پلاک کمپرسور، یک برچسب فنی است که اطلاعات ضروری در مورد مشخصات کمپرسور و شرایط مناسب عملکردی آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در پلاک کمپرسور برای نمایش اطلاعات از نمادها یا کلمات اختصاری استفاده می‌شود که ممکن است تشخیص آن برای شما سخت باشد. در ادامه، نحوه پلاک خوانی کمپرسور دانفوس توضیح داده شده است و خواندن پلاک کمپرسورهای پیستونی و اسکرال را با شماره‌گذاری بررسی کردیم. پس از خواندن این مطلب می‌توانید مشخصات فنی کمپرسور را بخوانید و از بروز اشتباهات فنی جلوگیری کنید.

نحوه پلاک خوانی کمپرسور منیروپ دانفوس

کمپرسورهای منیروپ دانفوس در چهار سری تولید می‌شوند که در ایران، سری‌های MT، NT و MTZ به کار گرفته می‌شوند. از مزایای کمپرسور منیروپ دانفوس می‌توان به صدا، لرزش و مصرف برق پایین اشاره کرد. در ادامه، نحوه پلاک خوانی کمپرسور منیروپ دانفوس شرح داده شده است.

نمونه پلاک خوانی کمپرسور منیروپ دانفوس

۱-سریال کمپرسور: هر کمپرسور دانفوس دارای یک شماره سریال اختصاصی است که به وسیله آن می‌توان از اصالت کالا اطمینان حاصل نمود.

۲-مدل کمپرسور: مدل کمپرسور بیانگر ویژگی‌ها و مشخصات کمپرسور است.

۳-مبرد: در این بخش، مبرد مناسب کمپرسور ذکر می‌شود.

۴-روغن: در این قسمت، روغن مناسب برای کارکرد کمپرسور بیان شده است. همچنین باید توجه داشت که روغن باید با مبرد مصرفی سازگار باشد.

۵-مدل کمپرسور: کمپرسور مدل منیروپ -پیستونی- است.

۶-شدت جریان برق در روتور قفل شده (Locked Rotor ampere): این شاخص نشان می‌دهد که روتورها در حالت قفل‌شده -برای مثال زمانی که کمپرسور می‌خواهد شروع به کار کند- چه مقدار جریان را از شبکه برق جذب می‌کنند.

۷-محل ساخت: شرکت دانفوس، تجهیزات خود را در کشورهای مختلفی تولید می‌کند. این کمپرسور، ساخت کشور فرانسه است.

۸-محدوده‌ی ولتاژ مناسب برای کارکرد کمپرسور: برق با ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت برای کارکرد کمپرسور مناسب است.

۹-بیشینه جریان کارکرد کمپرسور: این مقدار بیانگر بیشینه جریان مناسب برای کارکرد کمپرسور است تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر جریان بالای برق جلوگیری شود.

۱۰-بیشینه فشار مجاز در قسمت کم‌فشار کمپرسور: در جدول زیر، مقادیر مجاز برای ویژگی‌های دو قسمت کم‌فشار و پرفشار کمپرسور بیان شده است.

جدول ویژگی‌های قسمت کم‌فشار و پرفشار کمپرسور

کمپرسور، وظیفه‌ی تغییر فشار چرخه را بر عهده دارد و در نتیجه از دو قسمت کم‌فشار و پر‌فشار تشکیل می‌شود. قسمت کم فشار متصل به خط مکش و قسمت پر فشار متصل به خط تخلیه است. در این ردیف از جدول، بیشینه فشار مجاز در این دو قسمت بیان شده است.

نمایش قسمت های کم فشار و پرفشار چرخه تبرید

۱۱-بیشینه فشار مجاز در قسمت پر‌فشار کمپرسور: در این قسمت، بیشینه فشار مجاز در قسمت پرفشار کمپرسور ۲۹٫۴ بار بیان شده است.

۱۲-بیشینه دمای مجاز در قسمت کم فشار کمپرسور: بیشینه دمای مجاز در قسمت کم‌فشار کمپرسور ۵۰ درجه سانتی‌گراد است.

۱۳-بیشینه ‌دمای مجاز در قسمت پر‌فشار کمپرسور: بیشینه دمای مجاز در قسمت پرفشار کمپرسور ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد است.

۱۴-کمینه دمای مجاز در قسمت کم‌فشار کمپرسور: کمینه دمای مجاز در قسمت کم‌فشار کمپرسور ۳۵- درجه‌گراد است.

۱۵-کمینه دمای مجاز در قسمت پر‌فشار کمپرسور: کمینه دمای مجاز در قسمت پرفشار کمپرسور ۳۵- درجه سانتی‌گراد است.

۱۶-حجم قسمت کم فشار کمپرسور: حجم قسمت کم فشار کمپرسور ۷٫۵ لیتر است.

۱۷-حجم قسمت پر فشار کمپرسور: حجم قسمت پر فشار کمپرسور ۰٫۳ لیتر است.

۱۸-حفاظت در برابر گرما: کمپرسور به وسیله تجهیزات کنترلی داخلی خود، در برابر افزایش دمای ناشی از جریان برق محافظت می‌شود.

۱۹-روغن مناسب کمپرسور: این روغن برای کمپرسور در حالتی که مبرد آن R22  باشد، مناسب است.

۲۰-جریان برق مناسب برای کارکرد کمپرسور: برق تک فاز با فرکانس ۵۰ هرتز برای کارکرد کمپرسور مناسب است.

۲۱-P.E.D Marking: این قسمت به این معناست که این کمپرسور طبق دستورالعمل P.E.D تولید شده است که یکی از بخش‌های دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا برای تجهیزات تحت فشار با عنوان 97/23/EC  است.

نحوه پلاک خوانی کمپرسور اسکرال دانفوس

کمپرسورهای اسکرال دانفوس در سری‌های SH، SZ، SM، SY و H در بازار موجود هستند. در ادامه نحوه پلاک خوانی کمپرسور اسکرال دانفوس با استفاده از شماره گذاری شرح داده شده است.

نمونه پلاک کمپرسور اسکرال دانفوس

۱-سریال کمپرسور: هر کمپرسور دانفوس دارای یک شماره سریال اختصاصی است.

۲-مدل کمپرسور: مدل کمپرسور از چند بخش تشکیل می‌شود و هر بخش، یکی از ویژگی های کمپرسور را بیان می‌کند.

۳-مبرد: در این بخش، مبرد مناسب کمپرسور ذکر می‌شود.

۴-روغن: در این بخش، روغن مناسب برای کارکرد کمپرسور بیان می‌شود.

۵-شدت جریان برق در روتور قفل شده : (Locked Rotor) این شاخص نشان می‌دهد که اگر روتورها در حالت قفل شده باشند – برای مثال هنگامی که کمپرسور می‌خواهد شروع به کار کند- ، چه مقدار جریان از شبکه برق جذب می‌شود.

۶-محدوده ولتاژ مناسب برای عملکرد کمپرسور: در اینجا دو محدوده ولتاژ برق سه فاز برای کارکرد کمپرسور بیان شده است. این محدوده ولتاژ، وابسته به فرکانس برق است.

۷-فرکانس برق: در اینجا دو فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز برای کارکرد مناسب کمپرسور بیان شده است. در ایران، برق ۳ فاز با فرکانس ۵۰ هرتز در دسترس می‌باشد.

۸-بیشینه جریان برق مناسب برای کارکرد کمپرسور: بیشینه جریان برق برای جلوگیری از آسیب دیدن کمپرسور، ۵۸ آمپر است.

۹-محافظت در برابر گرما: کمپرسور به وسیله تجهیزات کنترلی مخصوص، در برابر افزایش دما محافظت می‌شود.

۱۰-P.E.D Marking: به این معناست که این کمپرسور طبق دستورالعمل P.E.D تولید شده است که یکی از بخش‌های دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا برای تجهیزات تحت فشار با عنوان 97/23/EC  است.

۱۱-بیشینه فشار مجاز در قسمت کم فشار کمپرسور: مقدار این فشار، ۲۰ بار بیان شده است.

۱۲-بیشینه فشار مجاز در قسمت پر فشار کمپرسور: مقدار این فشار ۲۹.۶ بار بیان شده است.

۱۳-بیشینه ‌دمای مجاز در قسمت کم فشار کمپرسور: مقدار این دما ۵۳ درجه سانتی‌گراد است.

۱۴-بیشینه ‌دمای مجاز در قسمت پر ‌فشار کمپرسور: مقدار این دما ۶۸.۳ درجه سانتی‌گراد است.

۱۵-کمینه دمای مجاز در قسمت کم فشار کمپرسور: مقدار این دما ۳۵- درجه سانتی‌گراد است.

۱۶-کمینه دمای مجاز در قسمت پر فشار کمپرسور: مقدار این دما ۳۵- درجه سانتی‌گراد است.

۱۷-حجم قسمت کم فشار: مقدار این حجم ۳۲٫۸ لیتر است.

۱۸-حجم قسمت پر فشار: حجم این قسمت ۵ لیتر است.

۱۹-مدل کمپرسور: کمپرسور مدل اسکرال است.

۲۰-محل ساخت: شرکت دانفوس، تجهیزات خود را در کشورهای مختلفی تولید می‌کند. این کمپرسور، ساخت کشور چین است.

برای مشاهد ی انواع کمپرسور های دانفوس از نوع منیروپ و اسکرال بهمراه مشخصات و ویژگی‌های فنی هر یک روی تصاویر زیر کلیک کنید.