چیلر اسکرال نوعی از انواع چیلر تراکمی است که از کمپرسور اسکرال به عنوان قلب تپنده استفاده می‌کند. کمپرسور اسکرال از یک مارپیچ ثابت و یک مارپیچ متحرک تشکیل شده است و می‌تواند گاز را با صدا و ارتعاش بسیار کمتر از کمپرسور های پیستونی متراکم کند. چیلر اسکرال در ظرفیت‌های تبرید کم و متوسط به کار برده می‌شود. معمولا در چیلر اسکرال برای افزایش ظرفیت سرمایشی، از چند کمپرسور به صورت ترکیبی استفاده می‌شود. در این صورت می‌توان بر حسب نیاز، تعداد کمپرسورهای فعال را کم یا زیاد کرد.

بر اساس نوع کندانسور استفاده شده در چیلر، چیلر اسکرال به دو نوع چیلر اسکرال آب خنک و چیلر اسکرال هوا خنک تقسیم می‌شود.

چیلر اسکرال آب خنک

چیلر اسکرال آب خنک از کندانسور آب خنک در سیستم تبرید خود استفاده می‌کند. کندانسور چیلر اسکرال آب خنک از آب برای خنک کردن گاز خروجی از کمپرسور استفاده می‌کند. معمول‌ترین نوع کندانسور آبی استفاده شده از نوع پوسته و لوله است. در این کندانسور آبی، گاز مبرد در یک محفظه استوانه‌ای وارد می‌شود و آب سرد از لوله‌های گذرنده از محفظه عبور می‌کند و بدین ترتیب گاز سرد و تبدیل به مایع می‌شود. آب خروجی از کندانسور نیز برای سرد شدن و استفاده دوباره در کندانسور، باید در برج خنک کننده، سرد شود.

چیلر اسکرال آبی

چیلر اسکرال هوا خنک

چیلر اسکرال هوا خنک از کندانسور هوایی برای خنک کردن گاز خروجی از کمپرسور اسکرال استفاده می‌کند. کندانسور هوایی، مجهز به فن‌هایی است که هوا را بین لوله‌های دارای گاز خروجی از کمپرسور عبور می‌دهد و باعث سرد شدن این گاز می‌شود. به دلیل عدم استفاده از آب در این کندانسور، نیازی به برج خنک کن نیست.

چیلر اسکرال هوایی