گاز R404A هانیول

برای اطلاع از قیمت دقیق با شماره ۹۱۰۰۵۷۸۲−۰۲۱ تماس بگیرید.

  • جزو سری گازهایHCFC
  • مورد استفاده در سیستم‌های تهویه
  • درصد خلوص بالای 99%
  • مورد استفاده در یخچال‌های فروشگاه‌ها
  • مورد استفاده‌ در سیکل تبریدِ دما پایین و دما متوسط
  • مورد استفاده‌ در سردخانه‌های موادغذایی