آزمایشگاه دنا دارای بخش‌های ژنتیک، پاتولوژی و بالینی است. این آزمایشگاه از پیشگامان غربالگری سندرم داون در ایران بوده و تا به حال نتایج بسیار موفقی در پیشگیری از بروز بیماری‌های مادرزادی داشته است. الزام فراهم نمودن مکانی مناسب جهت نگهداری نمونه‌ها و کیت‌های آزمایشگاهی سبب شد تا آزمایشگاه دنا در سال ۱۳۹۹ یک واحد سردخانه زیر صفری با همکاری شرکت دامون احداث کند.