درخصوص روش چیدن مواد غذایی درون سردخانه توجه به‌نکات زیر ضروری است:

نکات مهم در چیدن مواد غذایی در سردخانه

در ادامه به نکات مهم در خصوص نکاتی که حین چیدمان داخل سردخانه ها باید رعایت شود خواهیم پرداخت.

گردش هوای سردخانه

به‌منظور تامین گردش مناسب هوا فواصل زیر باید رعایت گردد:

1-  فاصله جعبه ها و پالت ها و جدار‌ه‌های سالن نگهداری حداقل 20 سانتی متر باشد.

2-  فاصله بین پالت ها یا جعبه‌ها حداقل 10 سانتی متر باشد.

3- فاصله پالت‌ها و سقف باید به‌گونه‌ای باشد که بالاترین سطح مواد غذایی پایین فن اواپراتور قرار گیرد. درصورت زیاد بودن ارتفاع سالن سردخانه حداکثر تعداد قفسه‌های روی هم چیده شده با توجه به‌خصوصیات قفسه‌ها و نوع کالاها، باید طوری باشد که هیچگونه خطر ریزش قفسه‌ها یا اشکال در جابجایی آنها به‌وجود نیاید. در تصویر زیر یک پالت سردخانه ای نمایش داده شده است.

باکس پالت

خالی گذاشتن زیر تجهیزات سرمازا

زیر اواپراتور به‌دلایل زیر نباید کالایی چیده شود:

1- جلوگیری‌از ضایعات احتمالی ناشی‌از برفک زدایی

2- دسترسی آسان مسئول فنی به اواپراتور

3- امکان حرکت لیفتراک یا چرخ دستی

دسترسی آسان جهت کنترل کیفی کالای موجود در سردخانه

به‌منظور دسترسی آسان جهت کنترل کیفیت و ماندگاری و حفظ ارزش غذایی و غیره باید راهروهایی پیش بینی گردد. برای این منظور دو روش پیشنهاد می‌شود.

1- یک راهرو به عرض 70 سانتی متر در وسط سالن عمود بر راهروی ارتباطی خارج سالن و یک راهرو به عرض حداقل 50 سانتی متر در عقب سالن.

درهرصورت نباید بیش‌از شش ردیف قفسه بدون راهرو کنار هم چیده شود.

2- بین هر دو ردیف باکس حداقل 50 سانتی متر فاصله و یک راهرو با عرض حداقل 50 سانتی متر نیز در انتهای سالن .

این روش برای مواد غذایی است که به بازدید مداوم و مکرر نیاز دارند.

خارج کردن کالا از سردخانه به‌ترتیب ورود

 این نوع چیدمان برنامه ریزی برای استفاده از مواد غذایی است که زودتر وارد سردخانه شده‌اند و زمان بیشتری را داخل سردخانه سپری کرده‌اند. این روش چیدمان باعث می‌شود تا کیفیت مواد خارج شده از سردخانه یکنواخت‌تر شده و همواره مواد تازه و  با کیفیت به مصرف برسد. برای امکان خروج کالا به‌ترتیبی که وارد شده باید راهرویی درمقابل درب ورودی سالن منظور نمود که عرض آن با توجه به حرکت لیفت تراک یا چرخ دستی حداقل 220 سانتیمتر باشد.

توصیه می‌کنیم این مطالب را نیز بخوانید:
مشاهده مشخصات و لیست قیمت انواع ساندویچ پانل سردخانه ای
هزینه احداث سردخانه
مشاهده مشخصات و لیست قیمت انواع درب سردخانه