علائم و نشانه عیب

عیب

طریقه رفع عیب

1)  قسمتی از اواپراتور برفک می‌زند.

2) کمپرسور بطور پیوسته کار می‌کند.

3) سیستم زیاد سرد نمی‌کند.

4) درجه حرارت لوله‌ی دهش کمپرسور کم می‌شود.

5) آمپر دستگاه از حالت عادی کم‌تر می‌شود.

6) گرد و خاک چربی در محل نشت بر روی مدار لوله کشی دستگاه مشاهده می‌شود.

7)  فشار قسمت مکش سیستم کم می‌شود.

کم بودن مقدار ماده مبرد

1) با دستگاه های نشت یاب محل نشت را پیدا کنید.

2) نشت را تعمیر کنید.

3) مجددا سیستم را شارژ کنید. (راه اندازی کنید)

1)  لوله ی مکش سیستم تا کمپرسور برفک می‌زند.

2)  آمپر دستگاه از حالت عادی بیش‌تر می‌شود.

3)  درجه حرارت لوله‌ی دهش کمپرسور زیاد می‌شود.

4)  کمپرسور در هنگام روشن شدن خوب راه‌اندازی نمی‌شود. (مدت زمان راه‌اندازی زیاد می‌شود)

5)  فشار قسمت دهش سیستم زیاد می‌شود.

6) صدای کار کردن کمپرسور از حالت عادی بیشتر می‌شود.

اضافه شدن ماده‌ی مبرد مقداری از ماده‌ی مبرد سیستم را خارج کنید تا شرایط عادی دستگاه برقرار گردد.
1) برفک اواپراتور ذوب می‌شود.

2) لوله‌ی مویین و فیلتر درایر در حد عرق کردن سرد می‌شود. (فقط در گرفتگی جزئی)

3)  فشار مکش به شدت کاهش می‌یابد.

4)  قسمت ابتدایی کندانسور گرم می‌شود.

5) کمپرسور با صدایی ضعیف کار می‌کند.

توجه: در چُک کردن رطوبتی، بعد از ذوب شدن کامل برفک‌ها، سیستم مجددا سرما تولید می‌کند و دوباره چُک می‌کند.

لوله‌ی مویین و فیلتر درایر بر اثر عوامل زیر گرفته و سیستم چُک شده است:

الف) یخ زدن لوله‌ی مویین بر اثر وجود رطوب در سیستم

ب) گرفتگی لوله‌ی مویین و فیلتر درایر بر اثر وجود جرم

الف: اگر چُک کردن رطوبتی باشد:

1)  گاز سیستم را خارج کنید

2)  فیلتر درایر را عوض کنید.

3)  مجددا سیستم را راه‌اندازی کنید.

 

ب: اگر چُک جرمی باشد:

1)  گاز سیستم را خارج کنید

2)  فیلتر درایر را عوض کنید.

3)  لوله‌ی مویین را عوض کنید.

4)  مجددا سیستم را راه‌اندازی کنید.

1) بعد از خاموش شدن کمپرسور در لوله‌ی مکش سستم به سرعت گرم می‌شود.

2)  فشار سیستم مکش بالاست

3)  دستگاه سرد نمی‌کند.

4)  صدای کار کردن کمپرسور طبیعی نیست.

کمپرسور بر اثر عوامل زیر ضعیف شده است: (از فشار افتاده)

الف) گشاد شدن سیلندر

ب) بر اثر جرم یا از دست دادن خاصیت فنریت، از آب‌بندی افتادن سوپاپ‌ها

موتور کمپرسور باید تعویض شود.
کمپرسور راه اندازی نمی‌شود و فقط صدای وزه می‌دهد و اورلود می‌کند. قسمت‌های متحرک کمپرسور مثل پیستون، روتور، میل لنگ بر اثر جرم و یا شکسته شدن قطعه‌ای قفل شده‌اند و جرکت نمی‌کنند. (کمپرسور گیرپاژ کرده است) 1) رله ی جریان کمپرسور را از آن باز کنید.

2) کمپرسور را به طور مستقیم بدون استفاده از سیم‌کشی دستگاه به شرح زیر راه‌اندازی کنید:

  • فاز را مستقیما بعد از عبور از اورلود به مشترک وصل کنید.
  • نول را مستقیما به پایانه‌ی R وصل کنید.
  • با استفاده از یک خازن خشک 160-16 میکروفاراد پایانه‌ی R و S کمپرسور را به هم وصل کنید.
  • اگر قفل شدن بر اثر جرم باشد کمپرسور راه‌اندازی می‌شود. در غیر اینصورت اشکال مکانیکی است و بایستی کمپرسور تعمیر و یا تعویض شود.
1)  فشار قسمت دهش سیستم بالاست.

2) درجه حرارت لوله‌ی دهش بالاست.

3) صدای حرکت کردن پروانه‌ی کندانسور ضعیف و یا بطور کلی قطع می‌شود.

4) سیستم به اندازه‌ی مطلوب سرد نمی‌کند.

جریان هوا بر اثر عوامل زیر از کندانسور کم یا قطع می شود.

الف: فضای بین فین‌های کندانسور بر اثر گرد و خاک، حشرات، پارچه، پلاستیک و غیره گرفته شود.

ب: پروانه کندانسور از محل فن آزاد شده است.

ج: پروانه کندانسور بر اثر پارچه، پلاستیک و یا برخورد با بدنه‌ی یخچال گیر کرده است.

د: کندانسور با دیوار فاصله‌ی خیلی کمی دارد.

الف: فضاهای بین فین‌های کندانسور را تمیز کنید.

ب: پروانه را بر روی محور محکم کنید.

ج: گیر پروانه را رفع کنید.

فاصله‌ی دستگاه را با دیوار زیاد کنید.

(حداقل 20 سانتی متر)

1)  کمپرسور کار می‌کند ولی دستگاه سرد است.

2) فشار قسمت دهش و مکش تقریبا یکی می‌شود.

3)  لوله‌ی دهش کمپرسور به اندازه‌ی دمای محیط سرد می‌شود.

لوله‌ی دهش کمپرسور از داخل پوسته‌ی کمپرسور شکسته شده است. کمپرسور را تعویض کنید.
1)  سیستم به اندازه‌ی مطلوب سرد نمی‌کند.

2) کمپرسور به طور پیوسته کار می‌کند.

3)  اواپراتور زیاد برفک می‌زند.

ورود بیش از اندازه‌ی هوا به داخل یخچال

الف: در یخچال یا فریزر خوب بسته نمی‌شود.

ب: لاستیک‌های در یخچال یا فریزر آب‌بندی نیستند.

ج: در یخچال یا فریزر زیاد باز و بسته می‌شود.

الف: در یخچال یا فریزر را آب‌بندی کنید.

ب: لاستیک در را تعویض نمایید.

ج: در یخچال و یا فریزر را بیش از اندازه باز نگذارید.

درجه حرارت قسمت یخچال بالاست ولی درجه حرارت قسمت فریزر طبیعی است.

بر اثر عوامل زیر هوای سرد از قسمت فریزر از طریق کانال هوا وارد قسمت یخچال نمی‌شود.

الف: کانال هوا گرفته شده است

ب: دریچه‌ی تنظیم کانال هوا بسته است.

ج: کانال هوا آب‌بندی نیست.

د: دریچه‌ی تنطیم کانال هوا خراب است

الف: کانال هوا و مسیر آن را بررسی کنید.

ب: دریچه‌ی کانال هوا را بررسی کنید.

ج: واشر کانال هوا را بررسی کنید.

د: باز و بسته شدن دریچه‌ی کانال هوا را بررسی کنید.

اواپراتور برفک می‌زند و صفحه جلویی اواپراتور یخ می‌زند و زمان دیفراست از لوله‌ی تخلیه آب بیرون نمی‌آید. آب ذوب برفک تخلیه نمی‌شود مدار تخلیه آب را تمیز کنید.