کاتالوگ کمپرسور سردخانه

در سردخانه های ایران به طور عمده از سه برند کمپرسور کوپلند و بیتزر و دورین استفاده می‌شود. جهت انتخاب آسان و مقایسه بین ویژگی‌های این کمپرسورها می‌توانید از کاتالوگ‌های آنها بهره ببرید.

برای دانلود کاتالوگ کمپرسور سردخانه بیتزر اینجا کلیک کنید.

 کمپرسور سردخانه بیتزر

برای دانلود کاتالوگ کمپرسور سردخانه کوپلند اینجا کلیک کنید.

کمپرسور سردخانه کوپلند

برای دانلود کاتالوگ کمپرسور سردخانه دورین اینجا کلیک کنید.

 Dorin compressors H181CC

مطالب مرتبط