شیر انبساط آلکو

شیر انبساط

شیر انبساط چیست

اکسپنشن ولو قطعه ای درسیکل تبرید است که وظیفه کنترل میزان سیال ورودی به اواپراتور و تنظیم دبی سیال سوپرهیت شده خروجی از اواپراتور را برعهده دارد.

شیر انبساط آلکو

شمای کلی شیر انبساط آلکو

محل نصب شیر انبساط در سیکل تبرید کجاست

در یک سیکل تبرید محل نصب اکسپنشن ولو در خط مایع، بین خروجی کندانسور و اواپراتورمی باشد.

اکسپنشن ولو

انواع مدل های شیر انبساط آلکو

شیر انبساط شرکت آلکو در دو نوع شیر انبساط های حرارتی و برقی طراحی و ساخته می شود. هر کدام از این شیر انبساط ها (اکسپنشن ولو) دارای مدل های متنوعی هستند که برحسب نوع مبرد، ظرفیت سرمایشی، دمای اواپراتور و کندانسور انتخاب می شوند.

شیر انبساط حرارتی

این شیرها در19 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده مشخصات هر یک از محصولات ذیل بر روی عکس محصول کلیک نمایید

شیر انبساط الکترونیکی

شیرانبساط الکترونیکی الکو در7 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده مشخصات هر یک از محصولات ذیل بر روی عکس محصول کلیک نمایید

 

 

مطالب مرتبط