کندانسور آرشه کار

کندانسور هوایی آرشه که به‌عنوان کندانسور تهویه مطبوع و تبرید کاربرد دارد، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و دمای اواپراتور سردخانه یا چیلر، یکی از مدل‌ها باید انتخاب شود.

کندانسور آرشه

در اینجا، ابتدا مدل‌های کندانسور آرشه آورده شده است. و سپس روش انتخاب کندانسور آرشه با توجه به ظرفیت مورد نیاز شرح داده شده است.

مدل‌های کندانسور آرشه

کندانسور آرشه با فن 42 سانتیمتری

کندانسور آرشه با فن 50 سانتیمتری

ابعاد و اندازه کندانسور آرشه بافن 42 سانتیمتری

اندازه‌های کندانسور آرشه با فن 42 سانتیمتری در صورتی که افقی نصب شوند مطابق شکل زیر است.

ابعاد کندانسور آرشه افقی با فن 42 سانتیمتری

اندازه‌های کندانسور آرشه با فن 42 سانتیمتری در صورتی که عمودی نصب شوند مطابق شکل زیر است.

ابعاد کندانسور آرشه عمودی با فن 42 سانتیمتری

ابعاد و اندازه کندانسور آرشه بافن 50 سانتیمتری

اندازه‌های کندانسور آرشه با فن 50 سانتیمتری در صورتی که افقی نصب شوند مطابق شکل زیر است.

ابعاد کندانسور آرشه افقی با فن 50 سانتیمتری

اندازه‌های کندانسور آرشه با فن 50 سانتیمتری در صورتی که عمودی نصب شوند مطابق شکل زیر است.

ابعاد کندانسور ارشه عمودی با فن 50 سانتیمتری

مشخصات کلی کندانسور آرشه

کاور کندانسور آرشه ورق فولادی با روکش رنگ پودری است. ضخامت این ورق با توجه به ابعاد کندانسور تعیین می‌شود.

کویل‌های کندانسور آرشه از لوله مسی 3/8 اینچ innergroove با آرایش مثلثی و دارای فین های موجدار آلومینیومی است.داخل کندانسور با گاز ازت تا فشار 150 Psi پر می‌شود.

هنگام نصب کندانسور آرشه باید فاصله مناسب از دیوار رعایت شود به‌طوری که گردش هوا به خوبی انجام گرفته و هوا مجددا به داخل کندانسور سیرکوله نگردد.

انتخاب کندانسور آرشه

کندانسور آرشه به دو روش زیر انتخاب می‌گردد:

1- استفاده از جدول کندانسور- کمپرسور

2- روش محاسباتی

استفاده از جدول پیشنهاد کمپرسور – کندانسور آرشه

کمپرسور پیشنهادی بیتزر فن مدل کندانسور آرشه
مناسب برای سردخانه زیر صفر و آب و هوای معتدل
2GES-2 1*42 cm HCS-4135
2FES-3 1*42 cm HCS-4140
2DES-3 1*42 cm HCS-4145
2CES-4 2*42 cm HCS-4235
4FES-5 2*42 cm HCS-4240
4DES-7 2*42 cm HCS-4245
4VE-10 4*42 cm HCS-4440
4PE-15 4*42 cm HCS-4445
مناسب برای سردخانه زیر صفر و آب و هوای معتدل
2DES-3 1*50 cm HCS-5155
2CES-4 1*50 cm HCS-5160
4DES-7 1*50 cm HCS-5165
4VE-10 2*50 cm HCS-5260
4PE-15 2*50 cm HCS-5265
4NE-20 3*50 cm HCS-5360
4HE-25 3*50 cm HCS-5365
4GE-30 4*50 cm HCS-5460
6HE-35 4*50 cm HCS-5465
6GE-40 4*50 cm HCS-5470
مناسب برای سردخانه زیر صفر و آب و هوای معتدل
4FES-5 2*42 cm HCH-4240
4DES-7 2*42 cm HCH-4245
4VE-10 4*42 cm HCH-4440
4PE-15 4*42 cm HCH-4445
مناسب برای سردخانه زیر صفر و آب و هوای معتدل
4DES-7 1*50 cm HCH-5165
4VE-10 2*50 cm HCH-5260
4PE-15 2*50 cm HCH-5265
4NE-20 3*50 cm HCH-5360
4HE-25 3*50 cm HCH-5365
4GE-30 4*50 cm HCH-5460
6HE-35 4*50 cm HCH-5465
6FE-40 4*50 cm HCH-5470

در صورتی که شرایط سردخانه شما در جدول بالا موجود نیست برای انتخاب کندانسور آرشه از روش محاسباتی استفاده نمایید.

روش محاسباتی انتخاب کندانسور آرشه

ظرفیت کندانسور از مجموع توان مصرفی کمپرسور و ظرفیت اواپراتور (بار برودتی) به‌دست می‌آید. پس از بدست آوردن ظرفیت مورد نیاز، باید 2 ضریب را به‌دست آوریم تا به‌کمک آنها ظرفیت نامی و مدل کندانسور را استخراج کنیم.

ضریب اول Fa از جدول زیر انتخاب می‌گردد:

ضریب تصحیح Fa در انتخاب کندانسور آرشه

ضریب دوم نیز از جدول زیر استخراج می‌شود:

ضریب fr در انتخاب کندانسور آرشه

با استفاده از رابطه زیر ظرفیت نامی به‌دست می‌آید:

که در آن Δt اختلاف دمای محیط و کندانسور، Qevap ظرفیت اواپراتور و Wcomp توان مصرفی کمپرسور است.

در صورتی که به کاتالوگ کمپرسور دسترسی ندارید از رابطه زیر برای رسیدن به ظرفیت نامی استفاده کنید.

که در آن ضریب Fc از نمودار زیر استخراج می‌شود.

ضریب Fc در انتخاب کندانسور آرشه

به مثال زیر توجه کنید:

مثال انتخاب کندانسور آرشه

نامگذاری کندانسور آرشه

نامگذاری کنداسور آرشه

No products were found matching your selection.