چیلر سانتریفیوژ در گروه چیلر تراکمی قرار می‌گیرد. چیلر سانتریفیوژ از کمپرسور سانتریفیوژ در قلب خود بهره می‌برد. بازده کمپرسور سانتریفیوژ رابطه مستقیم با سرعت دوران پروانه کمپرسور سانتریفیوژ دارد. چیلر سانتریفیوژ در شرایط بار سرمایشی و دبی زیاد و همچنین فشار کم استفاده می‌گردد. چیلر سانتریفیوژ در حالت بار کامل، دارای راندمان بالایی است اما اگر از چیلر سانتریفیوژ در شرایط بار کم استفاده شود، کمپرسور سانتریفیوژ صدا و ارتعاش زیادی را تولید می‌کند.

اجزای چیلر سانتریفیوژ

مشابه تمام انواع چیلر تراکمی، اجزای مهم چیلر سانتریفیوژ شامل کمپرسور سانتریفیوژ، اواپراتور و کندانسور هستند.

کمپرسور

کمپرسور چیلر سانتریفیوژ از نوع سانتریفیوژ یا گریز از مرکز است. کمپرسور سانتریفیوژ با چرخش پروانه، فشار گاز مبرد را افزایش می‌دهد. کمپرسور سانتریفیوژ در شرایط بار کامل، راندمان بالایی را ارائه می‌دهد ولی در صورت کار در ظرفیت پایین دچار پدیده surging می‌گردد که منجر به افت عملکرد و افزایش صدا و ارتعاش می‌شود.

کمپرسور سانتریفیوژ چیلر

اواپراتور

اواپراتور چیلر سانتریفیوژ بسته به نوع کاربری آن می‌تواند از نوع پوسته و لوله یا صفحه‌ای باشد. دستگاه اواپراتور جریان آب را سرد می‌کند تا از این آب در تجهیزات تهویه مطبوع و یا خنک کاری صنعتی استفاده گردد.

اواپراتور چیلر

کندانسور

کندانسور چیلر سانتریفیوژ همانند سایر انواع چیلر، وظیفه سرد کردن و تبدیل به مایع کردن گاز مبرد خروجی از کمپرسور را برعهده دارد. به طور عمده، از دو نوع کندانسور آب خنک و کندانسور هوا خنک برای این موضوع استفاده می‌شود. بر این اساس، به دو نوع چیلر سانتریفیوژ آب خنک و چیلر سانتریفیوژ هوا خنک تقسیم می‌شود.

چیلر سانتریفیوژ آب خنک

چیلر سانتریفیوژ آب خنک از کندانسور آبی برای خنک کردن گاز مبرد خروجی از کمپرسور استفاده می‌کند. آب گرم شده در کندانسور برای سرد شدن و استفاده دوباره در مدار کندانسور، بایستی به طرف یک برج خنک کن یا کولینگ تاور هدایت شود. استفاده از کندانسور آبی در مناطقی که دمای حباب خشک بالا است، راندمان و عملکرد بهتری دارد.

چیلر سانتریفیوژ آب خنک

کولینگ تاور

چیلر سانتریفیوژ هوا خنک

چیلر سانتریفیوژ هوا خنک از هوا برای تقطیر گاز مبرد خروجی از کمپرسور استفاده می‌کند. هوا با دو مکانیزم طبیعی یا استفاده از فن برای تقطیر استفاده می‌شود. کندانسور هوایی قابل استفاده در ظرفیت‌های سرمایشی کم است و برای ظرفیت های متوسط در مناطق بیابانی استفاده می‌شود.