیین می‌شود. شما می‌توانید با کمک کارشناسان دامون از مدل کمپرسور متناسب با نیازتان آگاه شوید و آن را خریداری کنید.

تشخصیص قدرت کمپرسور دانفوس

معمولاً توان کمپرسور دانفوس با اسب بخار اعلام می‌شود. اما از لحاظ علمی این شاخص چندان دقیق نیست و بهتر است ظرفیت برودتی و توان مصرفی کمپرسور با در نظر گرفتن پارامترهای دمای اواپراتور، دمای کندانسور و گاز مبرد محاسبه شود.