شرکت درخت گستر لیان در زمینه صنعت کشاورزی و تولید گل فعالیت می‌کند. نگهداری طولانی مدت گل شاخه بریده، نیازمند شرایط مناسب دما و رطوبت است. در همین جهت، همکاری دامون و درخت گستر لیان برای احداث یک واحد سردخانه گل شاخه بریده در قزوین شکل گرفت.