پمپ داون در سیکل تبرید چیست

پمپ داون در سیکل تبرید یک روش بسیار خوب برای پیشگیری از برگشت مبرد مایع به کمپرسور در زمان سیکل خاموشی آن است. در سیکل تبرید سردخانه و چیلر، مبرد مایعی که در کویل‌های اواپراتور جاری است؛ پس از جذب گرما از محیط سرد تبخیر شده و وارد کمپرسور می­ شود. مبرد باید تماما به‌صورت بخار باشد. در غیر اینصورت، وجود مبرد در فاز مایع سبب آسیب‌های جدی به کمپرسور خواهد شد. پمپ داون (Pump Down) سیکل تبرید مثل پمپ داون چیلر و سردخانه، عملیاتی است که از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری می‌کند.

علاوه بر این، در مواقعی که سیستم نیاز به تعمیر یا تعویض تجهیزات دارد و مبرد باید از سیستم خارج شود، به‌دلیل خطرات زیست محیطی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها لازم است تا گاز مبرد جمع آوری شود. پمپ داون این امکان را در اختیار قرار می‌دهد.

فرایند پمپ داون، عموما در سیستم‌های شامل یک کمپرسور و یک اواپراتور اجرا می‌گردد و نیازمند وجود تجهیزات شیر برقی، شیر انبساط ترموستاتیک، ترموستات و پرشر سوئیچ (کنترلر فشار) می‌باشد. باید توجه داشت که فرایند پمپ داون در حالت استفاده از گاز داغ برای دیفراست قابل استفاده نبوده و فقط در حالت کاربرد دیفراست الکتریکی، قابل استفاده است.

نحوه انجام پمپ دان سردخانه و چیلر چگونه است؟

پمپ دان سردخانه و چیلر به دو صورت اتوماتیک و دستی انجام می‌گیرد.

پمپ داون سیکل تبرید به صورت اتوماتیک، در هنگام خاموشی کمپرسور و یا توسط اپراتور به دلایل مختلف صورت می‌گیرد. پمپ داون اتوماتیک شامل مراحل زیر است:

با رسیدن دمای محفظه سرد به دمای مورد نظر، ترموستات به شیر برقی فرمان بسته شدن می‌دهد. پس از بسته شدن شیر برقی، کمپرسور خاموش نمی‌شود و همچنان کار می‌کند. با کار کردن کمپرسور و با توجه به اینکه شیر خط مایع بسته است، مبرد از اواپراتور مکیده شده و در ریسیور و کندانسور جمع می‌شود.

با تخلیه مبرد از اواپراتور، فشار کاهش خواهد یافت. با خروج تقریبا تمام مبرد از اواپراتور، سوئیچ فشار پایین (لو پرشر سوئیچ) به کمپرسور فرمان داده و آن را خاموش می‌کند.

طرحواره سیکل تبرید

اما انجام پمپ داون به صورت دستی و توسط اپراتور شامل مراحل زیر است:

در صورتی که سیستم خاموش باشد سیستم را روشن کرده و اجازه دهید دقایقی کار کند. با این کار تخلیه مبرد از اواپراتور بهتر صورت می‌گیرد.

مانیفولدهای فشار را به خطوط مایع و بخار متصل کنید.

شیر خط مایع را ببندید. با این کار مشاهده می‌شود که فشار خطوط مایع و بخار کاهش می‌یابد.

زمانی که فشار خط بخار به صفر رسید شیر برگشت را ببندید.

ملاحظه می شود که هر دو عملیات فوق مشابه یکدیگر است. در حالت اتوماتیک شیر برقی توسط فرمان ترموستات بسته می شود. در حالت دوم این کار توسط اپراتور صورت می‌گیرد. ضمن اینکه در حالت دستی با صفر شدن فشار، اپراتور وظیفه قطع جریان مبرد را دارد. در حالت اتوماتیک این عملیات توسط سوئیچ فشار پایین (LPS) و با خاموش کردن کمپرسور انجام می شود. توجه داشته باشید که مراحل فوق باید توسط افراد مجرب و ماهر انجام شود؛ در غیر اینصورت خطرات زیادی به همراه خواهد داشت.