آیس بانک سیستمی است که با هدف استفاده مناسب از هزینه پایین برق در ساعات نیمه شب طراحی شده است. آیس بانک می‌تواند با تبدیل آب موجود در یک مخزن به یخ در ساعاتی از شبانه روز، سرمای این یخ‌ها را برای استفاده در سایر ساعات، در اختیار قرار دهد. یخ دارای گرمای نهان ذوب بالایی است؛ به طوری که برای ذوب یک کیلوگرم یخ نیاز به جذب 333 کیلوژول انرژی است. بنابراین یخ می‌تواند سرمای قابل توجهی را ذخیره کند.

ساختمان آیس بانک

تجهیزات مورد استفاده

آیس بانک می‌تواند هم به صورت مستقل و هم در کنار چیلر مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که مستقل طراحی شود بایستی دارای کمپرسور، کندانسور، کویل اواپراتوری، مخزن و سایر تجهیزات سیستم تبرید باشد. اگر آیس بانک به عنوان سیستمی همراه با چیلر طراحی شود، تنها نیاز به کویل اواپراتوری و مخزن دارد و آیس بانک از مدار تبرید چیلر استفاده می‌کند.

کویل اواپراتور آیس بانک دارای حسگرهایی است که وقتی یخ به ضخامت مورد نظر می‌رسد، جریان مبرد سیستم برودتی را قطع می‌کند. برای افزایش میزان انتقال حرارت بین آب و یخ در مخزن آیس بانک، یک دستگاه همزن (آجیتاتور) نیز وجود دارد.

نحوه کار آیس بانک

نحوه کار این سیستم بدین صورت است که ساعاتی که انرژی الکتریکی ارزان تر است، سیستم تبرید به کار می‌افتد و مبرد گازی با عبور از کویل اواپراتوری داخل مخزن، موجب ایجاد یخ در حول این کویل‌ها می‌گردد. در طول روز و ساعاتی که بار سرمایشی افزایش می‌یابد، آب چیلر از مخزن آیس بانک عبور می‌کند. آنگاه با یخ تماس پیدا می‌کند و در نتیجه دمای آب تا نزدیک صفر درجه کاهش می‌یابد. این آب از مخزن خارج شده و برای استفاده مورد نظر پمپ می‌شود.

کاربرد آیس بانک

کاربرد آن درکنار سیستم چیلر است و با هدف استفاده بهینه از ساعات کاهش بار برودتی طراحی می‌شود. آیس بانک برای کاربردهای تهویه مطبوع و صنعتی قابل استفاده است. همچنین می‌توان برای کاهش اتلاف انرژی، آن را پایین تر از سطح زمین نصب کرد.

مزایای آیس بانک

مزایای آیس بانک

استفاده از آیس بانک مزایای قابل توجهی را برای مصرف کننده و همچنین محیط زیست به دنبال دارد که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • در شب که هزینه انرژی پایین است کار می‌کند. در طول روز انرژی سرمایشی ذخیره شده را به سیستم تبرید تحویل می‌دهد.
  • به دلیل عملکرد آیس بانک با توان ثابت در بازه زمانی مشخص، تجهیزات تبرید (کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و …) کوچکتری نسبت به سیستم تبرید معمولی مورد نیاز است. توان این تجهیزات کمتر از پیک انرژی مصرفی برای سرمایش در طول روز است.
  • به دلیل ذخیره یخ در شب، انرژی الکتریکی کمتری در طول روز مصرف می‌شود. این امر باعث کاهش هزینه مصرف انرژی می‌شود.
  • بسته به ظرفیت مخزن ذخیره یخ، امکان ذخیره انرژی به میزان 20 تا 100 درصد انرژی سرمایشی مورد نیاز وجود دارد.
  • دمای آب به دست آمده از آیس بانک تا 0.5 درجه سانتیگراد سرد می‌شود. امکان رساندن این دما به 10- درجه سانتیگراد نیز وجود دارد.
  • آب به دست آمده از آیس بانک که ناشی از ذوب یخ است، ثابت باقی می‌ماند.
  • به دلیل سردتر بودن آب خروجی از آیس بانک نسبت به آب خروجی از اواپراتور معمولی خود چیلر، به کویل های سرمایشی و فن‌های کوچکتری برای تهویه مطبوع نیاز است.
  • به دلیل کاهش وابستگی به عملکرد کمپرسور در طول روز و تامین بخشی از بار سرمایشی سیستم تبرید به وسیله یخ ذخیره شده، قابلیت اطمینان سیستم افزایش می‌یابد.
  • به دلیل کاهش نیاز به توان سرمایشی سیستم برودتی در طول روز، مبرد فریونی کمتری برای استفاده در مدار لازم است. به همین علت آسیب به محیط زیست را کمتر می‌کند.