یاران کاوش ستایش، از تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی در ایران است که محصولات آن با نام رب ستایش شناخته می‌شود. این شرکت برای ساخت سردخانه نگهداری رب گوجه فرنگی برای جلوگیری از فساد آن و افزیش مدت زمان نگهداری، به تجربه و تخصص کارشناسان دامون اعتماد کرد. تجهیزات برودتی به‌کار گرفته شده در این پروژه شامل کمپرسور بیتزر و اواپراتور و کندانسور آرتک هستند.