شیر برقی آلکو

روش نامگذاری شیر برقی (Alco Solenid Valve)

نامگذاری شیر برقی آلکو

جدول ظرفیت اسمی شیر برقی های آلکو

کد کالا سایز اتصال R12 R134a R22 R407C R404A / R507 R502
240RA 8 T 5 5/8 ODF 12.2 (43.4) 14.8 (52.5) 15.6 (55.2) 14.8 (52.4) 8.4 (29.5) 10.1 (35.0)
240RA 8 T 7 7/8 ODF
240RA 9 T 5 5/8 ODF 18.2 (64.6) 22.0 (78.0) 23.3 (82.5) 22.1 (78.2) 15.3 (54.2) 15.1 (53.5)
240RA 9 T 7 7/8 ODF 24.0 (85.0) 28.9 (102.3) 30.5 (108.0) 29.0 (103.0) 21.0 (71.1) 19.8 (70.1)
240RA 9 T 9 1 1/8 ODF
240RA 12 T 7 7/8 ODF 27.6 (97.6) 33.2 (117.5) 34.9 (124.0) 33.2 (118.0) 23.0 (81.4) 22.7 (80.4)
240RA 12 T 9 1 1/8 ODF
240RA 16 T 9 1 1/8 ODF 37.3 (132.0) 55.1 (195.1) 58.0 (205.0) 55.2 (195.0) 38.3 (135.0) 37.3 (133.0)
240RA 16 T 11 1 3/8 ODF
240RA 20 T 11 1 3/8 ODF 58.8 (208.0) 86.8 (307.4) 95.4 (338.0) 90.8 (321.0) 65.7 (230.0) 62.0 (219.0)
240RA 20 T 13 1 5/8 ODF
240RA 20 T 17 2 1/8 ODF

1  Add “T” to the end of description for Mounting Stud

2  Add “M” to the end of the description for Manual Stem

Capacities based on 100°F liquid and 40°F saturated evaporator per ARI standard 760-87.

مطالب مرتبط