شرکت آرکا فن آزما در زمینه تولید، واردات و توزیع انواع کیت‌های غربالگری جنین و ژنتیکی و کیت‌های هورمونی و عفونی و انجام آزمایشات ژنتیکی و غربالگری فعالیت می‌کند. زیر مجموعه‌های این کمپانی شامل کارخانه، آزمایشگاه پزشکی، بخش فروش و توزیع، بخش و تحقیق و توسعه و بازرگانی است. دامون در سال ۱۳۹۶ به سفارش شرکت آرکا فن آزما اقدام به ساخت یک واحد سردخانه بالای صفری در تهران کرد.