کاتالوگ کمپرسور دانفوس

کمپرسورهای دانفوس به دو بخش اصلی منیروپ و اسکرال تقسیم بندی شده و کاربرد فراوانی در تهویه مطبوع و ساخت چیلرها دارند. در زیر کاتالوگ کمپرسور دانفوس در دو بخش اسکرال و منیروپ آورده شده است:

برای دانلود کاتالوگ کمپرسور دانفوس منیروپ اینجا کلیک کنید.

  Danfoss Maneurop Compressors

برای دانلود کاتالوگ کمپرسور دانفوس اسکرال اینجا کلیک کنید.

  Danfoss scroll compressors SY380

مطالب مرتبط