شرکت روغن نباتی پارس قو از تولیدکنندگان قدیمی و با تجربه روغن نباتی در ایران است. این شرکت تولیدکننده انواع روغن گیاهی، روغن قنادی و کره گیاهی (مارگارین) است. دامون در سال ۱۴۰۱ به سفارش شرکت روغن نباتی قو اقدام به ساخت یک واحد سردخانه بالای صفری نگهداری روغن گیاهی و روغن قنادی -با دمای ورودی ۴۵ تا ۵۰ درجه سلسیوس- و یک واحد سردخانه بالای صفری نگهداری کره گیاهی -با دمای ورودی حدود ۲۶ درجه سلسیوس- کرده است.